hrcak mascot   Srce   HID

Knjižničar/Knjižničarka : e-časopis Knjižničarskog društva Rijeka,Vol. 3. No. 3.
Datum izdavanja: listopada 2012.

Objavljen na Hrčku: 2. 2. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Elektronička knjiga: knjiga između prošlosti i budućnosti (str.8-12) hrvatskipdf 134 KB
Daniela Živković
Ostalo
 
E-knjiga — najnoviji oblik knjige (str.13-24) hrvatskipdf 168 KB
Marica Keča
Ostalo
 
E-knjiga u srednjoj školi (str.25-40) hrvatskipdf 234 KB
Marica Keča
Ostalo
 
 
Časopis Geologia Croatica : Od tiskane prema elektroničkoj inačici (str.41-58) hrvatskipdf 2 MB
Alisa Martek
Ostalo
 
E-čitač (str.59-67) hrvatskipdf 543 KB
Martina Grlica
Ostalo
 
E-čitač u narodnim knjižnicama (str.68-84) hrvatskipdf 386 KB
Martina Grlica
Ostalo
 
Studij Informacijske kroatistike u Rijeci: putem tradicijskih putokaza (str.86-94) hrvatskipdf 153 KB
Lea Lazzarich
Ostalo
 
Društvene mreže i knjižnice: etičko pitanje (str.95-127) hrvatskipdf 289 KB
Dorja Mučnjak
Ostalo
 
Polilogija i problematika skrbi o zaštiti kulturne i knjižne baštine (str.128-134) hrvatskipdf 119 KB
Jadran Zalokar
Ostalo
 
Narodna knjižnica u zajednici (ili zajednice u narodnoj knjižnici?) (str.135-139) hrvatskipdf 116 KB
Gorana Tuškan Mihočić
Ostalo
 
Djeca i mladi na internetu u knjižnici: stavovi i iskustva Gradske knjižnice Rijeka (str.140-145) hrvatskipdf 148 KB
Alica Kolarić
Ostalo
 
Zagovaranje školskih knjižnica: školski knjižničar zagovarač (str.146-150) hrvatskipdf 107 KB
Vesna Miličević
Ostalo
 
Informacijska pismenost i dalje (str.151-154) hrvatskipdf 98 KB
Vesna Miličević
Ostalo
 
Knjižnica Filozofskog fakulteta u Rijeci na novoj lokaciji (str.156-157) hrvatskipdf 95 KB
Verica Lulić
Ostalo
 
Projekt informatizacije školskih knjižnica Primorsko-goranske županije (str.158-161) hrvatskipdf 133 KB
Ljiljana Črnjar
Ostalo
 
Knjižnica — komunikacijsko i multikulturalno središte lokalne zajednice (str.162-166) hrvatskipdf 136 KB
Ivana Hrvat Kričančić, Sara Vukušić
Ostalo
 
Gradska knjižnica Bakar u službi svoje zajednice (str.167-171) hrvatskipdf 135 KB
Dolores Paro-Mikeli
Ostalo
 
Edukacija o Europskoj uniji: primjer dobre prakse (str.172-176) hrvatskipdf 516 KB
Koraljka Mahulja-Pejčić
Ostalo
 
»Knjižničari knjižnici« : humanitarna akcija školskih knjižničara u Republici Hrvatskoj u 2011. (str.177-183) hrvatskipdf 158 KB
Korina Udina
Vijest
 
Bajke u lektiri mlađih razreda (str.184-187) hrvatskipdf 137 KB
Tatjana Krpan Mofardin
Ostalo
 
Biblioteka »Učenici pisci« u školskoj knjižnici OŠ Kostrena (str.188-196) hrvatskipdf 1 MB
Korina Udina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Osvrti, prikazi, vijesti (str.198-218) hrvatskipdf 302 KB
Sandra Stupičić, Dejana Golenko, Ivana Vladilo, Korina Udina
Ostalo
 
Posjeta: 3.763 *