hrcak mascot   Srce   HID

Zdravstveni glasnik, Vol. 5 No. 1, 2019.


Zdravstveni glasnik,Vol. 5 No. 1
Datum izdavanja: svibnja 2019.

Objavljen na Hrčku: 7. 11. 2019.
Sadržaj Puni tekst
ČUVARI LJUDSKOG DUHA (str.9-12) hrvatskipdf 68 KB
Ivica Musić
Uvodnik
 
Addictive Behavior in Immigrant Psychiatric Inpatients: the Immigrant Paradox Failure (str.13-23) engleskipdf 101 KB
Vecchi Camilla
Izvorni znanstveni članak
 
PREVALENCE OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCE USE AMONG STUDENTS OF SECONDARY MEDICAL SCHOOL “THE SISTERS OF MERCY” IN MOSTAR (str.24-32) engleskipdf 125 KB
Monija Bošnjak
Izvorni znanstveni članak
 
ANALIZA UČESTALOSTI I STOPE OBOLIJEVANJA OD RAKAPROSTATE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (str.33-39) hrvatskipdf 145 KB
Mate Đolo
Izvorni znanstveni članak
 
USPOREDBA ANKSIOZNOSTI I DEPRESIVNOSTI UONKOLOŠKIH PACIJENATA LIJEČENIH KEMOTERAPIJOM IZRAČENJEM (str.40-47) hrvatskipdf 110 KB
Ivona Hrkać
Izvorni znanstveni članak
 
ETIČKO-PRAVNE SPOZNAJE PACIJENTICA OINFORMIRANOM PRISTANKU KOD OPERATIVNIH ZAHVATAGINEKOLOŠKIH PACIJENTICA (str.48-56) hrvatskipdf 116 KB
Olivera Perić
Stručni rad
 
UČINAK UZORKOVANJA KRVI NA KONCENTRACIJUHEMOGLOBINA U HOSPITALIZIRANIH BOLESNIKA (str.57-66) hrvatskipdf 168 KB
Ivona Margeta
Stručni rad
 
EKOLOŠKA SVIJEST U GOSPODARENJU OTPADOM NAPODRUČJU GRADA MOSTARA (str.67-77) hrvatskipdf 193 KB
Mia Jurišić
Stručni rad
 
REHABILITACIJA PACIJENATA NAKON REKONSTRUKCIJEPREDNJE KRIŽNE SVEZE (str.78-84) hrvatskipdf 163 KB
Ivana Grle
Stručni rad
 
FIZIOTERAPIJSKI PRISTUP DJETETU SLEGG-CALVE-PERTHESOVOM BOLESTI – PRIKAZ SLUČAJA (str.85-92) hrvatskipdf 495 KB
Jagoda Čuvalo
Ostalo
 
Posjeta: 5.212 *