hrcak mascot   Srce   HID

Infektološki glasnik, Vol. 39 No. 2, 2019.


Datum izdavanja: svibnja 2020.

Objavljen na Hrčku: 13. 5. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Praćenje tvrdih krpelja u urbanim rekreacijskim odredištima grada Zagreba od 2016. do 2018. godine (str.33-39) hrvatskipdf 243 KB
Monitoring of Hard Ticks at Urban Recreational Sites in the City of Zagreb from 2016 to 2018 (str.33-39) engleskipdf 243 KB
Marko Vucelja, Linda Bjedov, Marko Boljfetić, Ana Klobučar, Stjepan Krčmar, Svjetlana Borak, Magdalena Modrić, Karin Juričić, Vanja Peleš, Josip Margaletić, Tatjana Vilibić-Čavlek
Izvorni znanstveni članak
 
Značaj multidisciplinarne i regionalne suradnje u integriranom nadzoru West Nile virusa - koncept “Jedno zdravlje” (str.40-47) hrvatskipdf 141 KB
Importance of multidisciplinary and regional collaboration in integrated West Nile virus surveillance - the "One Health" concept (str.40-47) engleskipdf 141 KB
Tatjana Vilibić-Čavlek, Tamaš Petrović, Vladimir Savić, Milanko Šekler, Ana Klobučar, Dušan Petrić, Irena Tabain, Dejan Vidanović, Maja Bogdanić, Gospava Lazić, Ivana Cvjetković-Hrnjaković, Vladimir Stevanović, Vesna Milošević, Bojana Tešović, Nataša Janev-Holcer, Diana Lupulović, Luka Radmanić, Sava Lazić, Pavle Jeličić, Ljubo Barbić
Pregledni rad
 
Okončanje HIV-epidemije u Hrvatskoj (str.48-49) hrvatskipdf 88 KB
Ending the HIV-epidemic in Croatia (str.48-49) engleskipdf 88 KB
Josip Begovac
Ostalo
 
Liječenje leptospiroze kortikosteroidima: prikaz bolesnika (str.50-53) hrvatskipdf 245 KB
Adjunctive treatment of leptospirosis with corticosteroids: a case report (str.50-53) engleskipdf 245 KB
Božana Miklaušić Pavić
Stručni rad
 
Perzistirajuća atelektaza nakon aspiracije stranog tijela u 17-mjesečnog dječaka: prikaz bolesnika (str.54-57) hrvatskipdf 533 KB
Non-resolving atelectasis after foreign body aspiration in a 17-month-old boy: a case report (str.54-57) engleskipdf 533 KB
Diana Didović, Ivana Valenčak-Ignjatić, Tomislav Baudoin, Srđan Roglić
Stručni rad
 
Posjeta: 2.398 *