hrcak mascot   Srce   HID

Anali za povijest odgoja, Vol. 17 No. 17, 2019.


Anali za povijest odgoja,Vol. 17 No. 17
Datum izdavanja: lipnja 2019.

Objavljen na Hrčku: 31. 3. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Anali za povijest odgoja, vol. 17 (str.3-4) hrvatskipdf 160 KB
Kazalo  
Riječ urednice (str.5-5) hrvatskipdf 180 KB
Štefka Batinić
Uvodnik
 
Education in Modra lasta between building a socialist human and teenage self-help literature (1966–1976)  
Odgoj u Modroj lasti između izgradnje socijalističkoga čovjeka i tinejdžerske self-help literature (1966. – 1976.) (str.7-25) hrvatskipdf 391 KB
Mateja Lončar
Izvorni znanstveni članak
 
Sex education in Croatia in the first half of the 20th century  
Seksualni odgoj u Hrvatskoj u prvoj polovini 20. stoljeća (str.27-43) hrvatskipdf 314 KB
Petra Požgaj
Pregledni rad
 
Emil Paravina, PhD – humanist, pedagogist and advocate of children’s rights  
Dr. sc. Emil Paravina – humanist, pedagog i zagovornik prava djeteta (str.45-59) hrvatskipdf 456 KB
Branimir Mendeš
Pregledni rad
 
Nedovršena priča: sjećanja na dramski rad s djecom (str.61-82) hrvatskipdf 289 KB
Tea Odobašić
Ostalo
 
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade od 17. srpnja 1875. br. 2948, kojom se izdaje ustrojni statut za preparandije u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji (str.83-116) hrvatskipdf 301 KB
Ostalo  
Prehistory in our Hands – museum items through replicas and tactile drawing: example through a pilot exhibitio  
Prapovijest u rukama – muzejski predmeti kroz replike i taktilne crteže: primjer pilot izložbe (str.117-128) hrvatskipdf 579 KB
Mladena Funtek, Đeni Gobić-Bravar
Stručni rad
 
Documentation of Croatian School Museum’s exhibiting activities 1901-2014  
Dokumentiranje izložbene djelatnosti Hrvatskoga školskog muzeja od 1901. do 2014. godine (str.129-149) hrvatskipdf 1 MB
Kristina Gverić
Stručni rad
 
Izložbena i pedagoška djelatnost Hrvatskoga školskog muzeja u 2018. godini (str.151-158) hrvatskipdf 683 KB
Marijana Bračić
Ostalo
 
Branimir Mendeš. Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece : od jednogodišnjeg tečaja do sveučilišnog studija : znanstvena monografija. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2018., 304 str (str.159-161) hrvatskipdf 202 KB
Lea Bakić
Recenzija, Prikaz
 
Josip Bratulić. Hrvatsko devetnaesto stoljeće : politika, jezik, kultura. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; Državni arhiv u Pazinu, 2018., 356 str. (str.161-163) hrvatskipdf 178 KB
Jelena Miholić Madunović
Recenzija, Prikaz
 
Pedagoško djelo Milene Roller-Halačev. Uredio Branimir Mendeš. Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2017., 241 str. (str.163-165) hrvatskipdf 185 KB
Filip Brčić
Recenzija, Prikaz
 
Prilozi za bibliografiju dr. sc. Emila Paravine (str.169-180) hrvatskipdf 281 KB
Branimir Mendeš
Bibliografija
 
Suradnici i autori Anala za povijest odgoja, vol. 17 (str.181-181) hrvatskipdf 170 KB
Ostalo  
Manfred Spitzer. Digitalna demencija : kako mi i naša djeca silazimo s uma. Zagreb: Naklada Ljevak, 2018., 343 st hrvatskipdf 168 KB
Lea Bakić
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 1.384 *