hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 51 No. 1
Datum izdavanja: prosinca 2019.

Objavljen na Hrčku: 20. 3. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.5-6) hrvatskipdf 236 KB
Ostalo  
Između Europe i Bliskog istoka: migracije i njihove posljedice na području Jugoistočne Europe i Anadolije u transimperijalnom i interkulturalnom kontekstu (str.9-16) hrvatskipdf 526 KB
Vjeran Kursar
Uvodnik
 
Between Europe and Middle East: Migrations and Their Consequences in Southeast Europe and Anatolia in Transimperial andIntercultural Context (str.17-24) engleskipdf 528 KB
Vjeran Kursar
Uvodnik
 
Amoritski identitet: simbol MAR u protoklinastim izvorima (str.25-56) hrvatskipdf 830 KB
Amorite Identity: Symbol MAR in Protocuneiform Sources (Summary) (str.55-56)  
Jasmina Osterman
Izvorni znanstveni članak
 
Demographic and Ethno-Religious Change in 15thand 16th-Century Ottoman Dobrudja (NE Balkans) and the Related Impact of Migrations (str.57-101) engleskipdf 463 KB
Demografske i etno-religijske promjene u osmanskoj Dobruđi (sjevero-istočni Balkan) u 15. i 16. stoljeću i utjecaj migracija (Sažetak) (str.101-101)  
Nikolay Antov
Izvorni znanstveni članak
 
“They Left Behind Institutions in Financial Jeopardy”: Central Anatolian Waqfs in the Wake of the Great Flight (str.103-116) engleskipdf 630 KB
Za sobom su ostavili institucije u financijskim neprilikama”: srednjoanadolski vakufi nakon “Velikog bijega”. (Sažetak) (str.116-116)  
Kayhan Orbay
Izvorni znanstveni članak
 
Interreligious Relations in 17th century Istanbul in the Light of Immigration and Demographic Change (str.117-144) engleskipdf 386 KB
Međureligijski odnosi u Istanbulu u svjetlu doseljavanja i demografskih promjena tijekom 17. stoljeća (Sažetak) (str.144-144)  
Eunjeong Yi
Izvorni znanstveni članak
 
Between the King and the Sultan: the Romanian Colony in Constantinople at the End of the 19th Century (str.145-161) engleskipdf 435 KB
Između kralja i sultana: rumunjska kolonija u Carigradu s kraja 19. stoljeća (Sažetak) (str.161-161)  
Silvana Rachieru
Izvorni znanstveni članak
 
Restoration, Reconstruction and Union: memories of home in the stratiot poetry of Antonio Molino (str.163-180) engleskipdf 427 KB
Restauracija, obnova i zajedništvo: sjećanja na dom u stratiotskom pjesništvu Antonija Molina (Sažetak) (str.180-180)  
Nada Zečević
Izvorni znanstveni članak
 
Ekološko-geografska determiniranost koloniziranja Slavonije u 18. stoljeću (str.181-199) hrvatskipdf 359 KB
Ecological-Geographical Determination of Colonization of Slavonia in the 18th Century (Summary) (str.199-199)  
Robert Skenderović
Prethodno priopćenje
 
Migracije i mobilnost u transosmanskom kontekstu (Sažetak) (str.201-219)  
Migration and mobility in a Transottoman context (str.219-219) engleskipdf 676 KB
Florian Riedler, Stefan Rohdewald
Pregledni rad
 
Author and Contributor Guidelines (str.221-224) engleskipdf 293 KB
Ostalo  
Upute autorima i suradnicima Radova Zavoda za hrvatsku povijest (str.225-228) hrvatskipdf 293 KB
Ostalo  
Posjeta: 7.831 *