hrcak mascot   Srce   HID

Povijesni prilozi, Vol. 38 No. 56, 2019.


Povijesni prilozi,Vol. 38 No. 56
Datum izdavanja: rujna 2019.

Objavljen na Hrčku: 3. 10. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Research project: Cities of the Croatian Middle Ages: Urban Elite and Urban Space (URBES) (str.9-14) engleskipdf 637 KB
Irena Benyovsky Latin
Uvodnik
 
Urbana elita i prostor Dubrovnika od kraja 13. stoljeća do Crne smrti: primjeri posjeda obitelji Mence i Ljutica u dubrovačkom burgusu – tri generacije susjeda iz dva staleža (str.15-73)  
Urban Elite and the Dubrovnik Area from the Late 13th Century to the Black Death: Mençe and Ljutica Family Estates in the Burgus of Dubrovnik – Three Generations of Neighbours from Two Social Strata (str.15-73) engleskipdf 3 MB
Irena Benyovsky Latin, Zrinka Pešorda Vardić, Gordan Ravančić, Ivana Haničar Buljan
Izvorni znanstveni članak
 
Plemićke obitelji Butovan i Botono u srednjovjekovnom Zadru - obiteljska struktura, rekonstrukcija posjeda i društveni život (str.75-107)  
The Noble Families of Butovan and Botono in Medieval Zadar: Family Structure, Property Reconstruction, and Social Life (str.75-107) engleskipdf 964 KB
Sandra Begonja, Zrinka Nikolić Jakus
Izvorni znanstveni članak
 
Poduzetnička elita građanskog staleža u Šibeniku i Splitu 15. stoljeća (str.109-130)  
The Middle-Class Entrepreneurial Elite in Šibenik and Split (15th Century) (str.109-130) engleskipdf 1 MB
Tonija Andrić, Ante Birin
Izvorni znanstveni članak
 
Elite i prostor u gradskim naseljima srednjovjekovne Slavonije. Primjer Gradeca/Zagreba i Varaždina (str.131-155)  
Elites and Space in the Towns of Medieval Slavonia: The Cases of Gradec/Zagreb and Varaždin (str.131-155) engleskipdf 6 MB
Marija Karbić, Bruno Škreblin, Anton Ravnikar, Ratko Vučetić
Izvorni znanstveni članak
 
Istarski i dalmatinski gradovi – urbani prostor i elita, primjeri Rovinja i Raba (srednji i rani novi vijek) (str.157-180)  
Istrian and Dalmatian Towns – Urban Space and the Elites: The Cases of Rovinj and Rab (Middle Ages and Early Modern Period) (str.157-180) engleskipdf 9 MB
Dušan Mlacović, Marija Mogorović Crljenko, Danijela Doblanović Šuran
Izvorni znanstveni članak
 
Voda u urbanom prostoru Dubrovnika (str.181-198)  
Water in the urban space of Dubrovnik (str.181-198) engleskipdf 1 MB
Irena Ipšić, Ivana Lazarević
Izvorni znanstveni članak
 
Neuobičajeni detalji iz svakodnevnoga života iz bilježničkoga registra zadarskoga bilježnika Petra zvanoga Perencan (1365. ‒ 1392.) (str.201-228)  
Unusual Details of Everyday Life from the Notary Registry of Petrus, Called Perençanus, a Notary from Zadar (1365–1392) (str.201-228) engleskipdf 241 KB
Anita Bartulović
Izvorni znanstveni članak
 
Bratovština kovača u Zadru i njezina matrikula iz 15. stoljeća (str.229-260) hrvatskipdf 1 MB
Fraternity of Blacksmiths in Zadar and its register from the 15th century (str.229-260)  
Zdenko Dundović
Izvorni znanstveni članak
 
Kotorski plemić i zapovjednik mletačkih prekomorskih pješaka Stjepan Buća i sastav njegove pukovnije (prva polovica 18. stoljeća) (str.261-293) hrvatskipdf 251 KB
Stjepan Buća, Kotor’s Nobleman and Commander of the Venetian Overseas Infantry, and the Composition of His Regiment (First Half of the 18th Century) (str.294-294)  
Lovorka Čoralić, Nikola Markulin
Izvorni znanstveni članak
 
Protestanti u službi Petrovaradinske pukovnije u drugoj polovici 18. stoljeća (str.295-323) hrvatskipdf 472 KB
Protestants in the service of the Petrovaradin regiment in the second half of the 18th century (str.295-323)  
Pavao Nujić
Izvorni znanstveni članak
 
Tonija Andrić, Život u srednjovjekovnom Splitu: svakodnevica obrtnika u 14. i 15. stoljeću, Zagreb; Split: Hrvatski institut za povijest; Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 2019, 329 stranice (str.327-328) hrvatskipdf 87 KB
Marko Kolić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Geraldine Heng. The Invention of Race in the European Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 20018, 504 stranice (str.328-331) hrvatskipdf 97 KB
Paula Vuković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zdenko Dundović, Kapucinski hospicij u Zadru: u sjeni Gospe od Zdravlja, Zadar: Sveučilište u Zadru, 2019, 335 stranica (str.331-333) hrvatskipdf 91 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nikola Čolak, Regesti Marittimi Croati / Hrvatski pomorski regesti, sv. III., a cura / uredila Zrinka Podhraški Čizmek, Split: Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, 2017, 688 stranica (str.333-335) hrvatskipdf 92 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Spisi istarskih bilježnika II.: Spisi porečkih bilježnika, sv. I. Registri porečkih bilježnika Henrika de Artizanibusa (1433. – 1434.) i Antuna de Teodorisa (1435. – 1449.), uvodnu studiju, prijepis isprava i regesta izradio Zoran Ladić, kazala izradio Marino Martinčević, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2018, 283 stranice (str.335-336) hrvatskipdf 108 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sačuvaj nas Bože rata, kuge, gladi i velike trešnje: Dubrovnik kroz krize, sukobe i solidarnost: Zbornik radova iz sesije “Dubrovnik kroz krize, sukobe i solidarnostiˮ održane u sklopu V. kongresa hrvatskih povjesničara na Sveučilištu u Zadru od 5. do 8. listopada 2016., urednik Gordan Ravančić, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2018, 136 stranica (str.336-338) hrvatskipdf 112 KB
Ivan Badanjak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti: zbornik radova sa znanstvenog skupa Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti održanog u Biogradu 25. travnja 2014., uredio Božo Došen, Zadar: Ogranak Matice hrvatske u Zadru; Općina Pakoštane, 2017, 549 stranica (str.338-340) hrvatskipdf 78 KB
Ruža Radoš Ćurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Demografske promjene i kulturna baština Hrvata u Boki kotorskoj, uredili Roko Mišetić i Maja Katušić, Zagreb: Hrvatsko katoličko sveučilište, 2018, 259 stranica (str.340-343) hrvatskipdf 104 KB
Nika Đuho
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Utile cum dulci. Zbornik u čast Pavlu Knezoviću, ur. Rudolf Barišić, Marko Jerković i Tamara Tvrtković), Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2019, 564 stranice (str.343-346) hrvatskipdf 105 KB
Ante Bećir
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Znanstveni kolokvij Modeli i iskustva intelektualnog transfera u razdoblju (proto)modernizacije (Zagreb, 5. lipnja 2019.) (str.347-350) hrvatskipdf 105 KB
Vjera Brković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 11.452 *