hrcak mascot   Srce   HID

Podravski zbornik, No. 18, 1992.


Podravski zbornik,No. 18
Datum izdavanja: studeni 1992.

Objavljen na Hrčku: 2. 1. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Impressum (str.2-2) hrvatskipdf 219 KB
Ostalo  
Predgovorenje (str.5-5) hrvatskipdf 473 KB
Vjekoslav Prvčić
Uvodnik
 
Hrvatska vas zove : reminiscencije o koprivničkoj 117. brigadi (str.7-22) hrvatskipdf 12 MB
Antun Mijatović
Esej
 
Humanitarna pomoć Koprivnice (str.23-30) hrvatskipdf 5 MB
Dražen Herman
Esej
 
Pax et bonum - zanavijek : (700 godina franjevaca u Podravini ili Zapis o jednom trajanju) (str.31-40) hrvatskipdf 8 MB
Dragutin Feletar
Stručni rad
 
Srednjovjekovni putevi u Podravini (str.41-46) hrvatskipdf 3 MB
Hrvoje Petrić
Stručni rad
 
Prilog poznavanju planova Koprivnice iz 16. i 17. stoljeća (str.47-64) hrvatskipdf 13 MB
Ljerka Perči
Stručni rad
 
Grbovi i zastave grada Koprivnice (str.65-70) hrvatskipdf 3 MB
Franjo Horvatić
Esej
 
Pisma Podravaca Stjepanu i Antunu Radiću (str.71-118) hrvatskipdf 21 MB
Mira Kolar-Dimitrijević
Stručni rad
 
Dosje I 542/1921. : (Događaji u Đelekovcu 1921.) (str.119-134) hrvatskipdf 16 MB
Bosiljka Janjatović
Esej
 
O koprivničkoj bolnici u vrijeme dr. Mirka Kasumovića (str.135-146) hrvatskipdf 8 MB
Krešimir Švarc
Esej
 
Hrvatski skladatelj Fortunat Pintarić (1789 - 1867) : u povodu 700. obljetnice dolaska franjevaca u Koprivnicu (str.147-148) hrvatskipdf 809 KB
Kratko priopćenje  
Glazbeni život Koprivnice u doba Fortunata Pintarića (str.149-156) hrvatskipdf 6 MB
Marija Jurašin, Dragutin Feletar
Esej
 
Životni put franjevca Fortunata Pintarića (str.157-164) hrvatskipdf 4 MB
Paškal Cvekan
Esej
 
Skladateljski rad Fortunata Pintarića (str.165-180) hrvatskipdf 6 MB
O. Petar Antun Kinderić
Stručni rad
 
Skladateljstvo (Josipa) Fortunata Pintarića (1798-1867) : s posebnim osvrtom na djelo šest sonaciih za glasovir (str.181-205) hrvatskipdf 11 MB
Lovro Županović
Esej
 
Pregled razvoja vodoprivrede u Podravini (str.207-216) hrvatskipdf 11 MB
Ivan Šegrt
Esej
 
Urbana oprema i javna plastika Koprivnice (str.217-224) hrvatskipdf 6 MB
Gordana Kovačić, Lorand Klemenčić
Esej
 
Žetva i vršidba (str.225-232) hrvatskipdf 4 MB
Nada Matijaško
Stručni rad
 
Otarak kao pokrivalo za glavu (str.233-238) hrvatskipdf 3 MB
Tihana Petrović
Stručni rad
 
Vreća kao rekvizit i športska disciplina seoskih olimpijada (str.239-251) hrvatskipdf 7 MB
Željko Kovačić
Esej
 
Šoderica kao turističko-industrijski kompleks koprivničke Podravine : (Biološko-ekološke prilike i budući razvoj) (str.253-269) hrvatskipdf 14 MB
Radovan Kranjčev
Esej
 
Franjo Viktor Šignjar, pedagog i slikar (1882 - 1996) : uz 110. obljetnicu rođenja (str.271-278) hrvatskipdf 6 MB
Martin Mihaldinec
Esej
 
Gospodarska izložba u Ludbregu 1867. godine : politička situacija u Hrvatskoj (str.279-285) hrvatskipdf 3 MB
Stjepan Keglević
Esej
 
Kulturno-umjetničko društvo "Petar Preradović" Đurđevac : (Uz 120. godišnjicu smrti pjesnika Petra Preradovića) (str.286-289) hrvatskipdf 3 MB
Zdravko Šimunić
Esej
 
Prilog izučavanju đurđevačkog pučkog mudrorječja (str.291-295) hrvatskipdf 2 MB
Vladimir Miholek
Esej
 
Gorčine i samoće Frana Konelaka : (Osvrt na zbirku "Pjesme") (str.296-299) hrvatskipdf 2 MB
Božena Loborec
Esej
 
Đuro Sudeta - pjesnik smrti, odane mu pratilje (str.300-333) hrvatskipdf 19 MB
Miroslav Dolenec-Dravski
Recenzija, Prikaz
 
Tri podravske pjesnikinje (str.334-337) hrvatskipdf 2 MB
Zdravko Seleš
Ostalo
 
Pjesništvo (str.339-354) hrvatskipdf 4 MB
Elza Herceg, Zdravko Seleš, Milan Gašparić, Milena severović-Gašparić, Ivan Picer, Ivan Večenaj, Ivan Horvat Hlebinski, Žarko Marjanović, Vladimir Miholek, Maca Jambrešić, Ruža Tremski-Gradičnik, Franjo Balog, Mirjana Matiša
Ostalo
 
Proza (str.355-358) hrvatskipdf 2 MB
Milena Severović Gašparić, Milena Severović
Ostalo
 
Kazalo (str.359-360) hrvatskipdf 445 KB
Kazalo  
Posjeta: 0 *