hrcak mascot   Srce   HID

Acta stomatologica Croatica, Vol. 53 No. 4, 2019.


Datum izdavanja: prosinca 2019.

Objavljen na Hrčku: 18. 12. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Procjena dentalne dobi na temelju atlasa dentalnog razvoja u populaciji djece/adolescenata sa sistemskim bolestima (str.307-317) hrvatskipdf 466 KB
Dental Age Estimation based on Development Dental Atlas Assessment in a Child/Adolescent Population with Systemic Diseases (str.307-317) engleskipdf 466 KB
Cristiana Palmela Pereira, Lucianna Maria Russell, Maria de Pádua Fernandes, Ricardo Henrique Alves da Silva, Rui Filipe Vargas de Sousa Santos
Izvorni znanstveni članak
 
Kompresijska čvrstoća restaurativnih materijala temeljenih na novoj tehnologiji stakleno-ionomernih cemenata nakon termocikliranja i cikličkog opterećenja (str.318-325) hrvatskipdf 312 KB
Compressive Strength of New Glass Ionomer Cement Technology based Restorative Materials after Thermocycling and Cyclic Loading (str.318-325) engleskipdf 312 KB
Valentina Brzović Rajić, Ana Ivanišević Malčić, Zeynep Bilge Kütük, Sevil Gurgan, Silvana Jukić Krmek, Ivana Miletić
Izvorni znanstveni članak
 
Usporedba kliničkih i radioloških parametara u procjeni zahvaćenosti furkacije molara kod parodontitisa (str.326-336) hrvatskipdf 272 KB
A Comparison of Clinical and Radiological Parameters in the Evaluation of Molar Furcation Involvement in Periodontitis (str.326-336) engleskipdf 272 KB
Sanja Komšić, Darije Plančak, Adrian Kašnaj, Ivan Puhar
Izvorni znanstveni članak
 
Čimbenici koji utječu na prisutnost papile između susjednih implantata i između zuba i implantata (str.337-346) hrvatskipdf 224 KB
Factors Influencing the Presence of Papilla between Adjacent Implants and between a Tooth and an Implant (str.337-346) engleskipdf 224 KB
Camila Agra Souza, Roberto Carlos Mourão Pinho, Rafael Amorim Cavalcanti de Siqueira, Alexia Luíse Freitas Santos de Andrade, Bruna de Carvalho Farias Vajgel, Joaquim Celestino da Silva Neto, Renata Cimões
Izvorni znanstveni članak
 
Hipodoncija, razlike prema spolu i povezanost s drugim dentalnim kliničkim značajkama kosovskih adolescenata (str.347-353) hrvatskipdf 234 KB
Hypodontia, Gender-Based Differences and its Correlation with other Dental Clinical Features in Kosovar Adolescents (str.347-353) engleskipdf 234 KB
Albena Reshitaj, Dafina Krasniqi, Krenar Reshitaj, Sandra Anic Milosevic
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena razine stresa doktora dentalne medicine (str.354-362) hrvatskipdf 246 KB
Assessment of Stress among Doctors of Dental Medicine (str.354-362) engleskipdf 246 KB
Indira Mujić Jahić, Jasmina Bukejlović, Selma Alić-Drina, Enita Nakaš
Izvorni znanstveni članak
 
Upalni markeri i učestalost drugih autoimunih bolesti u oboljelih od oralnoga lihena planusa (str.363-370) hrvatskipdf 248 KB
Inflammatory Markers and Incidence of other Autoimmune Diseases in Patients with Oral Lichen Planus (str.363-370) engleskipdf 248 KB
Ana Družijanić, Ana Glavina, Mirna Draganja, Dolores Biočina-Lukenda, Livia Cigić
Izvorni znanstveni članak
 
Protetička restauracija pojedinačnog zuba kirurškim produljenjem krune, konzervativnom terapijom i litijevim disilikatnim nadomjestkom proizvedenim CAD-CAM tehnologijom: prikaz slučaja (str.371-378) hrvatskipdf 377 KB
Single Tooth Prosthetic Restoration Through Surgical CrownLengthening, Conservative Therapies and CAD-CAM Milled Restoration in Lithium-Disilicate: A Case Report (str.371-378) engleskipdf 377 KB
Maria Giulia Pulcini, Carlo Vitelli, Arturo Dian, Katherine Radaelli, Matteo Basso
Stručni rad
 
Prof. dr. sc. VANJA VUČIĆEVIĆ BORAS: (10. 9. 1971. – 22. 10. 2019.) (str.381-381) hrvatskipdf 114 KB
Professor VANJA VUČIĆEVIĆ BORAS: (September 10, 1971 – December 22, 2019) (str.381-381) engleskipdf 114 KB
Alajbeg Ivan
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Sinergija znanosti i kliničkog rada: Sažetci III. kongresa s međunarodnim sudjelovanjem Zavoda za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suorganizaciji Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu HLZ-a: 18. i 19. listopada 2019., Zagreb, Hrvatska (str.382-386) hrvatskipdf 241 KB
Science and Clinical Work Sinergy: Abstracts of the 3rd International Congress of the Department of Endodontics and Restorative Dentistry, School of Dental Medicine, University of Zagreb in coorganizing the Croatian Society for Minimal Interventional Dental Medicine CMA: October 18-19, 2019, Zagreb, Croatia (str.382-386) engleskipdf 241 KB
Kongres Sinergija znanosti i kliničkog rada
Sažetak sa skupa
 
Sažeci 8. Međunarodnog kongresa Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju Hrvatskoga liječničkog zbora: 10. – 12. listopada 2019., Split (str.387-405) hrvatskipdf 332 KB
Abstracts of 8th International Congress of the Croatian Society of Dental Implantology of the Croatian Medical Association: October 10 – 12, 2019, Split, Croatia (str.387-405) engleskipdf 332 KB
Kongres Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju
Sažetak sa skupa
 
ASCRO recenzenti 2019;53 (str.407-407) hrvatskipdf 107 KB
Ascro Uredništvo
Vijest
 
Posjeta: 18.950 *