hrcak mascot   Srce   HID

Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin,No. 30
Datum izdavanja: prosinca 2019.

Objavljen na Hrčku: 24. 12. 2019.
Sadržaj Puni tekst
PROBUĐENA VARAŽDINSKA BAŠTINA (U PET EMBLEMA) (str.13-16) hrvatskipdf 340 KB
Sanja Cvetnić
Uvodnik
 
POVIJEST, ARHITEKTURA I OBNOVA PALAČE KEGLEVIĆ (str.17-40) hrvatskipdf 6 MB
HISTORY, ARCHITECTURE AND CONSERVATION OF THE KEGLEVIĆ PALACE (str.38-38) engleskipdf 6 MB
Petar Puhmajer, Željko Trstenjak
Izvorni znanstveni članak
 
ŽITNICA STAROGA GRADA VARAŽDINA (str.41-70) hrvatskipdf 5 MB
THE OLD CITY OF VARAŽDIN GRANARY (str.69-70) engleskipdf 5 MB
Anka Ćurić, Daria Škarpa Dubreta
Izvorni znanstveni članak
 
CRKVA SV. FLORIJANA U VARAŽDINU. REZULTATI KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKIH ISTRAŽIVANJA I PREGLED RADOVA (1992. - 2017.) (str.71-118) hrvatskipdf 19 MB
CHURCH OF ST. FLORIAN IN VARAŽDIN. RESULTS OF CONSERVATION AND RESTORATION RESEARCH AND REVIEW OF WORKS (1992 – 2017) (str.118-118) engleskipdf 19 MB
Danuta Misiuda, Teodora Kučinac
Pregledni rad
 
NOVE KONZERVATORSKE SPOZNAJE O OSLIKANOJ FRANJEVAČKOJ LJEKARNI U VARAŽDINU (str.119-138) hrvatskipdf 5 MB
NEW CONSERVATION INSIGHTS ABOUT THE FRESCO-PAINTED PHARMACY IN VARAŽDIN (str.138-138) engleskipdf 5 MB
Vladanka Milošević, Ivana Peškan, Bernarda Ratančić, Petra Uglešić
Pregledni rad
 
PREGLED ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA (str.139-168) hrvatskipdf 4 MB
AN OWERVIEW OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES IN THE CITY OF VARAŽDIN HISTORIC CORE (str.168-168) engleskipdf 4 MB
Jere Drpić
Pregledni rad
 
ARHEOLOŠKA I POVIJESNA ISTRAŽIVANJA VARAŽDINSKIH UTVRDA (str.169-184) hrvatskipdf 5 MB
ARCHAEOLOGICAL AND HISTORICAL RESEARCH OF THE VARAŽDIN FORTRESS (str.183-184) engleskipdf 5 MB
Lovorka Štimac-Dedić
Pregledni rad
 
ZAŠTITNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA PROVEDENA NA LOKACIJI PRERADOVIĆEVA 14 U VARAŽDINU - PRILOG POZNAVANJU GRADSKIH GRABIŠTA (str.185-209) hrvatskipdf 6 MB
PROTECTIVE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH CONDUCTED AT THE LOCATION PRERADOVIĆEVA 14 IN VARAŽDIN - CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF CITY DITCHES (str.208-209) engleskipdf 6 MB
Marijana Korunek-Medved
Izvorni znanstveni članak
 
IZABRANI PRIMJERI GRAFIKA IZ ZBIRKI GALERIJE STARIH I NOVIH MAJSTORA GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN (str.211-240) hrvatskipdf 12 MB
SELECTED EXAMPLES OF PRINTS FROM THE COLLECTIONS OF THE GALLERY OF OLD AND NEW MASTERS OF THE VARAŽDIN CITY MUSEUM (str.240-240) engleskipdf 12 MB
Elizabeta Igrec, Daniela Ratkajec
Pregledni rad
 
KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI NA PORTRETU FRANJE II. (I.) HABSBURŠKO-LOTARINŠKOG IZ GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN (str.241-257) hrvatskipdf 10 MB
CONSERVATION AND RESTORATION WORKS ON THE PORTRAIT OF FRANCIS II (I) HABSBURG - LOTHRINGEN FROM VARAŽDIN CITY MUSEUM (str.257-257) engleskipdf 10 MB
Renata Majcan Šragalj
Izlaganje sa skupa
 
KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI NA PORTRETU MARIJE TEREZIJE IZ GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN (str.259-282) hrvatskipdf 23 MB
CONSERVATION AND RESTORATION OF THE PORTRAIT OF MARIA THERESA FROM THE VARAŽDIN CITY MUSEUM (str.281-282) engleskipdf 23 MB
Maša Maria Štrok
Stručni rad
 
TEKSTILNI PREDMETI IZ GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN RESTAURIRANI NA ODJELU ZA TEKSTIL, PAPIR I KOŽU HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA (str.283-309) hrvatskipdf 4 MB
TEXTILE OBJECTS FROM THE VARAŽDIN CITY MUSEUM RESTORED AT THE DEPARTMENT FOR TEXTILES, PAPER AND LEATHER OF THE CROATIAN CONSERVATION INSTITUTE (str.309-309) engleskipdf 4 MB
Branka Regović, Marija Zupčić, Marta Budicin
Pregledni rad
 
NOVI SJAJ KADŽARSKE KACIGE IZ GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN (str.311-326) hrvatskipdf 5 MB
NEW SHINE OF THE QUAJAR HELMET FROM VARAŽDIN CITY MUSEUM (str.326-326) engleskipdf 5 MB
Sanda Milošević, Jelena Rančić
Prethodno priopćenje
 
ŠARAGA IZ DVORCA OBITELJI LEITNER U JALKOVCU (str.327-348) hrvatskipdf 5 MB
PAINTED REAR PANEL OF A CARRIAGE, ŠARAGA, FROM THE LEITNER CASTLE IN JALKOVEC (str.348-348) engleskipdf 5 MB
Ljerka Šimunić, Tomislav Sikinger
Pregledni rad
 
SUDJELOVANJE DJECE I MLADIH U ISTRAŽIVANJU DOBROBITI: KVALITATIVNA ANALIZA (str.351-376) hrvatskipdf 488 KB
PARTICIPATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN WELL-BEING RESEARCH: A QUALITATIVE ANALYSIS (str.376-376) engleskipdf 488 KB
Andreja Brajša Žganec, Renata Franc, Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Ivan Dević, Maja Tadić Vujčić, Toni Babarović
Izvorni znanstveni članak
 
ODNOS RODITELJSTVA S INDIKATORIMA DOBROBITI (str.377-404) hrvatskipdf 457 KB
THE RELATIONSHIP OF PARENTING TO INDICATORS OF WELL-BEING (str.403-404) engleskipdf 457 KB
Lana Lučić, Andreja Brajša Žganec, Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Tihana Brkljačić, Ines Sučić
Izvorni znanstveni članak
 
POVEZANOST EKONOMSKOG PRITISKA IZ PERSPEKTIVE RODITELJA I DJECE S DOBROBITI DJECE (str.405-423) hrvatskipdf 409 KB
THE RELATIONSHIP OF CHILDREN’S AND PARENTS’ EXPERIENCE OF ECONOMIC PRESSURE WITH CHILDREN’S WELL-BEING (str.423-423) engleskipdf 409 KB
Marina Merkaš
Izvorni znanstveni članak
 
UKLJUČENOST OČEVA U SKRB O DJECI U REGIJI SJEVEROZAPADNE HRVATSKE (str.425-451) hrvatskipdf 469 KB
FATHERS’ INVOLVEMENT IN CHILD CARE IN THE REGION OF NORTHWESTERN CROATIA (str.450-451) engleskipdf 469 KB
Tea Pahić
Izvorni znanstveni članak
 
RANA ŠKOLSKA PRILAGODBA KAO POKAZATELJ DJEČJE DOBROBITI: PREDIKTIVNA VAŽNOST INDIVIDUALNIH KARAKTERISTIKA DJETETA (str.453-477) hrvatskipdf 973 KB
EARLY SCHOOL ADJUSTMENT AS A CHILD WELLBEING INDICATOR: PREDICTIVE VALIDITY OF INDIVIDUAL CHILD CHARACTERISTICS (str.476-477) engleskipdf 973 KB
Ivana Hanzec Marković
Izvorni znanstveni članak
 
NEKE ODREDNICE RAZVOJA ZAJEDNICE I PROMOCIJE ZDRAVLJA OBITELJI, DJECE I MLADIH (str.479-508) hrvatskipdf 446 KB
SOME DETERMINANTS OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND HEALTH PROMOTION FOR FAMILIES, CHILDREN AND YOUTH (str.507-508) engleskipdf 446 KB
Nino Žganec
Pregledni rad
 
KNJIŽNIČNA DJELATNOST U VARAŽDINU IZMEĐU DVAJU SVJETSKIH RATOVA (str.511-563) hrvatskipdf 13 MB
LIBRARIES IN VARAŽDIN BETWEEN THE TWO WORLD WARS (str.563-563) engleskipdf 13 MB
Sanja Županić
Izvorni znanstveni članak
 
POVIJESNI RAZVOJ I DJELOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ‘’SLOBODA’’ I ‘’METEL OŽEGOVIĆ’’ VARAŽDIN (1947. – 2007.) (str.565-585) hrvatskipdf 3 MB
HISTORICAL DEVELOPMENT AND WORK OF THE VARAŽDIN PUBLIC LIBRARY “SLOBODA” AND ‘’METEL OŽEGOVIĆ’’ (1947– 2007) (str.585-585) engleskipdf 3 MB
Prethodno priopćenje  
VARAŽDINSKI KULTURNI PANOPTIKUM GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE “METEL OŽEGOVIĆ” VARAŽDIN (1991. – 2017.) (str.587-621) hrvatskipdf 3 MB
VARAŽDINER KULTURPANOPTIKUM DER STADTBIBLIOTHEK UND DES LESESAALES “METEL OŽEGOVIĆ” VARAŽDIN (1991 – 2017) (str.620-621) njemačkipdf 3 MB
Eduard Vargović
Izvorni znanstveni članak
 
PREGLED RAZVOJA ZAVIČAJNE ZBIRKE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE „METEL OŽEGOVIĆ” VARAŽDIN S NAGLASKOM NA NJEZINE POSEBITOSTI (str.623-636) hrvatskipdf 3 MB
PREGLED RAZVOJA ZAVIČAJNE ZBIRKE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE „METEL OŽEGOVIĆ” VARAŽDIN S NAGLASKOM NA NJEZINE POSEBITOSTI (str.635-636) engleskipdf 3 MB
Andreja Toljan
Pregledni rad
 
OČEKIVANJA UČENIKA OD OBRAZOVANJA U GLAZBENOJ ŠKOLI (str.639-663) hrvatskipdf 465 KB
STUDENTS’ EXPECTATIONS OF EDUCATION IN MUSIC SCHOOL (str.662-663) engleskipdf 465 KB
Davor Brđanović
Izvorni znanstveni članak
 
KAPELA SV. JERONIMA U ŠTRIGOVI – HODOČASTILIŠTE ZA SPAS DUŠE FRIDRIKA CELJSKOG (str.667-685) hrvatskipdf 1 MB
CHAPEL OF ST. JEROME IN ŠTRIGOVA – SOUL SAVING PILGRIMAGE SITE OF FREDERICK OF CILLI (str.685-685) engleskipdf 1 MB
Zoran Turk
Prethodno priopćenje
 
PITANJE EUROPSKE KOLEKTIVNE SIGURNOSTI U RAZDOBLJU OD VERSAJSKE MIROVNE KONFERENCIJE DO UGOVORA IZ LOCARNA (1919.-1925.) (str.687-708) hrvatskipdf 465 KB
THE ISSUE OF EUROPEAN COLLECTIVE SECURITY IN THE PERIOD FROM THE VERSAILLES PEACE CONFERENCE TO THE LOCARNO TREATY (1919-1925) (str.708-708) engleskipdf 465 KB
Ivan Obadić, Miran Marelja
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 14.850 *