hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: rujna 2019.

Objavljen na Hrčku: 6. 12. 2019.
Sadržaj Puni tekst
UVODNIK (str.10-11) hrvatskipdf 26 KB
FOREWORD (str.10-11) engleskipdf 26 KB
Uvodnik  
Analiza kvantitativnih promjena morfološko-motoričkih obilježja učenika srednje škole pod utjecajem redovne nastave tjelesnog odgoja (str.13-28) hrvatskipdf 170 KB
Analysis of Quantitative Changes of High School Students’ Morphological-Motor Characteristics under the Impact of Regular Physical Education Classes (str.13-28) engleskipdf 170 KB
Senad Bajrić, Osmo Bajrić, Velibor Srdić, Ismet Bašinac
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga ciljnih orijentacija u učenju i upotrebi digitalnih medija u kvaliteti nastave završnih razreda osnovnog obrazovanja (str.29-46) hrvatskipdf 194 KB
The Role of Goal Orientations and the Use of Digital Media in the Classroom Quality in the Final Grades of Elementary Education (str.29-46) engleskipdf 194 KB
Antonio Jurčev, Tomislav Topolovčan, Nevenka Maras
Izvorni znanstveni članak
 
Značaj cjeloživotnog usavršavanja za razvoj profesionalnih kompetencija odgojitelja (str.47-59) hrvatskipdf 182 KB
The Importance of Lifelong Learning in Developing Preschool Teachers’ Professional Competence (str.47-59) engleskipdf 182 KB
Tihana Kokanović
Izvorni znanstveni članak
 
Orijentacijsko trčanje u funkciji interdisciplinarnosti u nastavi: stanje i perspektive (str.61-78) hrvatskipdf 184 KB
Orienteering as a Means of Promoting Cross-Curricular Teaching: Status and Perspectives (str.61-78) engleskipdf 184 KB
Marija Lorger, Zdenko Braičić
Izvorni znanstveni članak
 
Kvantitativna i kvalitativna obilježja motoričkih sposobnosti djece predškolske dobi (str.79-99) hrvatskipdf 212 KB
Quantitative and Qualitative Characteristics of Motor Skills of Preschool Children (str.79-99) engleskipdf 212 KB
Danimir Mandić, Vladan Pelemiš, Danica Džinović, Dejan Madić, Filip Kojić
Izvorni znanstveni članak
 
Percepcija nastavne prakse hrvatskih studenata nastavničkih fakulteta (str.101-120) hrvatskipdf 198 KB
Perception of Teaching Practice of Croatian Students of Educational Faculties (str.101-120) engleskipdf 198 KB
Marina Đuranović, Irena Klasnić, Marjan Ninčević
Izvorni znanstveni članak
 
Razlozi upisa i zadovoljstvo roditelja pojedinim elementima rada dječjeg vrtića (str.121-135) hrvatskipdf 172 KB
Reasons for Enrolment in the Kindergarten and Parents’ Satisfaction with Specific Elements of the Kindergarten (str.121-135) engleskipdf 172 KB
Jasmina Hadela, Nena Rončević, Melita Pergar
Prethodno priopćenje
 
Izvori stresa kod odgojitelja u Gradu Zagrebu (str.137-152) hrvatskipdf 167 KB
Stress Sources in Kindergarten Teachers in the City of Zagreb (str.137-152) engleskipdf 167 KB
Sara Kozjak Dragčević, Siniša Opić
Prethodno priopćenje
 
Čimbenici povezani s učestalošću primjene istraživački usmjerene nastave Prirode i društva (str.153-166) hrvatskipdf 160 KB
Factors Influencing the Frequency of Use of Inquiry-Based Approach to Teaching Primary Science (str.153-166) engleskipdf 160 KB
Alena Letina
Prethodno priopćenje
 
Otvorena nastava i sudjelovanje u donošenju odluka u razredu (str.167-180) hrvatskipdf 155 KB
Open Classes and Participation in Decision-Making in Class (str.167-180) engleskipdf 155 KB
Monika Mithans, Milena Ivanuš Grmek
Izvorni znanstveni članak
 
Kompetencija odgajatelja u inkluziji djece s poremećajem iz spektra autizma u dječjim vrtićima (str.181-197) hrvatskipdf 186 KB
Kindergarten Teachers’ Competences Regarding the Inclusion of Children with Autism Spectrum Disorder in Early Childhood and Preschool Education Institutions (str.181-197) engleskipdf 186 KB
Esmeralda Sunko, Edita Rogulj, Ana Živković
Prethodno priopćenje
 
Kineziološka edukacija – budućnost civilizacije (str.199-211) hrvatskipdf 148 KB
Kinesiology Education – The Future of Civilization (str.199-211) engleskipdf 148 KB
Vladimir Findak
Pregledni rad
 
Kineziologija i održiva budućnost (str.213-223) hrvatskipdf 142 KB
Kinesiology and Sustainable Future (str.213-223) engleskipdf 142 KB
Ivan Prskalo, Marko Badrić, Draženko Tomić
Pregledni rad
 
Mandalni obrasci u prirodi kao poticaj za likovno izražavanje te mogući razvoj intuitivne naravi svijesti djeteta predškolske dobi (str.225-251) hrvatskipdf 693 KB
Mandala Patterns in Nature – Incentives for Artistic Expression and Possible Development of the Intuitive Nature of Awareness in a Preschool Child (str.225-251) engleskipdf 693 KB
Petra Vidović, Stjepko Rupčić
Pregledni rad
 
Održivo obrazovanje novinara – jedini mogući put u budućnost (str.253-279) hrvatskipdf 390 KB
Sustainable Journalism Education - The Only Possible Way towards the Future (str.253-279) engleskipdf 390 KB
Tijana Vukić
Pregledni rad
 
Posjeta: 5.916 *