hrcak mascot   Srce   HID

Health Bulletin, Vol. 5 No. 2, 2019


Health Bulletin,Vol. 5 No. 2
Publication date: November 2019

Published on HRČAK: 29 November 2019
Table of contents Full text
 
ODGOVORNO ISTRAŽIVANJE U ZDRAVSTVENIM PROFESIJAMA (str.9-14) croatianpdf 62 KB
Ana Marušić
Editorial
 
BILATERALNE RAZLIKE, TIPOVI TJELESNOG DRŽANJA U RUKOMETAŠA I NJIHOVA VEZA S IGRAČKOM POZICIJOM (str.15-25) croatianpdf 219 KB
Vedrana Grbavac
Original scientific paper
 
ELEKTRONEUROGRAFSKI PARAMETRI U PACIJENATA SA PREDIJABETESOM (str.27-35) croatianpdf 87 KB
Suljo Kunić
Original scientific paper
 
KVALITETA ŽIVOTA I PSIHIČKI SIMPTOMI OVISNIKA O OPIJATIMA (str.36-44) croatianpdf 114 KB
Milena Janjić
Original scientific paper
 
STRES NA RADNOM MJESTU KOD ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA (str.45-52) croatianpdf 76 KB
Matijana Jurišić
Original scientific paper
 
TJELOVJEŽBA TIJEKOM I POSLIJE TRUDNOĆE (str.53-65) croatianpdf 106 KB
Mario Babić
Review article
 
KARCINOM DEBELOG CRIJEVA I REZILIJENCIJA (str.66-74) croatianpdf 71 KB
Darjan Franjić
Professional paper
 
DEPRESIJA U DJECE I ADOLESCENATA (str.75-85) croatianpdf 88 KB
Lea Ledić
Professional paper
 
RADIOLOGIJA U STOMATOLOGIJI (str.86-94) croatianpdf 456 KB
Sanja Jurišić
Professional paper
 
VAŽNOST ISTRAŽIVANJA I PRAKSE UTEMELJENE NA DOKAZIMA ZA SIGURNOST BOLESNIKA I KVALITETU ZDRAVSTVENE NJEGE (str.95-101) croatianpdf 69 KB
Mihaela Tepšić
Professional paper
 
BOLESTI DOJKE (str.131-133) croatianpdf 51 KB
Vajdana Tomić
Case report
 
Visits: 9.750 *