hrcak mascot   Srce   HID

Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti,No. 539=54
Datum izdavanja: siječnja 2020.

Objavljen na Hrčku: 5. 6. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Institucije neposredne demokracije u mreži političkog, pravnog i populističkog konstitucionalizma (str.1-32) hrvatskipdf 626 KB
Institutions of Direct Democracy in the Network of Political, Legal and Populistic Constitutionalism (str.1-32)  
Arsen Bačić
Izvorni znanstveni članak
 
Markovićeva kritika Hegelove logike (str.33-96) hrvatskipdf 1 MB
Marković’s Critique of Hegel’s Logic (str.33-96)  
Bojan Marotti
Izvorni znanstveni članak
 
Grobna cjelina 40 s ranosrednjovjekovnog groblja Zvonimirovo – Veliko polje (str.97-123) hrvatskipdf 696 KB
Grave Entity 40 from the Early Medieval Cemetery Zvonimirovo–Veliko polje (str.97-123)  
Željko Tomičić
Izvorni znanstveni članak
 
Uzroci sukobljavanja u Istri tijekom oblikovanja moderne hrvatske nacije u dugom 19. stoljeću (str.125-161) hrvatskipdf 567 KB
The Causes of Conflict in Istria During the Formation of the Modern Croatian Nation in the Long 19th Century (str.125-161)  
Gordan Ivo Lazović, Nevio Šetić
Prethodno priopćenje
 
Migracijska komponenta ukupnoga kretanja stanovništva Vukovarsko-srijemske županije 2001. – 2017 (str.163-203) hrvatskipdf 762 KB
The Migration Component of the Total Movement of the Population in the Vukovar-Srijem County 2001–2017 (str.163-203)  
Dražen Živić
Izvorni znanstveni članak
 
Tko usmjerava svjetske turističke tokove (str.205-228) hrvatskipdf 578 KB
Who is Steering the World’s Tourist Trends (str.205-228)  
Nevenka Čavlek
Izvorni znanstveni članak
 
Doprinosi Josipa Bacha Hrvatskome kulturnom i kazališnom životu (str.229-273) hrvatskipdf 730 KB
Josip Bach’s Contribution to Croatian Cultural and Theatre Life (str.229-273)  
Ivan Peklić
Pregledni rad
 
Antun Stražičić, Dubrovački koluri / Uspon i pad srbokatolika, uredio Stjepan Ćosić, Dubrovnik: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, 2018., 224 str. (str.277-281) hrvatskipdf 287 KB
Nikša Stančić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jernej Kosi, Kako je nastala slovenska nacija Počeci slovenskog nacionalnog pokreta u prvoj polovici XIX. stoljeća Zagreb: Srednja Europa, 2019., 241 str. (str.282-284) hrvatskipdf 266 KB
Nikša Stančić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
BATA-BOROVO (1931. – 2016.), POVIJESNO NASLIJEĐE I PERSPEKTIVE, zbornik radova, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb – Vukovar, 2019., 426 str. (str.285-289) hrvatskipdf 241 KB
Dragutin Feletar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dragutin Feletar, Hrvoje Petrić i Nevio Šetić, Zrinski & Frankopani. 100 godina od povratka u domovinu. Bibliotheka Historia Croatica, knjiga 88 (Zagreb: Meridijani, 2019.), 358 str. (str.290-293) hrvatskipdf 282 KB
Gordan Ravančić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Cifrić, Selo u sjećanju: Petrijevci, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2019. (str.294-301) hrvatskipdf 336 KB
Tanja Perić-Polonijo
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 4.911 *