hrcak mascot   Srce   HID

Croatian medical journal, Vol. 48. No. 5, 2007.


Datum izdavanja: listopada 2007.

Objavljen na Hrčku: 18. 3. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Procjena postavljanja prioriteta u ulaganju u istraživanja o globalnom dječjemu zdravlju hrvatskipdf 94 KB
Setting Priorities in Global Child Health Research Investments: Assessment of Principles and Practice (str.595-604) engleskipdf 502 KB
Igor Rudan, Jennifer Gibson, Lydia Kapiriri, Mary Ann Lansang, Adnan A. Hyder, Joy Lawn, Gary l. Darmstadt, Simon Cousens, Zulfigar A. Bhutta, Kenneth H. Brown, Sonja Y. Hess, Maureen Black, Julie Meeks Gardner, Jayne Webster, Ilona Carneiro, Daniel Chandramohan, Margaret Kosek, Claudio F. Lanata, Mark Tomlinson, Mickey Chopra, Shanthi Ameratunga, Harry Campbell, Shams El Arifeen, Robert E. Black
Pregledni rad
 
Je li epidemija HIV/AIDS-a posljedica siromaštva u sub-saharskoj Africi? hrvatskipdf 55 KB
Is HIV/AIDS Epidemic Outcome of Poverty in Sub-Saharan Africa? (str.605-617) engleskipdf 411 KB
Noel D. Mbirimtengerenji
Pregledni rad
 
Postavljanje prioriteta pri globalnom ulaganju u istraživanja o dječjem zdravlju: određivanje sustava vrijednosti zainteresiranih strana hrvatskipdf 99 KB
Setting Priorities in Global Child Health Research Investments: Addressing Values of Stakeholders (str.618-627) engleskipdf 488 KB
Lydia Kapiriri, Mark Tomlinson, Jennifer Gibson, Mickey Chopra, Shams El Arifeen, Robert E. Black, Igor Rudan
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza siromaštva i srodnih čimbenika u Turskoj. hrvatskipdf 94 KB
Assessing Poverty and Related Factors in Turkey (str.628-635) engleskipdf 427 KB
Esra Saatci, Ersin Akpinar
Izvorni znanstveni članak
 
Nejednakost, siromaštvo i materijalna prikraćenost u novim i starim članicama Europske zajednice hrvatskipdf 137 KB
Inequality, Poverty, and Material Deprivation in New and Old Members of European Union (str.636-652) engleskipdf 856 KB
Teo Matković, Zoran Šućur, Siniša Zrinščak
Izvorni znanstveni članak
 
Bolne razlike: samoprocjena nejednakosti zdravlja u Hrvatskoj i Europskoj zajednici hrvatskipdf 129 KB
Differences that Hurt: Self-perceived Health Inequalities in Croatia and European Union (str.653-666) engleskipdf 606 KB
Zoran Šućur, Siniša Zrinšćak
Izvorni znanstveni članak
 
Use of Preventive Health Care Services among Unemployed in Croatia engleskipdf 457 KB
Kako i koliko se nezaposlene osobe u Hrvatskoj koriste preventivnom zdravstvenom zaštitom (str.667-674) hrvatskipdf 97 KB
Luka Vončina, Ivan Pristaš, Miroslav Mastilica, Ozren Polašek, Zvonko Šošić, Ranko Stevanović
Izvorni znanstveni članak
 
Stavovi prema bolesti u uporaba zdravstvene skrbi među ekonomskim imigrantima u Sloveniji hrvatskipdf 129 KB
Attitudes to Illness and Use of Health Services by Economic Immigrants in Slovenia (str.675-683) engleskipdf 400 KB
Danica Rotar Pavlić, Majda Brovč, Janja Ahčin, Marinka Šlajpah, Igor Švab
Izvorni znanstveni članak
 
Povezanost društvene uloge, zdravlja i brige o zdravlju u starijih žena u Hrvatskoj hrvatskipdf 131 KB
Association of Social Roles, Health, and Health Behavior of Elderly Women in Croatia (str.684-690) engleskipdf 408 KB
Aleksandar Džakula, Sanja Babić Bosanac, Ognjen Brborović, Tea Vukušić Rukavina, Luka Vončina
Izvorni znanstveni članak
 
Nezadovoljstvo financijskim stanjem, samoprocjena zdravlja i stanja mladeži u Bosni i Hercegovini: presječno istraživanje u Tuzlanskom kantonu hrvatskipdf 132 KB
Discontent with Financial Situation, Self-rated Health, and Well-being of Adolescents in Bosnia and Herzegovina: Cross-sectional Study in Tuzla Canton (str.691-700) engleskipdf 526 KB
Nurka Pranjić, Aida Brković, Azijada Beganlić
Izvorni znanstveni članak
 
Međudjelovanja društveno-ekonomskih čimbenika srođivanja, fertilnosti i smrtnosti dojenčadi u Monastiru, u Tunisu hrvatskipdf 97 KB
Interplay of Socio-economic Factors, Consanguinity, Fertility, and Offspring Mortality in Monastir, Tunisia (str.701-707) engleskipdf 429 KB
Emna Kerkeni, Kamel Monastiri, Besma Seket, Mohamed Neji Guediche, Hassen Ben Cheikh
Izvorni znanstveni članak
 
Trapped between Tradition and Transition – Anthropological and Epidemiological Cross-sectional Study of Bayash Roma in Croatia engleskipdf 649 KB
Ukliješteni između tradicije i tranzicije: antropološko i epidemiološko presječno istraživanje Bajaš Roma u Hrvatskoj (str.708-719) hrvatskipdf 104 KB
Tatjana Škarić-Jurić, Irena Martinović Klarić, Nina Smolej Narančić, Stipe Drmić, Marijana Peričić Salihović, Lovorka Barać Lauc, Jasna Miličić, Maja Barabalić, Matea Zajc, Branka Janićljević
Izvorni znanstveni članak
 
Mortalitet u populaciji Roma u Srbiji 2002.-2005. hrvatskipdf 128 KB
Mortality of Roma Population in Serbia, 2002-2005 (str.720-726) engleskipdf 546 KB
Dragan Bogdanović, Dragana Nikić, Branislav Petrović, Biljana Kocić, Jovica Jovanović, Maja Nikolić, Zoran Milošević
Izvorni znanstveni članak
 
Mjesečni prihodi i subjektivni osjećaj zadovoljstva u hrvatskih građana hrvatskipdf 127 KB
Monthly Income and Subjective Well-being of Croatian Citizens (str.727-733) engleskipdf 463 KB
Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Tihana Brkljačić, Vlado Šakić
Izvorni znanstveni članak
 
Pripisivanje uzroka siromaštva u Hrvatskoj među studentima socijalnog rada i studentima koji ne studiraju socijalni rad hrvatskipdf 131 KB
Attributions of Poverty among Social Work and Non-social Work Students in Croatia (str.741-749) engleskipdf 490 KB
Olja Družić Ljubotina, Damir Ljubotina
Izvorni znanstveni članak
 
 
 
Tatjana Škarić-Jurić, Irena MA
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 22.422 *