hrcak mascot   Srce   HID

Kemija u industriji : Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske,Vol. 68 No. 9-10 (special issue)
Datum izdavanja: listopad 2019.

Objavljen na Hrčku: 7. 10. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Zahvala (str.II-II) hrvatskipdf 151 KB
Zahvala  
Uvodna riječ (str.III-III) hrvatskipdf 269 KB
Tomislav Bolanča
Uvodnik
 
Kemijsko inženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije (str.IV-VI) hrvatskipdf 2 MB
Zoran Gomzi
Esej
 
Elektroispredeni polikaprolakton za kontrolirani prijenos lijekova (str.375-380) hrvatskipdf 1 MB
Electrospun Polycaprolactone for Controlled Drug Delivery (str.375-380)  
Emi Govorčin Bajsić, Emilija Zdraveva, Budimir Mijović, Tamara Holjevac Grgurić, Mirna Tominac Trcin, Tea Zubin Ferri
Izvorni znanstveni članak
 
Kompostiranje agroindustrijskog otpada, biootpada i biorazgradljivog komunalnog otpada u adijabatskom reaktoru (str.381-388) hrvatskipdf 637 KB
Composting of Agroindustrial Waste, Biowaste and Biodegradable Municipal Solid Waste in Adiabatic Reactor (str.381-388)  
Dajana Kučić Grgić, Felicita Briški, Vesna Ocelić Bulatović, Marija Vuković Domanovac, Tomislav Domanovac, Monika Šabić Runjavec, Martina Miloloža, Matija Cvetnić
Izvorni znanstveni članak
 
3D-tiskani oralni dozirni oblici punjeni disperzijom ulja i djelatne tvari (str.389-396) hrvatskipdf 1 MB
3D-Printed Oral Dosage Forms Loaded with Dispersion of Oil and Active Ingredient (str.389-396)  
Andrea Milićević, Matija Gretić, Gordana Matijašić
Izvorni znanstveni članak
 
Primjena niskotemperaturnih eutektičkih otapala u predobradi otpadnih životinjskih masti i pročišćavanju sintetiziranog biodizela (str.397-405) hrvatskipdf 1 MB
Deep Eutectic Solvents for Purification of Waste Animal Fats and Crude Biodiesel (str.397-405)  
Ana Petračić, Aleksandra Sander, Marija Ćurić, Dora Furač, Albina Šimičević, Jelena Parlov Vuković
Izvorni znanstveni članak
 
Ekstrakcija i ispitivanje stabilnosti polifenola komine masline u prirodnim eutektičkim otapalima (str.407-414) hrvatskipdf 567 KB
Extraction and Stability of Olive Pomace Polyphenols in Natural Deep Eutectic Solvents (str.407-414)  
Anamarija Mitar, Dajana Kučić Grgić, Jasna Prlić Kardum
Izvorni znanstveni članak
 
Mjerna i regulacijska tehnika:
Određivanje zabranjene zone poluvodiča metodom UV-Vis difuzne refleksijske spektroskopije
(str.415-426)
hrvatskipdf 2 MB
Measurement and Control:
Determination of the Semiconductors Band Gap by UV-Vis Diffuse Reflectance Spectroscopy
(str.415-426)
 
Stanislav Kurajica, Vilko Mandić, Marija Tkalčević, Katarina Mužina, Ivana Katarina Munda
Izvorni znanstveni članak
 
Primjena matematičkog modeliranja u razvoju enzimskih kaskadnih reakcija (str.427-436) hrvatskipdf 562 KB
Application of Mathematical Modelling in Development of Enzymatic Cascade Reactions (str.427-436)  
Nevena Milčić, Morana Česnik, Martina Sudar, Zvjezdana Findrik Blažević
Pregledni rad
 
Bioremedijacija farmaceutske otpadne vode (str.437-445) hrvatskipdf 324 KB
Bioremediation of Pharmaceutical Wastewater (str.437-445)  
Marija Vuković Domanovac, Monika Šabić Runjavec, Nikolina Janton, Dajana Kučić Grgić
Pregledni rad
 
Fitoremedijacija – pregled stanja i perspektiva (str.447-456) hrvatskipdf 606 KB
Phytoremediation – Overview and Perspective (str.447-456)  
Nevena Milčić, Zvjezdana Findrik Blažević, Marija Vuković Domanovac
Pregledni rad
 
Priprava 3D poroznih nosača za inženjerstvo koštanog tkiva (str.457-468) hrvatskipdf 1 MB
Preparation of 3D Porous Scaffolds for Bone Tissue Engineering (str.457-468)  
Marica Ivanković, Leonard Bauer, Antonia Ressler, Anamarija Rogina, Maja Antunović, Hrvoje Ivanković
Pregledni rad
 
Biokataliza u proizvodnji farmaceutskih intermedijara: prekursori statina (str.469-476)  
Biocatalysis for the Production of Pharmaceutical Intermediates: Statin Precursors (str.469-476) engleskipdf 411 KB
Anera Švarc, Dino Skendrović, Ana Vrsalović Presečki
Pregledni rad
 
Primjena cijevnih mezo- i mikroreaktora u organskoj sintezi i fotokemiji – Go With the Flow! (str.475-485) hrvatskipdf 983 KB
Application of Tubular Meso- and Micro-reactors in Organic Synthesis and Photochemistry – Go With the Flow! (str.475-485)  
Kristina Pavlović, Ana Ratković, Martin Gojun, Anita Šalić, Bruno Zelić, Irena Škorić
Pregledni rad
 
Primjena naprednih polimernih materijala (str.487-496) hrvatskipdf 967 KB
Applications of Advanced Polymer Materials (str.487-496)  
Vanja Gilja, Zvonimir Katančić, Ljerka Kratofil Krehula, Ana Peršić, Zlata Hrnjak-Murgić
Pregledni rad
 
Znanstveno-istraživačka djelatnost Zavoda za organsku kemiju u razdoblju 2009. – 2019. (str.497-506) hrvatskipdf 966 KB
Scientific Research Activities of the Department of Organic Chemistry in the Period 2009–2019 (str.497-506)  
Tatjana Gazivoda Kraljević, Marijana Hranjec, Silvana Raić-Malić, Irena Škorić, Dragana Vuk
Pregledni rad
 
Aktivni materijali koji se upotrebljavaju u superkondenzatorima (str.507-520) hrvatskipdf 1 MB
Active Materials for Supercapacitors Application (str.507-520)  
Gabrijela Ljubek, Marijana Kraljić Roković
Pregledni rad
 
Nanofluidi kao medij za prijenos topline (str.521-533) hrvatskipdf 697 KB
Nanofluids as Heat Transfer Media (str.521-533)  
Roko Blažic, Fabio Faraguna, Elvira Vidović, Ante Jukić
Pregledni rad
 
Kromatografska analiza u sustavu kvalitete analitičkoga procesa u Zavodu za analitičku kemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (str.535-546) hrvatskipdf 940 KB
Chromatographic Analysis in the Quality System of Analytical Process in the Department af Analytical Chemistry of The Faculty of Chemical Engineering and Technology (str.535-546)  
Danijela Ašperger, Sandra Babić, Tomislav Bolanča, Dragana Mutavdžić Pavlović, Šime Ukić
Pregledni rad
 
Obrada komunalne otpadne vode membranskim procesima (str.547-552) hrvatskipdf 281 KB
Treatment of Municipal Wastewater by Membrane Processes (str.547-552)  
Davor Dolar, Marko Racar, Krešimir Košutić, Nina Čavarović, Klara Karadakić
Stručni rad
 
Mišljenja i komentari:
Bijeda akademske zajednice
(str.553-553)
hrvatskipdf 106 KB
Nenad Raos
Ostalo
 
Mišljenja i komentari:
Dvije recenzije
(str.554-554)
hrvatskipdf 102 KB
Nenad Raos
Ostalo
 
Osvježimo znanje:
Kvantna računala – tehnologija 21. stoljeća
(str.555-556)
hrvatskipdf 432 KB
Nenad Bolf, Nenad Bolf (ur.)
Esej
 
Tehnološke zabilješke:
Lomljenje koplja u vezi s glifosatom – poželjan ili nepoželjan?
(str.557-558)
hrvatskipdf 817 KB
Marin Kovačić, Marin Kovačić (ur.)
Esej
 
Zaštita okoliša:
Biorazgradljive vrećice u okolišu, “kemijski nosovi” i klimatske promjene
(str.559-560)
hrvatskipdf 237 KB
Vjeročka Vojvodić (ur.)
Ostalo
 
Aktualnosti iz industrije (str.561-561) hrvatskipdf 292 KB
Vijest  
Osvrti:
Hrvatska srebra na Prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije
(str.562-562)
hrvatskipdf 625 KB
Branimir Bertoša, Andreja Lucić, Krešo Zadro
Esej
 
Osvrti:
Laboratorij za automatizaciju i mjerenja (LAM) na FKIT-u: Mjesto za praktično učenje vođenja procesa
(str.563-564)
hrvatskipdf 2 MB
Ostalo  
Pregled tehničke literature i dokumentacije (str.565-567) hrvatskipdf 1 MB
Domagoj Vrsaljko (ur.)
Ostalo
 
Sigurnost i zaštita na radu:
Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura
(str.568-572)
hrvatskipdf 764 KB
Indira Aurer Jezerčić, Indira Aurer Jezerčić (ur.)
Ostalo
 
Posjeta: 2.200 *