hrcak mascot   Srce   HID

Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru,No. 61
Datum izdavanja: prosinca 2019.

Objavljen na Hrčku: 20. 12. 2019.
Sadržaj Puni tekst
In memoriam akademik Franjo Šanjek (1939. – 2019.) (str.1-4) hrvatskipdf 3 MB
Tado Oršolić, Branka Grbavac
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Monumentalna nadgrobna arhitektura i reljefna skulptura rimske Enone (Aenona) (str.5-46) hrvatskipdf 5 MB
Monumental tombstone architecture and relief sculpture of Roman Aenona (str.5-46)  
Martina Dubolnić Glavan, Dražen Maršić
Izvorni znanstveni članak
 
Pripadnici rimskih carskih ratnih mornarica u Saloni (str.47-68) hrvatskipdf 4 MB
Members of the Roman Empire War Navies in Salona (str.47-68)  
Ivan Matijević
Pregledni rad
 
Istraživanja na rtu Soline u Privlaci kod Zadra (str.69-111) hrvatskipdf 7 MB
Excavations at the Cape of Soline in Privlaka near Zadar (str.69-111)  
Jure Šućur, Mate Mustać
Izvorni znanstveni članak
 
O matroneju katedrale u Zadru (str.113-133) hrvatskipdf 4 MB
About the matroneum of Zadar Cathedral (str.113-133)  
Ana Mišković
Prethodno priopćenje
 
Integracija došljaka s Apeninskog poluotoka u zadarskoj komuni (1365. – 1374.) (str.135-177) hrvatskipdf 4 MB
Integration of newcomers from the Apeninian Peninsula into the Zadar commune (1365 – 1374) (str.135-177)  
Anita Bartulović
Izvorni znanstveni članak
 
Ulcinjani u kreditnoj trgovini Dubrovnika u drugoj polovici XIV. stoljeća (str.179-224) hrvatskipdf 4 MB
Residents of Ulcinj in credit trade of Dubrovnik in the second half of 14th century (str.179-224)  
Marijan Premović
Izvorni znanstveni članak
 
Židovski hodočasnici na hrvatskoj obali Jadrana (15. – 16. st.) (str.225-257) hrvatskipdf 4 MB
Jewish pilgrims on the Croatianadriatic coast (str.225-257)  
Krešimir Kužić
Izvorni znanstveni članak
 
Popis stanovništva kopnenog dijela zadarskog okružja iz 1610. godine (str.259-305) hrvatskipdf 4 MB
The census of the land area of Zadar from 1610 (str.259-305)  
Zdenko Dundović
Izvorni znanstveni članak
 
Ubikacija utvrde Ribnica iz Putopisa Evlije Čelebija (str.307-326) hrvatskipdf 4 MB
Location of the fortress Ribnica from Evliya Çelebi Book of Travels (str.307-326)  
Šime Vrkić
Izvorni znanstveni članak
 
Svakodnevni život Vlašića na otoku Pagu na osnovi zapisa iz glagoljskog kvaterana bratovštine sv. Jerolima/sv. Sakramenta i ostalih glagoljskih rukopisa (str.327-360) hrvatskipdf 4 MB
Everyday life of Vlašić on the island of Pag based on the the Glagolitic quateran of the fraternity of St Jerolim / St Sacrament and other Glagolitic manuscripts (str.327-360)  
Grozdana Franov-Živković, Ivica Vigato
Izvorni znanstveni članak
 
Trogirski plemići Michieli Vitturi – visoki časnici mletačkih prekomorskih kopnenih postrojbi u drugoj polovici 18. stoljeća (str.361-405) hrvatskipdf 4 MB
Trogir noblemen Michieli Vitturi – highly ranked officers of the Venetian overseas land units in the second half of the 18th century (str.361-405)  
Lovorka Čoralić, Nikola Markulin
Izvorni znanstveni članak
 
Ekonomsko stanje zadarskog kaptola uoči preustroja dalmatinskih biskupija početkom 19. st. (str.407-436) hrvatskipdf 4 MB
The economic situation of the Zadar Capitol on the eve of reconstructing Dalmatian Dioceses in the early 19th century (str.407-436)  
Zdenko Dundović
Izvorni znanstveni članak
 
O jednom trgu i dva spomenika – Ratnom spomeniku i Grguru Ninskom (str.437-453) hrvatskipdf 4 MB
About one square and two monuments – the Great War and Grgur Ninski (str.437-453)  
Vladimir Huzjan
Izvorni znanstveni članak
 
Između časnog egzila i ostracizma unutarnje i vanjskopolitičke prilike u Kraljevini Srba,Hrvata i Slovenaca – kontekst odlaska Ante Pavelića u inozemstvo u siječnju 1929. godine (str.455-490) hrvatskipdf 4 MB
Between an honourable exile and ostracism interior and foreign political circumstances in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes-the context of Ante Pavelić’s departure abroad in January 1929 (str.455-490)  
Matko Globačnik
Izvorni znanstveni članak
 
Savić Marković Štedimlija o podrijetlu srpskog komunizma i partizanskog pokreta (str.491-515) hrvatskipdf 3 MB
Savić Marković Štedimlija about the origins of Serbian communism and the Partisan movement (str.491-515)  
Stipe Kljaić
Pregledni rad
 
Emilio Marin et Alii, "Forum Naronitanum", Miroslava Topić, Toni Glučina, Emilio Marin (ur.), Arheološki muzej Narona, Vid, 2017., 451 str. (str.517-521) hrvatskipdf 3 MB
Smiljan Gluščević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivo Oštarić, "Stani otoka Paga od prapovijesti do danas", Ogranak Matice hrvatske u Kolanu, Ogranak Matice hrvatske u Novalji, Ogranak Matice hrvatske u Pagu, Novalja, 2017., 626 str. (str.522-525) hrvatskipdf 3 MB
Smiljan Gluščević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ana Biočić, "Svećenici u politici: Djelovanje katoličkih svećenika u Hrvatskom saboru 1868. – 1871.", Kršćanska sadašnjost, Biblioteka Analecta croatica christiana, sv. 50, Zagreb, 2018., 452 str. (str.526-528) hrvatskipdf 3 MB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tihomil Maštrović , "Kroatološki ogledi", Leycam international, Zagreb, 2017., str. 300. (str.529-535) hrvatskipdf 3 MB
Andrea Sapunar Knežević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Šibenik od prvog spomena, "Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 950 godina od prvog spomena Šibenika", Muzej grada Šibenika, Šibenik – Zagreb 2018., uredila: Iva Kurelac, 606 str. (str.536-539) hrvatskipdf 3 MB
Božena Glavan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sadržaj (str.541-543) hrvatskipdf 3 MB
Ostalo  
Posjeta: 16.157 *