hrcak mascot   Srce   HID

Fizikalna i rehabilitacijska medicina, Vol. 33 No. 3-4, 2019.


Fizikalna i rehabilitacijska medicina,Vol. 33 No. 3-4
Datum izdavanja: prosinca 2019.

Objavljen na Hrčku: 12. 3. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Uvodnik (str.135-135) hrvatskipdf 15 KB
Frane Grubišić
Uvodnik
 
Utjecaj ambulantne kardiološke rehabilitacije na depresiju kod bolesnika nakon perkutane koronarne intervencije (str.137-149) hrvatskipdf 308 KB
Impact of outpatient cardiac rehabilitation on depression in patients after percutaneous coronary intervention (str.138-138)  
Tea Jurić, Ivica Vuković, Dinko Pivalica
Izvorni znanstveni članak
 
Bellova pareza – novosti u dijagnostici i liječenju (str.150-170) hrvatskipdf 481 KB
Bell's palsy (str.151-151)  
Tomislav Nemčić, Diana Balen, Frane Grubišić
Stručni rad
 
Web stranica Cochrane Rehabilitation (str.176-176) hrvatskipdf 198 KB
Jure Aljinović, Frane Grubišić, Ana Poljičanin
Vijest
 
Simpozij „Odabrane teme iz fizikalne medicine i rehabilitacije“ Krka za mlade liječnike (str.177-180) hrvatskipdf 736 KB
Goran Maričić, Tonko Vlak
Vijest
 
6. Hrvatsko-slovenski simpozij rehabilitacijske medicine (str.181-183) hrvatskipdf 712 KB
Tonko Vlak
Vijest
 
Formiranje kompletnog tima za konzervativno liječenje skolioze na temeljima suvremenih medicinskih spoznaja pod vodstvom liječnika fizijatra u Hrvatskoj (str.184-193) hrvatskipdf 2 MB
Đurđica Kesak Ursić
Vijest
 
SIMPOZIJ POVODOM SVEJTSKOG DANA KRALJEŽNICE BIOLOŠKI I MEDICINSKI ASPEKTI DEGENERATIVNIH PROMJENA INTERVERTEBRALNOG DISKA (str.195-195) hrvatskipdf 25 KB
Boris Božić, Simeon Grazio
Uvodnik
 
PROTEOMSKA ANALIZA STANJA POVEZANIH UZ PATOLOGIJU INTERVERTEBRALNOG DISKA – METODOLOŠKI PRIKAZ (str.196-197) hrvatskipdf 47 KB
Ruđer Novak, Lejla Ferhatović Hamzić, Lovorka Grgurević
Sažetak sa skupa
 
OTKRIĆE NOVIH POTENCIJALNIH BILJEGA ZA PROCJENU RIZIKA RAZVOJA I PROGRESIJE BOLESTI INTERVERTEBRALNOG DISKA UZ PRIPADAJUĆU ANATOMSKU POVEZNICUPRIKAZ DOSADAŠNJIH SPOZNAJA (str.198-200) hrvatskipdf 67 KB
Lovorka Grgurević, Ruđer Novak, Lejla Ferhatović Hamzić
Sažetak sa skupa
 
NOVOSTI U GENETIČKIM ISTRAŽIVANJIMA DEGENERACIJE INTERVERTEBRALNOG DISKA (str.201-202) hrvatskipdf 46 KB
Fran Borovečki
Sažetak sa skupa
 
NOVE SPOZNAJE U PATOFIZIOLOGIJI INTERVERTEBRALNOGA DISKA I DISKOGENE BOLI (str.203-206) hrvatskipdf 99 KB
Zdenko Kovač
Sažetak sa skupa
 
MOGUĆNOSTI SUVREMENIH SLIKOVNIH METODA U PRIKAZU DEGENERATIVNIH PROMJENA INTERVERTEBRALNOG DISKA (str.207-208) hrvatskipdf 45 KB
Igor Borić
Sažetak sa skupa
 
UTJECAJ FIZIČKOG OPTEREĆENJA I MEDICINSKIH VJEŽBI NA DEGENERATIVNE PROMJENE INTERVERTEBRALNOG DISKA (str.209-211) hrvatskipdf 62 KB
Tea Schnurrer Luke - Vrbanić, Frane Grubišić, Simeon Grazio
Sažetak sa skupa
 
MINIMALNO INVAZIVNI ZAHVATI I NJIHOV UTJECAJ NA STRUKTURU INTERVERTEBRALNOG DISKA I DISKOGENU BOL (str.212-213) hrvatskipdf 54 KB
Krešimir Rotim, Tomislav Sajko, Boris Božić
Sažetak sa skupa
 
ULOGA I MJESTO MATIČNIH STANICA NA STRUKTURU I SIMPTOME KOD DEGENERATIVNO PROMIJENJENOG INTERVERTEBRALNOG DISKA (str.214-216) hrvatskipdf 60 KB
Karlo Houra
Sažetak sa skupa
 
METODE ANULOPLASTIKE I NUKLEOPLASTIKE U LIJEČENJU SIMPTOMA DEGENERATIVNO PROMIJENJENOG INTERVERTEBRALNOG DISKA (str.217-218) hrvatskipdf 52 KB
Dražen Kvesić
Sažetak sa skupa
 
TOTALNA ZAMJENA NUKLEUSA PULPOZUSA I TOTALNA ZAMJENA INTERVERTEBRALNOG DISKA (str.219-220) hrvatskipdf 53 KB
Darko Perović, Stjepan Dokuzović
Sažetak sa skupa
 
FIZIKALNA TERAPIJA U SVJETLU BIOLOŠKE TERAPIJE I TERAPIJE MALIM MOLEKULAMA (str.222-223) hrvatskipdf 32 KB
Tatjana Kehler
Sažetak sa skupa
 
UTJECAJ VJEŽBI NA RAZINU CITOKINA U BOLESNIKA S UPALNIM REUMATSKIM BOLESTIMA (str.224-225) hrvatskipdf 41 KB
Tonko Vlak
Sažetak sa skupa
 
PACIENT Z NEVROGENIM MEHURJEM IN SPECIALIST FIZIKALNE IN REHABILITACIJSKE MEDICINE (str.226-227) slovenskipdf 44 KB
Metka Moharić
Sažetak sa skupa
 
OBJEKTIVNOST IN KRITIČNA UPORABNOST EMNG PREISKAVE V KLINIČNI PRAKSI (str.228-243) slovenskipdf 1 MB
Breda Jesenšek Papež
Sažetak sa skupa
 
ELEKTRIČNA STIMULACIJA PRI OSEBAH Z OKVARAMI PERIFERNEGA ŽIVČEVJA (str.244-245) slovenskipdf 40 KB
Primož Novak
Sažetak sa skupa
 
UČINKOVITOST VADBE NA NAPRAVI ARMEO SPRING PEDIATRIC PRI OTROCIH (str.246-247) slovenskipdf 40 KB
Katja Groleger Sršen, Anja Snedic, Andreja Istenić
Sažetak sa skupa
 
SPREMLJANJE FUNKCIJSKEGA STANJA, BOLEČINE IN GIBLJIVOSTI V RAMI PRI OSEBAH Z ADHEZIVNIM KAPSULITISOM RAMENSKEGA SKLEPA – PRELIMINARNI IZIDI RAZISKAVE (str.248-249) slovenskipdf 33 KB
Tatjana Ješić, Klemen Grabljevec
Sažetak sa skupa
 
Z DOKAZI PODPRTA NEFARMAKOLOŠKA OBRAVNAVA BOLEČINE V VRATU (str.250-251) slovenskipdf 41 KB
Josipa Kljajić, Dušan Čelan
Sažetak sa skupa
 
BOLNI MIOSKELETALNI SINDROMI - NAŠ PRISTUP (str.252-253) hrvatskipdf 38 KB
B. Egić, D. Egić
Sažetak sa skupa
 
REHABILITACIJA IN NJENE OMEJITVE PRI ONKOLOŠKIH BOLNIKIH (str.254-255) slovenskipdf 43 KB
Zala Kuret
Sažetak sa skupa
 
NEGATIVNI VPLIVI IN POSLEDICE ZDRAVLJENJA RAKA DOJKE NA FUNKCIJO RAMENSKEGA SKLEPA (str.256-257) slovenskipdf 31 KB
Teja Kovačec Hermann
Sažetak sa skupa
 
VNETNE REVMATIČNE BOLEZNI IN VRATNA HRBTENICA (str.258-259) slovenskipdf 39 KB
Dušan Čelan
Sažetak sa skupa
 
Učinak aferentne elektromišićne stimulacije i terapije zrcalom na motoričku funkciju, ravnotežu i hod kod bolesnika koji su preboljeli moždani udar: randomizirano kliničko istraživanje (str.1741-175) hrvatskipdf 122 KB
Petra Kovačević
Vijest
 
Posjeta: 2.879 *