hrcak mascot   Srce   HID

Croatica et Slavica Iadertina, Vol. 15/1 No. 15., 2019.


Croatica et Slavica Iadertina,Vol. 15/1 No. 15.
Datum izdavanja: ožujka 2020.

Objavljen na Hrčku: 13. 6. 2020.
Sadržaj Puni tekst
POSVETA JOSIPU BARTULIĆU. UZ 80. OBLJETNICU ŽIVOTA (str.7-9) hrvatskipdf 198 KB
Josip Lisac
Uvodnik
 
“OPĆESLAVENSKI LINGVISTIČKI ATLAS" I KOMPARATIVNA LINGVISTIKA 21. ST. (POVODOM 60. GODIŠNJICE PROJEKTA 1958. – 2018.) (str.11-53)  
«OБЩЕСЛАВЯНСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АТЛАС» И КОМПАРАТИВИСТИКА XXI В. (К 60-ЛЕТИЮ ПРОЕКТА 1958–2018) (str.11-53) ruskipdf 449 KB
Татьяна И. Вендина
Izvorni znanstveni članak
 
O METODOLOGIJI DIJALEKTOLOŠKOGA ISTRAŽIVANJA (str.55-71) hrvatskipdf 271 KB
ON METHODOLOGY OF DIALECTOLOGICAL RESEARCH (str.55-71)  
Stipe Kekez
Pregledni rad
 
FONOLOŠKI OPIS NOVOŠTOKAVSKIH IKAVSKIH GOVORA VRLIČKE KRAJINE U SVJETLU DRUGIH GOVORA DALMATINSKE ZAGORE (str.73-103) hrvatskipdf 453 KB
THE PHONOLOGICAL DESCRIPTION OF THE NEO-ŠTOKAVIAN IKAVIAN LOCAL DIALECTS OF VRLIČKA KRAJINA IN THE LIGHT OF OTHER LOCAL DIALECTS OF DALMATINSKA ZAGORA (str.73-103)  
Josip Galić
Izvorni znanstveni članak
 
BILJEŠKE O POGRDNICAMA NA SJEVERNODALMATINSKOM KOPNU (str.105-113) hrvatskipdf 251 KB
ANNOTATIONS ON DERISIVE EXPRESSIONS OF THE NORTHERN DALMATIA MAINLAND (str.105-113)  
Ivan Magaš
Izvorni znanstveni članak
 
GLAGOLJAŠI U RAOSOVU ROMANU KRALJIČIN VITEZ (str.115-125) hrvatskipdf 239 KB
THE GLAGOLITIES IN RAOS'S NOVEL THE QUEEN'S KNIGHT (str.115-125)  
Stjepan Damjanović
Pregledni rad
 
O VEBEROVOJ SLOVNICI LATINSKOJ ZA MALE GIMNAZIJE (1872.) (str.127-143) hrvatskipdf 356 KB
ON WEBER'S SLOVNICA LATINSKA ZA MALE GIMNAZIJE (1872) (str.127-143)  
Željka Brlobaš
Pregledni rad
 
KAM, JOŽEK, PUTUJEŠ. MALI PRILOG PROUČAVANJU STARE KAJKAVSKE SVJETOVNE LIRIKE (str.145-155) hrvatskipdf 258 KB
KAM, JOŽEK, PUTUJEŠ. (WHERE ARE YOU GOING, JOŽEK). MODEST CONTRIBUTION TO THE STUDY OF OLD KAJKAVIAN SECULAR LYRIC (str.145-155)  
Lahorka Plejić Poje
Izvorni znanstveni članak
 
“PORAZENJE PRAVEDNIJEH MLADJENACA” NIKOLE MARIJE ANTICE (str.157-187) hrvatskipdf 299 KB
“PORAZENJE PRAVEDNIJEH MLADJENACA” BY NIKOLA MARIJA ANTICA (str.157-187)  
Milovan Tatarin
Izvorni znanstveni članak
 
OGLED HVARANINA JURJA CARIĆA O MAVRU VETRANOVIĆU (str.189-207) hrvatskipdf 297 KB
The Study on Mavro Vetranović by Juraj Carić of Hvar (str.189-207)  
Valnea Delbianco
Pregledni rad
 
REGIONALNI POETSKI MODELI I SUVREMENI KANON HRVATSKE DJEČJE KNJIŽEVNOSTI (str.209-233) hrvatskipdf 329 KB
Regional Literary models and the Contemporary Canon of Croatian Children’s Literature (str.209-233)  
Katarina Ivon, Sanja Vrcić Mataija
Pregledni rad
 
BIBLIJSKI MOTIVI U LEGENDAMA O PROPASTI GAVANOVIH DVORA (str.235-273) hrvatskipdf 375 KB
BIBLICAL MOTIFS IN THE LEGENDS ABOUT THE DOOM OF GAVAN’S CASTLES (str.235-273)  
Nikola Sunara, Helena Dragić
Izvorni znanstveni članak
 
SVETI IVAN KRSTITELJ U HRVATSKOJ TRADICIJSKOJ BAŠTINI (str.275-329) hrvatskipdf 515 KB
Saint John the Baptist in Croatian Traditional Heritage (str.275-329)  
Marko Dragić, Helena Dragić
Izvorni znanstveni članak
 
DVA IZVORA O PUČKIM OBIČAJIMA U ISTRI 17. STOLJEĆA (str.331-341) hrvatskipdf 235 KB
Two sources on traditional customs of the 17th century in Istria (str.331-341)  
Ennio Stipčević
Izvorni znanstveni članak
 
PAZIN, A. D. 1958./1959. ILI PRIČA O “PRVIM HRVATSKIM GIMNAZIJAMA” (str.343-359) hrvatskipdf 298 KB
Pazin, A. D. 1958/1959 or A Story about “The First Croatian Grammar Schools” (str.343-359)  
Vjekoslav Ćosić
Pregledni rad
 
Posjeta: 5.510 *