hrcak mascot   Srce   HID

Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Vol. 62 No. 2, 2019


Publication date: February 2020

Published on HRČAK: 12 February 2020
Table of contents Full text
Predmetno kazalo i UDK oznake (str.V-VII) croatianpdf 146 KB
Kristina Feldvari
Editorial
 
Uvodna riječ (str.IX-X) croatianpdf 146 KB
Kornelija Petr Balog
Editorial
 
Knjižnični izvori i usluge za mobilne uređaje u visokoškolskim i srodnim knjižnicama (str.1-32) croatianpdf 725 KB
Ivana Pažur
Preliminary communication
 
Goodreads i savjetovanje čitatelja na primjeru korisnika iz Hrvatske (str.33-64) croatianpdf 692 KB
Mirko Duić, Maja Mrgić
Original scientific paper
 
Prema teorijskim ishodištima i primjeni modela rukovođenja u knjižnicama (str.65-87) croatianpdf 287 KB
Antal Balog
Original scientific paper
 
Čitateljski klubovi u narodnim knjižnicama velikih hrvatskih gradova (str.89-111) croatianpdf 282 KB
Mirko Duić, Mihaela Anđić
Original scientific paper
 
Gradska knjižnica ‘’Juraj Šižgorić’’ Šibenik od osnutka do 80-ih godina 20. stoljeća (str.113-130) croatianpdf 254 KB
Marijana Briški Gudelj
Review article
 
Analiza uspješnosti kupnje knjiga za fond Sveučilišne knjižnice Rijeka (str.131-148) croatianpdf 395 KB
Sanja Kosić
Original scientific paper
 
Prema sudioničkom upravljanju u kulturi: projekt Zelena knjižnica za zeleni Zagreb u svjetlu suradnje s udrugama (str.149-190) croatianpdf 355 KB
Božica Dragaš, Snježana Ercegovac
Professional paper
 
Hrvatski ured za DOI i Sustav DOI-HR (str.191-212) croatianpdf 677 KB
Danijela Getliher, Silvana Šehić, Lucija Martinić
Professional paper
 
Bibliobusna služba u promicanju Agende UN-a za održivi razvoj – primjeri dobre prakse (str.213-226) croatianpdf 238 KB
Nika Čabrić, Tamara Kolić, Davorka Semenić Premec
Professional paper
 
Sesvetski pjesnički maraton: istraživanje zadovoljstva korisnika (str.227-246) croatianpdf 332 KB
Ivan Babić, Mihael Bily, Iva Klak Mršić
Professional paper
 
Ibekwe, Fidelia: European origins of library and information science. Emerald publishing, 2019 (str.247-248) croatianpdf 135 KB
Tatjana Aparac Jelušić
Book Review
 
Radalj, Miro. Knjiga i nakladništvo u odnosima s javnošću. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2016 (str.249-252) croatianpdf 157 KB
Kristina Silaj
Book Review
 
Tica, Milka. Izložba u knjižnici: priručnik za predstavljanje baštine. Zagreb: Naklada Jurčić, 2017 (str.253-256) croatianpdf 170 KB
Željka Turk Joksimović
Book Review
 
Visits: 0 *