hrcak mascot   Srce   HID

Hum : časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru,Vol. 14 No. 21
Datum izdavanja: srpnja 2019.

Objavljen na Hrčku: 21. 12. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.5-6) hrvatskipdf 55 KB
Kazalo  
Uloga klasifikacijskoga sustava kod preuzimanja i obrade podataka za bibliometrijska istraživanja (str.7-20) hrvatskipdf 141 KB
Role of the classification system in downloading and processing data for bibliometric research (str.21-22) engleskipdf 43 KB
Nikolaj Lazić
Izvorni znanstveni članak
 
PAPA IVAN PAVAO II. I UMJETNICI: O 20. OBLJETNICI PAPINA PISMA UMJETNICIMA (str.23-41) hrvatskipdf 171 KB
Pope John Paul II and artists: On the 20th anniversary of the Pope’s Letter to Artists (str.42-42) engleskipdf 30 KB
Ivica Žižić, Tomislav Ćurić
Pregledni rad
 
Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga jezika i Deset teza o hrvatskom jeziku D. Brozovića (str.43-59) hrvatskipdf 148 KB
Declaration on the name and status of the Croatian literary language and Ten theses on the Croatian standard language by D. Brozovic (str.60-60) engleskipdf 33 KB
Šimun Musa
Izvorni znanstveni članak
 
PLEMSTVO DUHA U FILOZOFIJI ERICHA FROMMA (str.61-79) hrvatskipdf 162 KB
Nobility of Spirit in the philosophy of Erich Fromm (str.80-80) engleskipdf 30 KB
Krešimir Tabak, Ivica Musić
Pregledni rad
 
FRAZEMI S BIBLIJSKIM OSOBNIM IMENIMA U NJEMAČKIM I HRVATSKIM RJEČNICIMA (str.81-107) hrvatskipdf 287 KB
Phrasemes with Biblical proper names in German and Croatian dictionaries (str.108-108) engleskipdf 46 KB
PHRASEOLOGISMEN MIT BIBLISCHEN EIGENNAMEN IN DEUTSCHEN UND KROATISCHEN WÖRTERBÜCHERN (str.109-109) njemačkipdf 30 KB
Senka Marinčić, Magdalena Ramljak, Darija Glibić
Pregledni rad
 
Pravni aspekti imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Podravska Slatina (str.110-129) hrvatskipdf 182 KB
Legal Aspects of Appointing the Commissioner of the Croatian Government in the Municipality of Podravska Slatina (str.130-131) engleskipdf 41 KB
Miljenko Brekalo
Pregledni rad
 
Stilske razine u djelima Konstantina Porfirogeneta (str.132-159) hrvatskipdf 322 KB
Style Levels in the Works by Constantine Porphyrogenitus (str.160-160) engleskipdf 28 KB
Teuta Serreqi Jurić
Izvorni znanstveni članak
 
PROGRAMI HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG ROMANTIZMA (IZMEĐU NACIONALNOGA ROMANTIZMA I ROMANTIČNOGA NACIONALIZMA) (str.161-175) hrvatskipdf 122 KB
The Political and Cultural Programmes of Romanticism in Croatian Literature (between National Romanticism and Romantic Nationalism) (str.176-176) engleskipdf 26 KB
Marijan Šabić
Pregledni rad
 
SREDNJOVJEKOVNA ISLAMSKA CIVILIZACIJA: POSTIGNUĆA I DOPRINOSI RAZVOJU EKONOMSKE MISLI (str.177-213) hrvatskipdf 885 KB
Medieval Islamic Civilization: Achievements and Contributions To Development of Economic Thought (str.214-214) engleskipdf 27 KB
Marija Benić Penava, Đuro Benić
Pregledni rad
 
IMPERATIVE AS A SYNTAX TOOL FOR THE REALISATION OF A CONATIVE FUNCTION OF A TEXT ON THE CASE OF A GERMAN TRAVEL CATALOGUE (str.215-231) engleskipdf 28 KB
IMPERATIV KAO SINTAKTIČKO SREDSTVO OSTVARIVANJA KONATIVNE FUNKCIJE TEKSTA NA PRIMJERU NJEMAČKOGA KATALOGA PUTOVANJA (str.232-232) hrvatskipdf 248 KB
Emira Premrov
Pregledni rad
 
UHIĆENJA INFORMBIROOVACA U POJEDINIM SREZOVIMA ZAPADNE BOSNE U JESEN 1949. GODINE (str.233-261) hrvatskipdf 234 KB
Arrests of Cominform supporters in several counties of West Bosnia in THE autumn of 1949 (str.262-262) engleskipdf 31 KB
Vjekoslav Čamber
Izvorni znanstveni članak
 
USPOREDNA ANALIZA PROZE EDGARA ALLANA POEA I ANTUNA GUSTAVA MATOŠA NA PRIMJERU NOVELA CRNI MAČAK I MIŠ (str.263-276) hrvatskipdf 116 KB
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROSE BY EDGAR ALLAN POE AND ANTUN GUSTAV MATOS IN THE CONTEXT OF SHORT STORIES CRNI MACAK AND MIS (str.277-277) engleskipdf 33 KB
Ivona Smolčić
Pregledni rad
 
Cvijeće – simboli ženske seksualnosti u umjetnosti (str.278-295) hrvatskipdf 144 KB
Flowers – symbols of female sexuality in the art (str.296-296) engleskipdf 25 KB
Dorja Bogović
Pregledni rad
 
SNAGA NEMOĆI KNJIŽEVNOGA LIKA KAO AFIRMACIJA AUTOROVA ZNAČENJSKOG SUSTAVA (str.297-309) hrvatskipdf 163 KB
POWER OF THE WEAKNESS OF A LITERARY CHARACTER AS AFFIRMATION OF THE AUTHOR'S SEMANTIC SYSTEM (str.310-310) engleskipdf 26 KB
Mirela Šušić
Izvorni znanstveni članak
 
KRIŽ, TVOJ ŠTIT (str.315-316) hrvatskipdf 36 KB
Šimun Musa
Recenzija, Prikaz
 
Iznimno vrijedno jezikoslovno djelo (str.317-322) hrvatskipdf 88 KB
Marijana Bašić
Recenzija, Prikaz
 
Metamorphoses of Culture (str.323-324) engleskipdf 39 KB
Ante Bekavac
Recenzija, Prikaz
 
Design thinking za nedizajnere (str.325-327) hrvatskipdf 46 KB
Tanja Grmuša
Recenzija, Prikaz
 
In memoriam: Radoslav Katičić (str.328-330) hrvatskipdf 95 KB
Šimun Musa
In memoriam, Nekrolog
 
Posjeta: 5.753 *