hrcak mascot   Srce   HID

Ekonomski vjesnik : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues,Vol. I No. 2
Datum izdavanja: prosinca 1988.

Objavljen na Hrčku: 2. 12. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Utjecaj međunarodnog tržišta na strukturne promjene u privredi SR Hrvatske (str.3-8) hrvatskipdf 404 KB
Ljubomir Baban
Izvorni znanstveni članak
 
Stupanj depresiranja dohotka poljoprivrede i srodnih sektora (str.9-16) hrvatskipdf 601 KB
Marijan Korošić
Izvorni znanstveni članak
 
Aktuelni problemi kadrovske politike (str.17-23) hrvatskipdf 650 KB
Ivan Mandić
Izvorni znanstveni članak
 
Informiranje i informacijski sistemi za vođenje politike organizacije u privredi (str.25-31) hrvatskipdf 557 KB
Janko Kralj
Izvorni znanstveni članak
 
Ekonometrijsko ocenjivanje produktivnosti živog rada i CES proizvodna funkcija, (str.33-40) hrvatskipdf 733 KB
Milena Jovičić
Izvorni znanstveni članak
 
Društveni marketing (str.41-46) hrvatskipdf 501 KB
Aleksandar Bazala
Prethodno priopćenje
 
Osuvremenjivanje poslovnog odlučivanja samoupravnih poduzeća modelskim pristupom (str.47-55) hrvatskipdf 766 KB
Marcel Meler
Prethodno priopćenje
 
Paradigma potrošnje (str.57-62) hrvatskipdf 460 KB
Mane Medić
Prethodno priopćenje
 
Reguliranje međusobnih odnosa u području razvoja u složenim organizacijama udruženog rada (str.63-70) hrvatskipdf 759 KB
Žarko Popović
Pregledni rad
 
Dr. Blaž Lorković i njegovo djelo (str.71-75) hrvatskipdf 451 KB
Svatislav Polovina
Pregledni rad
 
Neki aspekti informacijskog sistema u funkciji informacijskog sistema Sveučilišta u Osijeku (str.77-80) hrvatskipdf 345 KB
Maja Lamza-Maronić
Pregledni rad
 
Nelinearni metodi ocenjivanja proizvodnih funkcija (str.81-86) hrvatskipdf 465 KB
Zlatko Kovačić
Pregledni rad
 
Tržište i promjene privrednog sistema (str.87-90) hrvatskipdf 310 KB
Vladimir Cini
Pregledni rad
 
Tržište i politika cijena električne energije u vrijeme energetske i ekonomske krize u Jugoslaviji (str.91-111) hrvatskipdf 2 MB
Milan Ivanović
Pregledni rad
 
Akcionarstvo u socijalizmu — da ili ne? (str.113-116) hrvatskipdf 336 KB
Dušan Bobera
Pregledni rad
 
Mihail S. Gorbačov: Perestrojka i novo mišljenje za SSSR i ostali svet, »Kultura« književno-izdavačka zadruga, Beograd, 1988. (str.119-122) hrvatskipdf 287 KB
Slavko Juriša
Recenzija, Prikaz
 
Mr. Enes Karić: Rizik kao faktor odlučivanja o investicijama u prehrambenim kombinatima, doktorska disertacija, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 1987. (str.123-124) hrvatskipdf 150 KB
Boško Bešir
Recenzija, Prikaz
 
Program TSP — procesor vremenskih serija za IBM i IBM kompatibilne personalne kompjutere (str.125-127) hrvatskipdf 191 KB
Branko Novak
Recenzija, Prikaz
 
L. A. Petrosjan: Problem optimalne alokacije resursa u modelu narodne privrede, prikaz predavanja (str.129-130) hrvatskipdf 125 KB
Dragan Jukić, Mirta Šilac
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 1.220 *