hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: listopada 2019.

Objavljen na Hrčku: 3. 1. 2020.
Sadržaj Puni tekst
The Southeast of Garić County in the 13th and 14th Century  
Jugoistok Garićkog županata u 13. i 14. stoljeću (str.9-36) hrvatskipdf 3 MB
Danko Dujmović
Izvorni znanstveni članak
 
The Orthodox Clergy of Slavonia and Syrmia in the Fight against the Plague during the 18th Century  
Pravoslavno svećenstvo Slavonije i Srijema u borbi s kugom tijekom XVIII. stoljeća (str.37-64) hrvatskipdf 439 KB
Veljko Maksić
Izvorni znanstveni članak
 
Blagojević’s Poet–Traveller (Pjesnik–putnik, 1771) in the Context of the “Catholic Enlightenment”  
Blagojevićev Pjesnik-putnik (1771) u kontekstu „katoličkoga prosvjetiteljstva“ (str.65-92) hrvatskipdf 461 KB
Goranka Šutalo
Prethodno priopćenje
 
Forests and Society of the Slavonian Military Frontier: An Example of the Brod Regiment in the Second Half of the 18th and Early 19th Centuries  
Šume i društvo Slavonske vojne krajine: primjer Brodske pukovnije u drugoj polovici 18. i početkom 19. stoljeća (str.93-128) hrvatskipdf 458 KB
Mislav Radošević
Pregledni rad
 
OSIJEK CITIZENRY IN THE REGISTRY OF CITIZENS FROM THE ACQUISITION OF THE FREE AND ROYAL STATUS TO THE FIRST CENSUS OF THE NON-NOBLE POPULATION (1809-1814)  
Osječko građanstvo u Upisniku građana od stjecanja slobodnog i kraljevskog statusa do prvog popisa neplemenitog stanovništva (1809.-1814.) (str.129-158) hrvatskipdf 626 KB
Eldina Lovaš
Izvorni znanstveni članak
 
The Stock Company of the Slavonian Vicinal Railway (1892-1933)  
Dioničarsko društvo Slavonske vicinalne željeznice (1892.-1933.) (str.159-188) hrvatskipdf 463 KB
Siniša Lajnert
Izvorni znanstveni članak
 
The Subcommittee of Matica hrvatska in Osijek in 1936-1945  
Pododbor Matice hrvatske u Osijeku 1936.-1945. (str.189-216) hrvatskipdf 2 MB
Domagoj Tomas
Pregledni rad
 
The Persecution of the Roma Population in Slavonia During the Second World War (1941-1945)  
Stradanje Roma u Slavoniji za vrijeme Drugog svjetskog rata, 1941.-1945. (str.217-240) hrvatskipdf 424 KB
Danijel Vojak
Prethodno priopćenje
 
An Enemy of the State from Okučani: The Case of the Political Prisoner and Émigré Janjko Sarajlić  
Neprijatelj države iz Okučana: slučaj političkog zatvorenika i emigranta Janjka Sarajlića (str.241-269) hrvatskipdf 551 KB
Ivica Miškulin
Prethodno priopćenje
 
Suffering of the Non-Serb Civilian Population in the Occupied Territory of the former Vukovar Municipality (1992-1998)  
Stradanje nesrpskog civilnog stanovništva na okupiranom području bivše općine Vukovar (1992.-1998.) (str.271-295) hrvatskipdf 427 KB
Slaven Ružić
Prethodno priopćenje
 
The Gašinci Refugee Centre 1992-1999  
Izbjeglički centar Gašinci 1992.-1999. (str.297-319) hrvatskipdf 1 MB
Marija Rotim, Nikolina Vuković
Prethodno priopćenje
 
Protocols from the Meetings of the Vukovar Ustasha Youth Camp (July 1942-April 1943)  
Zapisnici sa sjednica tabora Ustaške mladeži Vukovar (srpanj 1942. - travanj 1943.) (str.321-340) hrvatskipdf 353 KB
Petar Macut
Stručni rad
 
Bibliografija radova objavljenih u časopisu Zbornik Historijskog instituta Slavonije (Zbornik Centra za društvena istraživanja Slavonije i Baranje, Slavonski povijesni zbornik) 1963.-1988. (str.341-373) hrvatskipdf 628 KB
Sanja Jurić, Tatjana Melnik, Stanko Andrić
Bibliografija
 
Revizija povijesti i revizionizam u historiografiji? Svakako! . (str.375-381) hrvatskipdf 275 KB
Peter Štih
Esej
 
Završen istraživački projekt „Od prašuma do oranica“ (ali istraživanje povijesti šuma tek je započeto...) (str.383-385) hrvatskipdf 913 KB
Vijest  
Šesta dodjela Nagrade Podružnice mladim povjesničarima (str.386-388) hrvatskipdf 543 KB
Stanko Andrić
Vijest
 
Prof. dr. Petar Korunić (1939.-2018.) (str.389-392) hrvatskipdf 327 KB
Dinko Župan
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Fra dr. Franjo Emanuel Hoško (1940.-2019.) (str.393-397) hrvatskipdf 424 KB
Robert Skenderović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Prikazi i osvrti (str.399-422) hrvatskipdf 335 KB
Recenzija, Prikaz slučaja  
Posjeta: 10.493 *