hrcak mascot   Srce   HID

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues,Vol. III No. 1
Publication date: June 1990

Published on HRČAK: 28 November 2019
Table of contents Full text
O karakteru promjena u svijetu krajem XX. stoljeća i perspektive socijalizma (str.7-18) croatianpdf 1 MB
Dušan Čalić
Original scientific paper
 
Temelji idejno-teorijskih kontroverzi o tržištu (I. dio) (str.19-32) croatianpdf 1 MB
Tibor Karpati
Original scientific paper
 
Prometno-infrastrukturni problemi obalnih naselja (str.33-44) croatianpdf 1014 KB
Želimir Pašalić
Original scientific paper
 
Grupne kreativne metode kao faktor ujedinjavanja individualnih kreativnosti (str.37-80) croatianpdf 749 KB
Dragutin Sekulić
Original scientific paper
 
Neki problemi razvoja stanogradnje (str.45-54) croatianpdf 627 KB
Žarko Kovačević
Original scientific paper
 
Posjedovna struktura Virovitičke županije u svjetlu popisa gospodarstava iz 1895. godine (str.55-66) croatianpdf 1 MB
Milorad Bojanić, Milivoj Ređep, Miroslav Žugaj
Original scientific paper
 
Opća teorija ravnoteže — Eksternalije — teorija vlasničkog prava (str.83-92) croatianpdf 837 KB
Orossi Sandor
Preliminary communication
 
Montan suodlučivanje u privredi SR Njemačke (od rudimenta prošlosti k izazovu budućnosti) (str.93-108) croatianpdf 1 MB
Slavko Juriša
Preliminary communication
 
Upravljanje investicijama u vrijednosne papire (str.111-126) croatianpdf 1 MB
Branko Novak
Review article
 
Razmještaj proizvodnih snaga u uvjetima tržišne privrede (str.129-134) croatianpdf 467 KB
Petar Anić, Stipan Penavin
Professional paper
 
Tržište novca i kratkoročnih vrijednosnih papira kao uvod u konstituiranje jugoslavenskog financijskog tržišta (str.135-144) croatianpdf 917 KB
Vlatka Bukljaš
Professional paper
 
Dr. Ante Pulić: Informacijsko društvo i ekonomija, Privredni vjesnik, Zagreb, 1990. (str.147-148) croatianpdf 144 KB
Maja Lamza-Maronić
Book Review
 
Mr. Vlatka Bukljaš: Prilog istraživanju utjecaja platnog prometa na likvidnost poduzeća, doktorska disertacija (strojopis), Ekonomski fakultet Osijek, 1989. (str.149-150) croatianpdf 105 KB
Boško Kujavić
Book Review
 
Anto Nujić: Komparativna analiza ekonomske razvijenosti općine Osijek, magistarski rad (strojopis), Ekonomski fakultet Osijek, 1990. (str.151-152) croatianpdf 116 KB
Sanja Zušćak
Book Review
 
Visits: 82 *