hrcak mascot   Srce   HID

Journal of the Institute of Croatian History,Vol. 51 No. 2
Publication date: December 2019

Published on HRČAK: 21 March 2020
Table of contents Full text
Sadržaj (str.5-9) croatianpdf 254 KB
Other  
Prof. dr. sc. Iskra Iveljić: o šezdesetoj obljetnici života (str.13-23) croatianpdf 601 KB
Damir Agičić, Nikola Tomašegović
Biography
 
Biobibliografija prof. dr. sc. Nenada Moačanina u povodu odlaska u mirovinu (str.25-39) croatianpdf 691 KB
Vjeran Kursar
Biography
 
Kult Jupitera Heliopolskog u Sisciji (str.43-59) croatianpdf 657 KB
The Cult of Jupiter Heliopolitanus in Siscia (Summary) (str.59-59)  
Tea Fumić
Original scientific paper
 
Životni suputnici rimskih vojnika na salonitanskim nadgrobnim natpisima iz doba principata (str.61-116) croatianpdf 891 KB
Life companions of Roman soldiers mentioned on the funerary inscriptions from Salona during the time of the Principate (Summary) (str.116-116)  
Ivan Matijević
Original scientific paper
 
Bellum Batonianum i Bellum Liudewiticum: dodirnice i razilaznice (str.117-133) croatianpdf 705 KB
Bellum Batonianum and Bellum Liudewiticum: analogies and differences (Summary) (str.132-133)  
Hrvoje Gračanin
Original scientific paper
 
Ἅιρεσις kao društveni fenomen: analiza antičkog termina hereza u kontekstu suvremenih socioloških studija (str.135-157) croatianpdf 2 MB
Ἅιρεσις as a social phenomenon: the emergence of the Christian notion of “heresy” (Summary) (str.156-157)  
Marko Marina
Review article
 
Augustinci pustinjaci riječkog sv. Jeronima u 15. stoljeću (str.159-176) croatianpdf 572 KB
The Augustinian Convent of St. Jerome in Rijeka in the 15th century (Summary) (str.176-176)  
Marko Medved
Conference paper
 
National ideology and Croatian-Serbian relations in the works of Josip Ljubić (str.177-216) englishpdf 684 KB
Nacionalna ideologija i hrvatsko-srpski odnosi u radovima Josipa Ljubića (Sažetak) (str.215-216)  
Ivan Bačmaga, Marino Badurina
Original scientific paper
 
Prema intelektualnoj historiji hrvatskog modernističkog pokreta na prijelomu 19. i 20. stoljeća: stanje istraživanja i istraživački problemi (str.217-232) croatianpdf 544 KB
Towards an intellectual history of the Croatian Modernist movement at the turn of the 20th century: state of research and research problems (Summary) (str.232-232)  
Nikola Tomašegović
Review article
 
THE BURNING BORDER. A comparative study of the problem of Trieste and other territorial issues confronted by Italy after defeat in the Second World War (str.233-254) englishpdf 631 KB
GORUĆA GRANICA. Komaprativna studija tršćanskog pitanja i drugih teritorijalnih problema s kojima se Italija suočila nakon poraza u Drugome svjetskom ratu (Sažetak) (str.254-254)  
Federico Tenca Montini
Review article
 
Hebrew Headstone Inscriptions at Zagreb’s Mirogoj Cemetery (str.255-275) englishpdf 767 KB
Židovski nadgrobni natpisi na zagrebačkom groblju Mirogoj (Sažetak) (str.275-275)  
Igor Kusin
Preliminary communication
 
Euroazijske povijesne teme i „putovi svile“ (str.279-342) croatianpdf 9 MB
Евразийские исторические темы и “Шелковый путь” (str.341-342)  
Emil Heršak, Nenad Vidaković
Review article
 
Popis isplata vojsci u Hrvatskoj i Slavonskoj krajini u listopadu i studenome 1556, prema dvama registrima: prilog istraživanju rane faze vojnokrajiške povijesti (str.345-375) croatianpdf 795 KB
The October-November 1556 military frontier payrolls: A contribution to the study of early military frontier history (Summary) (str.375-375)  
Petar Hegedić, Marta Jurković, Nikola Ostojčić, Filip Šimunjak
Review article
 
Franjo Šanjek (1939–2019) (str.379-384) croatianpdf 505 KB
Tomislav Galović
In memoriam, Obituary
 
Franjo Emanuel Hoško (1940–2019) (str.385-389) croatianpdf 483 KB
Marko Medved
In memoriam, Obituary
 
Mario Strecha (1956–2019) (str.391-395) croatianpdf 500 KB
Iskra Iveljić
In memoriam, Obituary
 
Egipat i klasični svijet. Beyond the Nile: Egypt and the Classical World (ur. Jeffrey Spier, Timoty Potts, Sara E. Cole), katalog izložbe održane od 27. ožujka do 9. rujna 2018. u J. Paul Getty Museum, Los Angeles: Getty Publications, 2018, 344 str. (str.399-402) croatianpdf 482 KB
Filip Budić
Book Review
 
Batonski rat. Jason R. Abdale, The Great Illyrian Revolt, Yorkshire – Philadelphia: Pen & Sword, 2019, 265 str. (str.402-404) croatianpdf 471 KB
Vjeran Brezak
Book Review
 
Spomenici orijentalnih religija na hrvatskome povijesnom prostoru. Petar Selem, Inga Vilogorac Brčić, ROMIC II, Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones ex Croatia II, Znakovi i riječi. Signa et litterae, vol. VI, Zagreb: FF press, 2018, 204. str. (str.404-407) croatianpdf 496 KB
Tatjana Kuznicov
Book Review
 
Legende kršćanskih mučenika kao izvor za povijest kasnorimskog Zapadnog Ilirika. Vesna Lalošević, Cum esset persecutio: Dioklecijanovo doba na području između Akvileje i Dunavskog limesa u mučeničkim legendama, Biblioteka znanstvenih djela 188, Split: Književni krug, 2018, 452 str. (str.407-410) croatianpdf 492 KB
Hrvoje Gračanin
Book Review
 
Balkanski ratovi u kasnoj antici. Alexander Sarantis, Justinian’s Balkan Wars. Campaigning, Diplomacy and Development in Illyricum, Thrace and the Northern World A.D. 527-65 [ARCA Classical and Medieval Texts, Papers and Monographs 53], Prenton: Francis Cairns, 2016, XXVIII + 500 str. (str.411-414) croatianpdf 490 KB
Hrvoje Gračanin
Book Review
 
Three recent books on Venice and the Adriatic in the Early Middle Ages. Sauro Gelichi and Stefano Gaspari (eds), Venice and its Neighbours From the 8th to 11th Century. Through Renovation and Continuity, Leiden: Brill 2018, 189 pp; Stefano Gaspari and Sauro Gelichi (eds),The Age of Affirmation. Venice, the Adriatic and the Hinterland Between the 9th and 10th Centuries, Turnhout: Brepols 2017, 400 pp; Sauro Gelichi and Claudio Negrelli (eds), Adriatico altomedievale (VI-XI secolo). Scambi, porti, produzioni, Venice: Ca’ Foscari 2017, 390 pp. (str.414-425) englishpdf 559 KB
Neven Budak
Book Review
 
Splitsko komunalno društvo u srednjem vijeku. Tonija Andrić, Život u srednjovjekovnom Splitu, Svakodnevnica obrtnika u 14. i 15. stoljeću, Zagreb-Split: Hrvatski institut za povijest, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2018, 329 str. (str.425-427) croatianpdf 483 KB
Nikša Varezić
Book Review
 
POVIJEST BUZETSKOGA PODNEBLJA. Slaven Bertoša, Fragmenti buzetske prošlosti u srednjem i novom vijeku, Srednja Europa – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu – Grad Buzet, Zagreb – Pula – Buzet – Pazin 2018. (str.427-432) croatianpdf 482 KB
Samanta Paronić
Book Review
 
Obrtnici i trgovci na Jadranu od srednjega vijeka do 20. stoljeća Artisani et mercatores…: o obrtnicima i trgovcima na Jadranskom prostoru (ur. Marija Mogorović Crljenko, Elena Uljančić), Poreč: Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino, Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u Pazinu, 2019, 261 str. (str.433-437) croatianpdf 510 KB
Matija Drandić
Book Review
 
KRUNA SV. STJEPANA, KRUNIDBENE CEREMONIJE UGARSKIH VLADARA I DOPRINOS MAÐARSKE HISTORIOGRAFIJE HRVATSKOJ HERALDICI I VEKSILOLOGIJI. Géza Pálffy, Die Krönungsfahnen in der Esterházy Schatzkammer auf Burg Forchtenstein. Die Geschichte der Krönungsfahnen der Länder der Stephanskrone vom Spätmittelalter bis Anfang des 20. Jahrhunderts, (Mitteilungen aus der Sammlung Privatstiftung Esterhazy, Jahrgang 2018, Band 10), Esterhazy Privatstiftung. Eisenstadt, 2018, 226 str. (str.437-443) croatianpdf 530 KB
Nataša Štefanec
Book Review
 
Faust Vrančić – „metafora renesanse“. Marijana Borić, Zrinka Blažević, Bojan Marotti (ur), Faust Vrančić i njegovo doba. Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa održanoga u povodu 400. obljetnice objavljivanja Novih strojeva Fausta Vrančića. Vodice – Šibenik, 22- 23. rujna 2015, Prvić Luka: Memorijalni centar „Faust Vrančić“, 2018, 261. str. (str.443-447) croatianpdf 507 KB
Tihana Kušter
Book Review
 
Politički i diplomatski odnosi između Dubrovnika i Rima u 16. i 17. stoljeću. Nikša Varezić, Dosta je reći u Rimu da bi se reklo čitavom svijetu. Dubrovačka Republika i Sveta Stolica tijekom 16. i 17. stoljeća, Zagreb – Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2018, 392 str. (str.447-450) croatianpdf 463 KB
Luka Marković
Book Review
 
DJELO ZA „KAJKAVOLJUPCE I KAJKAVOZNALCE“. Bojana Schubert, U suton kajkavskoga književnog jezika – Povijesnosociolingvistička analiza jezika Ivana Krizmanića, Srednja Europa, Zagreb 2016, 264 str. (str.451-464) croatianpdf 552 KB
Danijela Duvnjak
Book Review
 
Zapadnokrčka mikrohistorija ili kako sadašnjost, crpeći nadahnuće iz prošlosti, daje nadu u bolju budućnost. Tomislav Galović, O Dubašnici i njezinim ljudima. Prinosi za povijest dubašljanskoga kraja na otoku Krku, knj. II, Rijeka – Krk – Malinska – Novi Vinodolski: Povijesno društvo otoka Krka, Krk – Općina Malinska – Dubašnica, Naklada Kvarner [Krčki zbornik, sv. 73, Posebno izdanje Povijesnog društva otoka Krka, sv. 64], 2019, 655 str. (str.465-468) croatianpdf 497 KB
Perica Dujmović
Book Review
 
Multicentrična studija o globalnoj povijesti. Peter Frankopan, Putovi svile. Nova povijest svijeta, Zagreb: MATE d. o. o, 2019, 625 str. (str.468-472) croatianpdf 472 KB
Ivan Grkeš
Book Review
 
Borovski štrajkovi: sindikalna borba i radnički otpor. Sven Cvek, Snježana Ivčić, Jasna Račić, Borovo u štrajku: rad u tranziciji 1987-1991, Zagreb: Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, 2019, 225 str. (str.473-475) croatianpdf 468 KB
Lidija Barišić Bogišić
Book Review
 
Historijski zbornik, god. LXXI, br. 1 i 2, Zagreb: Društvo za hrvatsku povjesnicu, 2018, 528 str. (str.476-479) croatianpdf 495 KB
Dora Kosorčić
Book Review
 
Napuljsko Kraljevstvo i hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku. Colloquia mediaevalia Croatica V: napuljski obzori hrvatskoga kasnog srednjovjekovlja, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 21. veljače 2019. (str.483-485) croatianpdf 417 KB
Zoran Turk
Book Review
 
Povijest emocija na Jadranu. Emotio, affectus, sensus…: o osjećajima u povijesti na jadranskom prostoru, Međunarodni znanstveni skup 9. Istarski povijesni biennale, Poreč, 23–25. svibnja 2019. (str.485-488) croatianpdf 476 KB
Željko Cetina
Book Review
 
Nova istraživanja feudalnih gradova, dvoraca i utvrda. Međunarodna znanstvena burgološka konferencija Castrum Bene 16, Castle and Economy (Kutina – Sisak, 21‒25. 5. 2019) (str.488-491) croatianpdf 476 KB
Domagoj Pintač
Book Review
 
Tounj – Ogulin – Senj – Novi Vinodolski. Terenska nastava studenata povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, organizirana u okviru kolegija Pomoćne povijesne znanosti, Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata te Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću, 7. 12. 2019. (str.495-499) croatianpdf 503 KB
Karlo Rukavina, Petar Plastić
Book Review
 
Bibliografija knjiga povijesne problematike objavljenih u Republici Hrvatskoj 2018. – 2019. godine (str.501-519) croatianpdf 564 KB
Vedran Muić
Bibliography
 
Upute autorima i suradnicima Radova Zavoda za hrvatsku povijest (str.521-524) croatianpdf 524 KB
Other  
Author and Contributor Guidelines (str.525-528) englishpdf 547 KB
Other  
Visits: 6.961 *