hrcak mascot   Srce   HID

Glasilo biljne zaštite, Vol. 19 No. 3, 2019.


Glasilo biljne zaštite,Vol. 19 No. 3
Datum izdavanja: travnja 2019.

Objavljen na Hrčku: 20. 4. 2020.
Sadržaj Puni tekst
UVJETI UZGOJA I SORTIMENT TIKVENJAČA (str.339-347) hrvatskipdf 823 KB
Božidar Benko
Stručni rad
 
VAŽNOST KOROVA I KRITIČNO RAZDOBLJE ZAKOROVLJENOSTI U UZGOJU ULJNE BUČE (str.348-359) hrvatskipdf 1 MB
IMPORTANCE OF WEED AND CRITICAL PERIOD OF WEED CONTROL IN OIL PUMPKIN (str.357)  
Marijana Ivanek-Martinčić, Klara Barić, Zvonimir Ostojić, Zvjezdana Augustinović
Stručni rad
 
SUZBIJANJE KOROVA U TIKVENJAČAMA (str.360-368) hrvatskipdf 2 MB
WEED CONTOL IN CUCURBIT CROPS (str.366)  
Klara Barić, Marijana Ivanek-Martinčić, Josip Lakić, Ana Pintar, Zvonimir Ostojić
Stručni rad
 
VIRUSNE BOLESTI TIKVENJAČA (str.369-377) hrvatskipdf 1 MB
VIRUS DISEASES OF CUCURBITS (str.376)  
Adrijana Novak, Dario Ivić
Stručni rad
 
BAKTERIJSKE BOLESTI TIKVENJAČA (str.378-384) hrvatskipdf 1 MB
BACTERIAL DISEASES OF CUCURBITS (str.383)  
Jelena Plavec
Stručni rad
 
PEPELNICA NA TIKVENJAČAMA *Golovinomyces cichoracearum (DC.) V.P. Heluta i Podosphaera fuliginea (Fr.) U. Braun & Shishkoff.] (str.385-389) hrvatskipdf 1 MB
POWDERY MILDEW OF CUCURBITS [Golovinomyces cichoracearum (DC.) V.P. Heluta and Podosphaera fuliginea (Fr.) U. Braun & Shishkoff.] AND CROP PROTECTION (str.389)  
Bogdan Cvjetković
Stručni rad
 
PLAMENJAČA TIKVENJAČA – Pseudoperonospora cubensis (Berk. and Curt.) Rostw. (str.390-399) hrvatskipdf 1 MB
Milorad Šubić
Stručni rad
 
FUZARIJSKA VENUĆA TIKVENJAČA (str.400-406) hrvatskipdf 1 MB
FUSARIUM WILTS OF CUCURBITS (str.405)  
Dario Ivić
Stručni rad
 
MUHE LISNI MINERI – VAŽNI ŠTETNICI TIKVENJAČA (str.407-414) hrvatskipdf 1 MB
LEAF MINING FLIES - IMPORTANT PESTS OF CUCURBITS (str.413)  
Mladen Šimala, Maja Pintar, Tatjana Masten Milek
Stručni rad
 
STAKLENIČKI ŠTITASTI MOLJAC NE ZAOBILAZI NI TIKVENJAČE (str.415-422) hrvatskipdf 1 MB
GLASSHOUSE WHITEFLY DOES NOT AVOID THE CUCURBITS (str.421)  
Katja Žanić, Marija Mandušić, Tanja Gotlin Čuljak, Gvozden Dumičić
Stručni rad
 
OSJETLJIVOST KALIFORNIJSKOG TRIPSA (Frankliniella occidentalis Pergande, 1895) NA INSEKTICIDE (str.423-428) hrvatskipdf 1 MB
SUSCEPTIBILITY OF WESTERN FLOWER THRIPS (Frankliniella occidentalis Pergande, 1895) ON INSECTICIDES (str.427)  
Ivan Juran, Tanja Gotlin Čuljak
Stručni rad
 
SMRDLJIVA ZELENA STJENICA Nezara viridula (Linnaeus, 1758) ‒ MANJE VAŽAN ŠTETNIK TIKVENJAČA (str.429-432) hrvatskipdf 1 MB
SOUTHERN GREEN STINK BUG Nezara viridula (Linnaeus, 1758) ‒ LESS IMPORTANT CUCURBIT PEST (str.432)  
Maja Pintar, Mladen Šimala, Tatjana Masten Milek
Stručni rad
 
OBIČNI CRVENI PAUK ‒ KOPRIVINA GRINJA (str.433-436) hrvatskipdf 1 MB
Ana-Marija Čajkulić
Stručni rad
 
SUZBIJANJE NEMATODA KORJENOVIH KVRŽICA RODA Meloidogyne Goeldi, 1887 NA TIKVENJAČAMA (str.437-445) hrvatskipdf 1 MB
CONTROL OF ROOT – KNOT NEMATODES OF THE GENUS Meloidogyne Goeldi, 1887 ON CUCURBITS (str.444)  
Dinka Grubišić
Stručni rad
 
PRIPREMA RUKOPISA ZA ČASOPIS GLASILO BILJNE ZAŠTITE: UPUTE AUTORIMA (str.446-448) hrvatskipdf 464 KB
Renata Bažok
Ostalo
 
Posjeta: 4.184 *