hrcak mascot   Srce   HID

Annales Instituti Archaeologici, Vol. XV No. 1, 2019.


Annales Instituti Archaeologici,Vol. XV No. 1
Datum izdavanja: prosinca 2019.

Objavljen na Hrčku: 31. 12. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-7) hrvatskipdf 1 MB
Contents (str.1-7) engleskipdf 1 MB
Kazalo  
Rezultati istraživanja u Lovasu (zapadni Srijem) – Otkriće ranolatenskoga biritualnog groblja (str.8-18) hrvatskipdf 4 MB
Research results for Lovas (Western Syrmia) – Discovery of an Early La Tène biritual cemetery (str.18-18)  
Marko Dizdar
Prethodno priopćenje
 
Sotin Srednje polje – Arheološka istraživanja višeslojnoga nalazišta u Podunavlju 2018. (str.19-24) hrvatskipdf 3 MB
Sotin Srednje polje – Archaeological excavation of multilayer site in Danube Basin in 2018 (str.24-24) engleskipdf 3 MB
Daria Ložnjak Dizdar, Marko Dizdar, Gorana Kušić
Prethodno priopćenje
 
Bršadin, Pašnjak pod selom – rezultati arheoloških istraživanja 2018. godine (str.25-36) hrvatskipdf 3 MB
Bršadin, Pašnjak pod selom – results of the archaeological excavations in 2018 (str.36-36) engleskipdf 3 MB
Katarina Botić
Prethodno priopćenje
 
Aktivnosti i rezultati uspostavnog istraživačkog projekta Život na rimskoj cesti (LRR) (HRZZ, UIP-05-2017-9768) u 2018. godini (str.37-40) hrvatskipdf 2 MB
Activities and results of the installation research project Life on the Roman Road (LRR) (HRZZ, UIP-05-2017-9768) in 2018 (str.40-40) engleskipdf 2 MB
Ivana Ožanić Roguljić, Pia Šmalcelj Novaković, Anita Rapan Papeša, Angelina Raičković Savić, Valentina Mantovani, Hrvoje Kalafatić, Bartul Šiljeg
Kratko priopćenje
 
Rezultati dodatnih zaštitnih arheoloških istraživanja prapovijesnoga nalazišta AN 7A Jagodnjak – Napuštene njive (Baranja) (str.41-45) hrvatskipdf 2 MB
Results of additional rescue archaeological excavation of the prehistoric site AN 7A Jagodnjak – Napuštene njive (Baranya) (str.45-45) engleskipdf 2 MB
Marko Dizdar, Daria Ložnjak Dizdar
Kratko priopćenje
 
Rezultati zaštitnih arheoloških istraživanja nalazišta AN 3 Petrijevci – Španice (str.47-51) hrvatskipdf 3 MB
Results of the Rescue Archaeological Excavations of the AN 3 Petrijevci – Španice site (str.51-51) engleskipdf 3 MB
Marko Dizdar, Daria Ložnjak Dizdar
Kratko priopćenje
 
Rezultati zaštitnih arheoloških istraživanja nalazišta AN 5 Petrijevci – Karaševo 1 (str.53-56) hrvatskipdf 2 MB
Results of the Rescue Archaeological Excavations of the AN 5 Petrijevci – Karaševo 1 site (str.56-56) engleskipdf 2 MB
Marko Dizdar
Kratko priopćenje
 
Rezultati zaštitnih arheoloških istraživanja nalazišta AN 6 Petrijevci – Karaševo 2 (str.57-59) hrvatskipdf 2 MB
Results of the Rescue Archaeological Excavations of the AN 6 Petrijevci – Karaševo 2 site (str.59-59) engleskipdf 2 MB
Daria Ložnjak Dizdar
Kratko priopćenje
 
Rezultati istraživanja groblja latenske kulture Zvonimirovo – Veliko polje u 2018. godini (str.61-66) hrvatskipdf 2 MB
Research results of the La Tène culture cemetery at Zvonimirovo – Veliko polje in 2018 (str.66-66) engleskipdf 2 MB
Marko Dizdar
Prethodno priopćenje
 
Dolina Babine Grede – istraživanje kasnobrončanodobnoga naselja u Posavini 2018. godine (str.67-73) hrvatskipdf 4 MB
Dolina Babine Grede – Research of the Late Bronze Age settlement in Sava Valley 2018 (str.73-73) engleskipdf 4 MB
Daria Ložnjak Dizdar, Marko Dizdar, Marija Mihaljević
Prethodno priopćenje
 
O arheološkim istraživanjima crkve sv. Luke Evanđeliste u Novskoj 2018. godine (str.75-99) hrvatskipdf 5 MB
Archaeological excavations in the church of St Luke the Evangelist in Novska in 2018 (str.99-99) engleskipdf 5 MB
Juraj Belaj, Sebastijan Stingl
Prethodno priopćenje
 
Arheološka istraživanja lokaliteta Pakrac – Stari grad 2018. godine (str.101-106) hrvatskipdf 3 MB
Archaeological research of the site Pakrac – Stari Grad in 2018 (str.106-106) engleskipdf 3 MB
Juraj Belaj
Prethodno priopćenje
 
Arheološka istraživanja na lokalitetu Veliki Zdenci – Crni Lug 2018. godine (str.107-116) hrvatskipdf 3 MB
Archaeological research on the site of Veliki Zdenci – Crni Lug in 2018 (str.116-116) engleskipdf 3 MB
Tatjana Tkalčec
Prethodno priopćenje
 
Geofizička istraživanja srednjovjekovnoga lokaliteta Kalinovac – Hrastova greda 1 (str.117-122) hrvatskipdf 2 MB
Geophysical research of the medieval site of Kalinovac – Hrastova greda 1 (str.122-122) engleskipdf 2 MB
Branko Mušič, Igor Medarić, Ivan Valent, Tajana Sekelj Ivančan
Prethodno priopćenje
 
Geofizička istraživanja lokaliteta Hlebine – Svetinjski breg 2018. godine (str.123-128) hrvatskipdf 3 MB
Geophysical research on the site of Hlebine – Svetinjski breg in 2018 (str.128) engleskipdf 3 MB
Siniša Krznar, Branko Mušič, Igor Medarić, Barbara Horn
Prethodno priopćenje
 
Arheološka istraživanja lokaliteta Hlebine – Dedanovice (str.129-135) hrvatskipdf 3 MB
Archaeological excavations of Hlebine – Dedanovice site (str.135-135) engleskipdf 3 MB
Tajana Sekelj Ivančan
Prethodno priopćenje
 
Gomila u Jalžabetu – hitna zaštitna istraživanja tijekom 2017. i 2018. u okviru podteme A4: Ritual unutar „Strategije znanstvene djelatnosti Instituta za arheologiju 2014.–2019.“ (str.137-143) hrvatskipdf 2 MB
Gomila in Jalžabet – emergency rescue excavations in 2017 and 2018 within the A4: Ritual subtopic of the “Strategy for the Scientific Research Activities of the Institute of Archaeology 2014–2019” (str.143-143) engleskipdf 2 MB
Saša Kovačević
Prethodno priopćenje
 
Nastavak arheoloških istraživanja cisterne i konzervatorskih radova unutrašnjosti kule burga Vrbovca u Klenovcu Humskom 2018. godine (str.145-152) hrvatskipdf 4 MB
Continuation of archaeological research of the cistern and conservation works at the interior area of the keep of the Vrbovec Castle in Klenovec Humski in 2018 (str.152-152) engleskipdf 4 MB
Tatjana Tkalčec
Kratko priopćenje
 
Arheološka istraživanja na srednjovjekovnome arheološkom kompleksu Osijek Vojakovački – Mihalj u 2018. godini (str.153-166) hrvatskipdf 5 MB
Archaeological research at Osijek Vojakovački – Mihalj medieval site in 2018 (str.166-166) engleskipdf 5 MB
Tatjana Tkalčec
Kratko priopćenje
 
Kalnik – Igrišče – rezultati arheoloških iskopavanja u 2017. i 2018. godini (str.167-172) hrvatskipdf 3 MB
Kalnik – Igrišče – results of archaeological excavations in 2017 and 2018 (str.172-172) engleskipdf 3 MB
Snježana Karavanić, Andreja Kudelić
Prethodno priopćenje
 
Arheološka istraživanja crkve Sv. Martina u Prozorju 2018. godine (str.173-177) hrvatskipdf 3 MB
Archaeological research of the church of St Martin in Prozorje in 2018 (str.177-177) engleskipdf 3 MB
Juraj Belaj, Sebastijan Stingl
Prethodno priopćenje
 
Istraživanja na Stanciji Blek (Tar – Vabriga/Torre – Abrega): nove spoznaje o srednjovjekovnoj fazi lokaliteta (str.179-185) hrvatskipdf 3 MB
Research at Stancija Blek (Tar – Vabriga/Torre – Abrega): new insights in the Medieval phase of the site (str.185-185) engleskipdf 3 MB
Ana Konestra, Enrico Cirelli, Gaetano Benčić, Bartul Šiljeg
Kratko priopćenje
 
Istraživanja projekta „Arheološka topografija otoka Raba“ u 2018. godini na području Lopara: nova saznanja o prapovijesnim i kasnoantičkim lokalitetima (str.187-194) hrvatskipdf 3 MB
Research within the “Archaeological topography of the Island of Rab” project at Lopar in 2018: new data on Prehistoric and late Antique sites (str.194-194) engleskipdf 3 MB
Ana Konestra, Fabian Welc, Anita Dugonjić, Paula Androić Gračanin, Kamil Rabiega, Rafał Solecky, Bartosz Nowacki
Prethodno priopćenje
 
Multidisciplinarni terenski radovi projekta RED u 2018. godini: istraživanja u uvali Plemići (Ražanac) (str.195-199) hrvatskipdf 2 MB
Multidisciplinary fieldwork within project RED in 2018: research at Plemići bay (Ražanac) (str.199-199) engleskipdf 2 MB
Goranka Lipovac Vrkljan, Ana Konestra, Fabian Welc, Mato Ilkić, Mate Parica
Prethodno priopćenje
 
Arheološko istraživanje na lokalitetu Novo Selo Bunje na otoku Braču, 2018. godina (str.201-216) hrvatskipdf 3 MB
Archaeological excavation on the Novo Selo Bunje site on the island of Brač, 2018 (str.216-216) engleskipdf 3 MB
Kristina Jelinčić Vučković, Emmanuel Botte
Prethodno priopćenje
 
Arheološka istraživanja rimske vile u uvali Soline na otoku Sveti Klement (Pakleni otoci, Hvar), lipanj 2018. godine (str.217-224) hrvatskipdf 3 MB
Archaeological research of a Roman villa in Soline Bay on the island of St. Clement (Pakleni Islands, Hvar) in June 2018 (str.224-224) engleskipdf 3 MB
Marina Ugarković, Ivančica Schrunk, Vlasta Begović, Marinko Petrić, Eduard Visković
Kratko priopćenje
 
Sustavni terenski pregled nalazišta Kurilovec – Belinščica u Turopolju (str.225-230) hrvatskipdf 3 MB
Systematic field survey of the Kurilovec – Belinščica site in Turopolje (str.230-230) engleskipdf 3 MB
Andreja Kudelić, Filomena Sirovica
Kratko priopćenje
 
Znanstveno-edukativni i popularni program: Prapovijesno lončarstvo: interdisciplinarnost i eksperiment (str.233-238) hrvatskipdf 2 MB
Scientific-educational and popular program: Prehistoric pottery: interdisciplinarity and experiment (str.238-238) engleskipdf 2 MB
Andreja Kudelić
Kratko priopćenje
 
Additional scientific activity of the Institute  
Ostala znanstvena djelatnost Instituta za arheologiju (str.239-251) hrvatskipdf 3 MB
Ostalo  
List of authors and Guidelines for authors  
Popis suradnika i Upute autorima (str.253-257) hrvatskipdf 690 KB
Ostalo  
Posjeta: 16.807 *