hrcak mascot   Srce   HID

Suvremena lingvistika, Vol. 45 No. 88, 2019.


Datum izdavanja: prosinca 2019.

Objavljen na Hrčku: 27. 12. 2019.
Sadržaj Puni tekst
A contrastive analysis of the morphology of the simple converbs in Dargwa and Lak  
Kontrastivni opis tvorbe jednostavnih glagolskih priloga u darginskom i lakskom jeziku (str.133-157) hrvatskipdf 319 KB
Sofija Gadžijeva
Izvorni znanstveni članak
 
Reflexivity as a nominal category: the case of Polish reflexive nouns  
Povratnost kao imenička kategorija: slučaj poljskih povratnih imenica (str.159-177) hrvatskipdf 245 KB
Miroslav Hrdlička
Izvorni znanstveni članak
 
Razvoj morfonotaktičkih i fonotaktičkih zatvorničkih skupina u usvajanju hrvatskoga kao materinskoga jezika  
The development of morphonotactic and phonotactic word–initial consonant clusters in Croatian first–language acquisition (str.179-200) engleskipdf 215 KB
Maja Kelić, Wolfgang Dressler
Izvorni znanstveni članak
 
Revitalizacija talijanskoga jezika u slovenskom dijelu Istre: položaj talijanskoga jezika među učenicima iz perspektive nastavnika jezika  
Revitalization of the Italian Language in the Slovenian Istria: the case of the position of the Italian language among students as viewed by language teachers (str.201-212) engleskipdf 133 KB
Mojca Kompara Lukančić
Izvorni znanstveni članak
 
Foreign language eff ect and moral decision making  
Efekt stranog jezika i odlučivanje o moralu (str.213-230) hrvatskipdf 143 KB
Mirjana Tonković, Francesca Dumančić, Maja Anđel
Izvorni znanstveni članak
 
Stvaranje usporedivih govornih podataka za manjinske jezike: prvi rezultati iz korpusa Kontatti  
Eliciting comparable spoken data in minor languages: first observations from the corpus Kontatti (str.231-246) engleskipdf 608 KB
Marta Ghilardi
Prethodno priopćenje
 
On cohesion and coherence of text  
O koheziji i koherenciji teksta (str.247-264) hrvatskipdf 136 KB
Ana Mikić Čolić, Ivana Trtanj
Pregledni rad
 
Isa Halidovič Abdullaev (2018) Laksko–russkij slovar’. IJaLI DNC RAN, ALEF, Mahačkala. (str.265-278) hrvatskipdf 268 KB
Sofija Gadžijeva
Recenzija, Prikaz
 
Anđel Starčević, Mate Kapović i Daliborka Sarić (2019) Jeziku je svejedno, Sandorf, Zagreb. (str.279-284) hrvatskipdf 72 KB
Ranko Matasović
Recenzija, Prikaz
 
Udovičina dragocjena lepta u višejezičnoj riznici biblijskih mudrosti. Лепта библейской мудрости (»Rusko–slavenski rječnik biblijskih krilatica i aforizama s ekvivalentima iz germanskih i romanskih jezika te armenskoga i gruzijskoga«). (2019) Državno sveučilište A. A. Kulešova, Mogiljev. (str.285-289) hrvatskipdf 184 KB
Dubravka Sesar
Recenzija, Prikaz
 
Anita Peti–Stantić (2019) Čitanjem do (spo)razumijevanja. Od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti. Zagreb: Ljevak. (str.291-297) hrvatskipdf 83 KB
Jelena Tušek
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 3.901 *