hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinac 2013.

Objavljen na Hrčku: 19. 11. 2019.
Sadržaj Puni tekst
INFORMACIJA I DEZINFORMACIJA U RJEČNIKU (str.7-26) hrvatskipdf 282 KB
INFORMATION UND DESINFORMATION IM WÖRTERBUCH (str.27-28) njemačkipdf 75 KB
Mirko Gojmerac, Pavao Mikić
Izvorni znanstveni članak
 
"IMENICA" KAO ODREDBENICA SLOŽENIH PRIDJEVA U NJEMAČKOM JEZIKU PRAVNE STRUKE I NJIHOVO PREVOĐENJE NA HRVATSKI JEZIK (str.29-49) hrvatskipdf 336 KB
“SUBSTANTIV” ALS BESTIMMUNGSWORT ZUSAMMENGESETZTER ADJEKTIVE IN DER DEUTSCHEN RECHTSSPRACHE UND IHRE ÜBERSETZUNG IN DIE KROATISCHE SPRACHE (str.50-50) njemačkipdf 52 KB
Ružica Zeljko Zubac
Izvorni znanstveni članak
 
BAKULINA KOZMOLOGIJA U DJELU PRAVO MUDROZNANJE ZA SVAKOG ČOVIKA (str.51-69) hrvatskipdf 272 KB
BAKULA’S COSMOLOGY IN HIS WORK PRAVO MUDROZNANJE ZA SVAKOG ČOVIKA (str.70-70) engleskipdf 53 KB
Stipe Kutleša, Mate Penava
Prethodno priopćenje
 
HRVATSKI NOVAC – INTEGRALNI DIO SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE (str.71-89) hrvatskipdf 241 KB
CROATIAN MONEY – AN INTEGRAL PART OF CROATIAN SOVEREIGNTY (str.90-90) engleskipdf 39 KB
Miljenko Brekalo, Mile Lasić
Izvorni znanstveni članak
 
IZVORI ONTOLOŠKE MISLI U DJELU IVANA FOCHTA (str.91-105) hrvatskipdf 187 KB
THE SOURCES OF ONTOLOGICAL THOUGHT IN THE WORKS OF IVAN FOCHT (str.106-106) engleskipdf 40 KB
Berislav Njegovec
Pregledni rad
 
JEZIK VJERSKIH PUBLIKACIJA U BiH (KALENDAR DOBRI PASTIR I KRŠNI ZAVIČAJ) (str.107-130) hrvatskipdf 372 KB
LANGUAGE OF RELIGIOUS PUBLICATIONS IN BiH (KALENDAR DOBRI PASTIR AND KRŠNI ZAVIČAJ) (str.131-131) engleskipdf 60 KB
Marija Musa
Izvorni znanstveni članak
 
NADBISKUP PETAR ČULE U RALJAMA KOMUNISTIČKOGA REŽIMA (str.132-160) hrvatskipdf 325 KB
THE ARCHBISHOP ČULE IN THE JAWS OF THE COMMUNIST REGIME (str.161-161) engleskipdf 48 KB
Marina Beus
Izvorni znanstveni članak
 
VOJNICI IZ HERCEGOVINE U MLETAČKIM KOPNENIM POSTROJBAMA (18. STOLJEĆE) (str.162-180) hrvatskipdf 361 KB
Soldiers from Herzegovina in the Venetian Army Units (the Eighteenth Century ) (str.181-182) engleskipdf 72 KB
Lovorka Čoralić
Pregledni rad
 
A JAIL OR A REFUGE: CATHOLIC CONVENT EDUCATION IN KATE O’BRIEN’S THE LAND OF SPICES AND EDNA O’BRIEN’S THE COUNTRY GIRLS (str.183-197) engleskipdf 224 KB
ZATVOR ILI UTOČIŠTE: KATOLIČKO SAMOSTANSKO ŠKOLOVANJE U ROMANIMA THE LAND OF SPICES KATE O’BRIEN I THE COUNTRY GIRLS EDNE O’BRIEN (str.198-198) hrvatskipdf 56 KB
Vesna Ukić Košta
Izvorni znanstveni članak
 
RADNIŠTVO U HERCEGOVINI I NJEGOVO UKLJUČIVANJE U PROCES HRVATSKE NACIONALNE INTEGRACIJE (str.199-222) hrvatskipdf 332 KB
THE WORKFORCE OF HERZEGOVINA AND ITS INCLUSION IN THE PROCESS OF CROATIAN NATIONAL INTEGRATION (str.223-223) engleskipdf 58 KB
Tihomir Zovko
Izvorni znanstveni članak
 
PJESNIŠTVO DUBRAVKA HORVATIĆA – OPUS I MIKROSTRUKTURE (str.224-250) hrvatskipdf 343 KB
THE POETRY OF DUBRAVKO HORVATIĆ - OPUS AND MICROSTRUCTURES (str.251-251) engleskipdf 49 KB
Miljenko Buljac
Izvorni znanstveni članak
 
DIPLOMATSKA ETIKA OD MACHIAVELLIJA DO JAVNOG NESLAGANJA (str.252-274) hrvatskipdf 301 KB
DIPLOMATIC ETHICS: FROM MACHIAVELLI TO PUBLIC DISSENT (str.275-275) engleskipdf 47 KB
Domagoj Galić
Pregledni rad
 
RANOKRŠĆANSKI SAKRALNI OBJEKTI NA PROSTORU HERCEGOVINE (str.276-299) hrvatskipdf 312 KB
EARLY CHRISTIAN SACRAL OBJECTS ON HERZEGOVINIAN SPACE (str.300-300) engleskipdf 38 KB
Ana Noković
Pregledni rad
 
BIBLIOGRAFIJA RADOVA O HERCEGOVINI I BOSNI (OD PADA POD TURSKU VLAST DO KRAJA 18. STOLJEĆA) (str.301-328) hrvatskipdf 332 KB
A bibliography of works about Herzegovina and Bosnia (Since the fall under turkish reign to the end of the 18. century ) (str.329-329) engleskipdf 48 KB
Dijana Pinjuh
Pregledni rad
 
TERENSKA ISTRAŽIVANJA ODJELA ZA ARHEOLOGIJU FILOZOFSKOG FAKULTETA U MOSTARU (str.330-347) hrvatskipdf 480 KB
FIELD RESEARCH OF DEPARTMENT OF ARCHAELOGY, FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (str.348-348) engleskipdf 42 KB
Nina Čuljak, Tino Tomas
Stručni rad
 
BRAND I NJEGOV UTJECAJ NA KLIJENTE I KOMPANIJE (str.349-365) hrvatskipdf 213 KB
BRAND AND ITS INFLUENCE ON CLIENTS AND COMPANIES (str.366-366) engleskipdf 41 KB
Martina Zelić
Izvorni znanstveni članak
 
LA DUALITE DES MOTIFS HELLÉNIQUES ET DES ÉLÉMENTS MÉDITERRANÉENS DANS L’OEUVRE POÉTIQUE DE PAUL VALÉRY (str.367-394) francuskipdf 354 KB
DVOJNOST HELENISTIČKIH MOTIVA I MEDITERANSKOG DISKURSA U PJESNIŠTVU PAULA VALÉRYJA (str.395-395) hrvatskipdf 51 KB
Frano Vrančić
Stručni rad
 
MOTIVSKI SVIJET USMENE USPAVANKE LIVANJSKOGA KRAJA (str.396-418) hrvatskipdf 306 KB
THE MOTIVE WORLD OF ORAL LULLABIES OF LIVNO REGION (str.419-419) engleskipdf 46 KB
Sanela Popović
Pregledni rad
 
DEMOGRAFSKE ZNAČAJKE ŽUPE BAĆINA OD 1870. DO 1880. GODINE (str.420-450) hrvatskipdf 613 KB
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE BAĆINA PARISH (1870. – 1880.) (str.451-451) engleskipdf 55 KB
Žarko Dugandžić
Prethodno priopćenje
 
VAŽNOST UČENIČKIH STAVOVA ZA UČENJE I POUČAVANJE STRANOGA JEZIKA (str.452-474) hrvatskipdf 317 KB
THE IMPORTANCE OF LEARNERS’ BELIEFS IN LEARNING AND TEACHING A FOREIGN LANGUAGE (str.475-475) engleskipdf 55 KB
Danijela Šegedin, Mirjana Semren
Stručni rad
 
Otkrivanje života ríčī (str.479-489) hrvatskipdf 155 KB
Antun Lučić
Recenzija, Prikaz
 
Razvoj znanosti i filozofije na razmeđu civilizacija: Zapadna Europa, Bizantsko Carstvo i islamske zemlje tragovima povijesti znanosti i prirodne filozofije (str.490-500) hrvatskipdf 160 KB
Marijana Borić
Recenzija, Prikaz
 
In memoriam Pero Šimunović (1949. – 2012.) (str.501-502) hrvatskipdf 65 KB
Martina Matić
In memoriam, Nekrolog
 
In memoriam Stojan Vrljić (1950. – 2012.) (str.503-504) hrvatskipdf 60 KB
Martina Matić
In memoriam, Nekrolog
 
Kapitalno leksikografsko djelo Hrvata (str.505-508) hrvatskipdf 78 KB
Žana Mikulić
Recenzija, Prikaz
 
Djelo o kasnoantičkoj povijesti hrvatskih zemalja (str.509-512) hrvatskipdf 84 KB
Ana Noković
Recenzija, Prikaz
 
Značajan prinos dijalektološkoj i jezičnopovijesnoj problematici (str.513-518) hrvatskipdf 113 KB
Filip Galović
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 289 *