hrcak mascot   Srce   HID

Odgojno-obrazovne teme, Vol. 2 No. 3-4, 2019.


Odgojno-obrazovne teme,Vol. 2 No. 3-4
Datum izdavanja: prosinac 2019.

Objavljen na Hrčku: 13. 1. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-2) hrvatskipdf 149 KB
Contents (str.3-4) engleskipdf 149 KB
Kazalo  
Mediterranean Scientific Conference: Educational Systems and Societal Changes. Challenges and Opportunities Editor´s Preface (str.5-6) engleskipdf 146 KB
Uvodnik  
Slobodnovremenske aktivnosti učenika srednjih škola  
High School Students’ Leisure Time Activities (str.7-24) engleskipdf 236 KB
Marina Matić Tandarić
Izvorni znanstveni članak
 
Politička apatija, sofisticirana političnost ili pluralizacija političke participacije studenata?  
Political Apathy, Sophisticated Politics or Pluralization of Students’ Political Engagement? (str.25-51) engleskipdf 263 KB
Marko Mrakovčić, Željko Boneta, Željka Ivković Hodžić
Izvorni znanstveni članak
 
Društvena participacija u srednjoj školi: Informirano ili uvježbano građanstvo?  
Social participation in High School: Informed or Practiced Citizenship? (str.53-67) engleskipdf 211 KB
Marta Ilardo
Pregledni rad
 
Politike reguliranja obrazovanja manjina: slučaj Slovenije  
Policies Regulating Minority Education: The Case of Slovenia (str.69-92) engleskipdf 582 KB
Ana Mlekuž, Tina Vršnik Prše
Prethodno priopćenje
 
Učiteljski profesionalni identiteti i stavovi prema obrazovanju učenika koji su u nepovoljnom položaju  
Teachers’ Professional Identities and Attitudes towards Students´ Educational Disadvantages (str.93-111) engleskipdf 198 KB
Morena Cuconato, Patricia Loncle
Prethodno priopćenje
 
Primjena suvremene tehnologije za procjenu razine ravnoteže kod djece rane školske dobi  
Application of Modern Technology for the Evaluation of Balance in Children of Lower Forms of Primary School (str.113-128) engleskipdf 223 KB
Sanja Ljubičić, Biljana Trajkovski, Ljubomir Antekoloić
Prethodno priopćenje
 
Djeca rane dobi: uključenost s obzirom na različite vrste motoričkih sadržaja i multimedije tijekom njihove realizacije  
Children of an Early Age: Preferences with Regard to Different Types of Motor Contents and Multimedia during Their Realisation (str.129-144) engleskipdf 231 KB
Lucija Kostadin, Vilko Petrić, Sanja Minić
Prethodno priopćenje
 
Trening orijentacija u obrazovnim putanjama žena. Rodne razlike u STEM području  
Training orientation in female educational paths. The gender gap in STEM fields (str.145-166) engleskipdf 261 KB
Anna Cucca
Pregledni rad
 
Interkulturalnost kao izazov za pristupačnost?  
Interculturality as a Challenge for Accessibility? (str.167-184) engleskipdf 261 KB
Cédric Moreau, Anne-Sophie Destrumelle, Mélissa Arneton
Pregledni rad
 
Preschool teachers and parental assessments of children’s socio-emotional competencies  
Razlike između odgojitelja i roditelja djece predškolske dobi u procjeni dječjih socio-emocionalnih kompetencija (str.185-204) hrvatskipdf 690 KB
Maja Ljubetić, Ina Reić Ercegovac, Ana Draganja
Izvorni znanstveni članak
 
Contemporary research designs and data analysis techniques in educational research  
Suvremeni modeli i pristupi analizi podataka u obrazovnim istraživanjima (str.205-226) hrvatskipdf 239 KB
Toni Babarović
Izvorni znanstveni članak
 
Branimir MENDEŠ: Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece. Od jednogodišnjeg tečaja do sveučilišnog studija. Prilozi hrvatskoj pedagogijskoj baštini.  
Branimir MENDEŠ: School Teachers Professional Education. From One Year Course to University Study Program. Contribution to Croatian Pedagogic Heritage. (str.227-228) engleskipdf 134 KB
Iskra Tomić Kaselj
Recenzija, Prikaz
 
Vilko Petrić: Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju  
Vilko PETRIĆ: Methodology of Kinesiology in Early and Preschool Education (str.229-230) engleskipdf 134 KB
Iva Blažević
Recenzija, Prikaz
 
Maja VERDONIK: Lutkarski žanrovi na sceni Gradskoga kazališta lutaka Rijeka i suvremeno hrvatsko lutkarstvo (2011. – 2019.)  
Maja VERDONIK: Puppet Theatre Genres on the Stage of the Rijeka City Puppet Theatre and the Contemporary Croatian Puppetry (2011 - 2019) (str.231-233) engleskipdf 165 KB
Teodora Vigato
Recenzija, Prikaz
 
Sanja VRCIĆ-MATAIJA: Hrvatski realistički dječji roman (1991. – 2001.)  
Sanja VRCIĆ-MATAIJA: Croatian Realistic Children's Novel (1991 – 2001) (str.233-235) engleskipdf 161 KB
Maja Verdonik
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 0 *