hrcak mascot   Srce   HID

Croatica et Slavica Iadertina, Vol. 15/2 No. 15., 2019.


Croatica et Slavica Iadertina,Vol. 15/2 No. 15.
Datum izdavanja: ožujka 2020.

Objavljen na Hrčku: 2. 7. 2020.
Sadržaj Puni tekst
USPOREDNA ANALIZA GOVORA DONJIH BILJANA I ŠKABRNJE (str.361-392) hrvatskipdf 620 KB
Comparative Analysis of the Local Dialects of Biljane Donje and Škabrnja (str.361-392)  
Ivan Magaš
Pregledni rad
 
GOVOR SKOKOVA (str.393-424) hrvatskipdf 436 KB
The Speech of Skokovi (str.393-424)  
Belkisa Dolić, Đuro Blažeka
Izvorni znanstveni članak
 
UDIO TALIJANIZAMA I TURCIZAMA U KNINSKOME GOVORU (str.425-442) hrvatskipdf 323 KB
The Percentage of Italian and Turkish Loanwords in the dialect of Knin (str.425-442)  
Luka Velić
Izvorni znanstveni članak
 
MORFOLOGIJA MJESNOGA GOVORA OSLIĆA: PROMJENJIVE VRSTE RIJEČI (str.443-457) hrvatskipdf 335 KB
Morphology of the Local Dialect of Oslići: inflective parts of speech (str.443-457)  
Alvijana Klarić, Armin Krivičić
Izvorni znanstveni članak
 
BAJKOVITI I MITSKI ELEMENTI U ROMANU LASTAVICA OD 1000 LJETA TONČIJA PETRASOVA MAROVIĆA (str.459-488) hrvatskipdf 399 KB
Fairytale and Mythical Elements in the Novel A Swallow of 1000 Years by Tonči Petrasov Marović (str.459-488)  
Sanja Franković
Izvorni znanstveni članak
 
SVADBENI OBIČAJI U POSUŠKOME KRAJU (str.489-516) hrvatskipdf 327 KB
Wedding Customs of Posušje Region (str.489-516)  
Josipa Kelava
Pregledni rad
 
SUSRET JUŽNOSLAVENSKE LITERATURE SA STRANIM LITERATURAMA: ALBERTO FORTIS I CHARLES NODIER (str.517-533)  
LA RENCONTRE DE LA LITTÉRATURE SUD-SLAVE AVEC LES LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES: ALBERTO FORTIS ET CHARLES NODIER (str.517-533) francuskipdf 439 KB
Spomenka Delibašić
Izvorni znanstveni članak
 
IN MEMORIAM RADOSLAV VEČERKA (BRNO, 18. TRAVNJA 1928. - BRNO, 15. PROSINCA 2017.) (str.537-539) hrvatskipdf 100 KB
Dubravka Sesar
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
AKADEMIKU NENADU VEKARIĆU U SPOMEN (str.540-544) hrvatskipdf 123 KB
Domagoj Vidović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
U SPOMEN PROFESORU MARKU SAMARDŽIJI (1947–2019). ODLAZAK VELIKOG PROUČAVATELJA HRVATSKE KULTURNOPOLITIČKE I JEZIČNE POVIJESTI (str.545-548) hrvatskipdf 115 KB
Krešimir Mićanović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
IN MEMORIAM JOSIP SILIĆ (1934–2019) (str.549-553) crnogorskipdf 102 KB
Adnan Čirgić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
GOLI SU SVI NARODI BEZ KNJIGA. IN MEMORIAM ZDENKI RIBAROVOJ (PRAG, 13. VI. 1945. – PRAG, 13. III. 2019.) (str.554-557) hrvatskipdf 113 KB
Dubravka Sesar
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
DRAGUTIN ROSANDIĆ – ZNANSTVENIK, KNJIŽEVNI TEORETIČAR I ZALJUBLJENIK U LIKU (1930. – 2019.) (str.558-561) hrvatskipdf 109 KB
Sanja Vrcić-Mataija
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
ANAMARIJA PALJETAK (1937. – 2019.) (str.562-563) hrvatskipdf 101 KB
Tonko Maroević
Izvorni znanstveni članak
 
SJEĆANJE NA PROFESORA STANISLAVA MARIJANOVIĆA. STROSSMAYEROM OBILJEŽEN (str.564-568) hrvatskipdf 119 KB
Mirko Ćurić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
IN MEMORIAM. PROF. DR. IBRAHIM ČEDIĆ (1948. – 2019.) (str.569-570) bosanskipdf 96 KB
Samra Mujanić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
MATE KRIŽMAN (5. X. 1934. – 14. VI. 2019.) U SPOMEN (str.571-573) hrvatskipdf 109 KB
Josip Šiklić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
IN MEMORIAM RADOSLAVU KATIČIĆU, 1930. – 2019. (str.574-579) hrvatskipdf 119 KB
Ranko Matasović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
IN MEMORIAM LJILJANA STANČIĆ (18. SRPNJA 1946. – 17. KOLOVOZA 2019.) (str.580-581) hrvatskipdf 102 KB
Sanja Baričević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
VRIJEDAN PRINOS PROUČAVANJU GLAGOLJSKIH SPOMENIKA ZADARSKOGA KRAJA Ivica Vigato. Glagoljske oporuke sa sjeverozapadnih zadarskih otoka. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2017. (str.585-587) hrvatskipdf 93 KB
Grozdana Franov-Živkov
Recenzija, Prikaz slučaja
 
MATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA OTOKA KRKA Anton Bozanić, Tomislav Galović i Igor Žic. Krčka kulturna baština. Rijeka: Glosa, 2018. (str.588-590) hrvatskipdf 93 KB
Mirko Mišković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
VRIJEDAN PRINOS HRVATSKOJ ANTROPONOMASTICI Ankica Čilaš Šimpraga, Dubravka Ivšić Majić i Domagoj Vidović. Rječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2018. (str.591-594) hrvatskipdf 158 KB
Marijana Bašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
VRIJEDAN PRINOS PROMIŠLJANJU O (POETSKOJ) SINTAKSI Rafaela Božić. Sintaksa i stih. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2018. (str.595-599) hrvatskipdf 152 KB
Sanja Baričević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ПОВОДОМ ПЕТ НОВИХ КЊИГА ИЗ ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈЕ У ОКВИРУ ЕДИЦИЈЕ ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА ПАВЛА ИВИЋА (str.600-608) srpskipdf 186 KB
Марина Jуришић
Recenzija, Prikaz slučaja
 
PREVEDENA CARIGRADSKA PISMA ANTUNA VRANČIĆA Carigradska pisma Antuna Vrančića. Hrvatski i engleski prijevod odabranih latinskih pisama / The Istanbul Letters of Antun Vrančić. Croatian and English Translation of Selected Latin Letters. Ur. Zrinka Blažević i Anđelko Vlašić. Istanbul: Oğuz Aydemir, 2018. (str.609-610) hrvatskipdf 145 KB
Diana Sorić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
VRANČIĆEV ZBORNIK Faust Vrančić i njegovo doba. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa održanoga u povodu 400. obljetnice objavljivanja Novih strojeva Fausta Vrančića, Vodice – Šibenik, 22. – 23. rujna 2015. Ur. Marijana Borić, Zrinka Blažević i Bojan Marotti. Prvić Luka: Memorijalni centar “Faust Vrančić”, 2018. (str.611-614) hrvatskipdf 157 KB
Lahorka Plejić Poje
Recenzija, Prikaz slučaja
 
VELIKO DJELO Juraj Habdelić. Pervi otca našega Adama greh. Stari pisci hrvatski 44. Prir. Josip Bratulić. Zagreb: HAZU, 2018. (str.615-617) hrvatskipdf 153 KB
Lahorka Plejić Poje
Recenzija, Prikaz slučaja
 
MEDINIJEV ZBORNIK. Zbornik o Miloradu Mediniju. Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Zagreb – Dubrovnik, 9. – 11. studenoga 2017. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2018. (str.618-621) hrvatskipdf 181 KB
Ana Vulelija
Recenzija, Prikaz slučaja
 
IDEJNI LEKSIKON ZNANSTVENOGA PUTA STIPE BOTICE Tragovi tradi cije, znakovi kulture: Zborni k u čast Stipi Botici. Ur. Evelina Rudan, Davor Nikolić, Josipa Tomašić. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada – Hrvatsko filološko društvo – Matica hrvatska, 2018. (str.622-631) hrvatskipdf 223 KB
Denis Vekić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
JOSIP BRATULIĆ O HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI I KULTURI 19. STOLJEĆA Josip Bratulić. Hrvatsko devetnaesto stoljeće. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada – Državni arhiv u Pazinu, 2018. (str.632-638) hrvatskipdf 178 KB
Kornelija Kuvač-Levačić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
PRVI U NIZU: PRVI ZBORNIK SENJSKE (NAD)LOKALNE KULTURNE PRIČE Zbornik radova 1. senjskog interdisciplinarnoga simpozija. Zdravo ste nam, braćo, u kamenu Senju! (nova čitanja). Ur. Ana Vukelić. Senj: Grad Senj, 2018. (str.639-643) hrvatskipdf 180 KB
Marina Marinković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
TRAGOM NOVE PARADIGME HRVATSKE KULTURE I GLAZBE U RENESANSI Ennio Stipčević. Renesansna glazba i kultura u Hrvatskoj. Zagreb: Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Muzički informativni centar Zagreb, 2017. (str.644-647) hrvatskipdf 147 KB
Ivana Petravić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 8.868 *