hrcak mascot   Srce   HID

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja,Vol. 29 No. 2
Datum izdavanja: lipnja 2020.

Objavljen na Hrčku: 23. 6. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Porast očekivanog trajanja života s obzirom na dob i uzroke u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji (str.175-193)  
Age- and Cause-Specific Components of Recent Life Expectancy Improvements in Croatia, Serbia and Slovenia (str.175-193) engleskipdf 719 KB
Aleša Lotrič Dolinar, Ivan Čipin, Petra Međimurec, Jelena Stojilković Gnjatović, Jože Sambt
Izvorni znanstveni članak
 
Percepcija odraslosti i psihološka prilagodba na nadolazeću odraslost (str.195-215)  
Perception of Adulthood and Psychological Adjustment in Emerging Adults (str.195-215) engleskipdf 297 KB
Ivanka Živčić-Bećirević, Sanja Smojver-Ažić, Tamara Martinac Dorčić
Izvorni znanstveni članak
 
Zdravstveno rizična ponašanja i zdravlje stanovništva Hrvatske starijeg od 50 godina (str.217-239)  
Health-Risk Behaviours in Objective and Subjective Health among Croatians Aged 50 and Older (str.217-239) engleskipdf 484 KB
Tatjana Škarić-Jurić, Nina Smolej Narančić, Šime Smolić
Izvorni znanstveni članak
 
Osobine ličnosti i lokus kontrole kao prediktori građanskog aktivizma (str.241-262) hrvatskipdf 304 KB
Personality Traits and Locus of Control as Predictors of Civil Activism (str.241-262)  
Tea Mađerčić, Tena Vukasović Hlupić
Izvorni znanstveni članak
 
Stabilnost i promjene osobnih i (post)materijalističkih vrijednosti hrvatskih građana (str.263-285) hrvatskipdf 318 KB
Stability and Change of Personal and (Post)materialist Values among Croatian Citizens (str.263-285)  
Ivan Dević, Renata Franc, Renata Mateša Dević
Izvorni znanstveni članak
 
Profesionalno sagorijevanje zaposlenih na području palijativne skrbi (str.287-308) hrvatskipdf 266 KB
Burnout among Palliative Care Professionals (str.287-308)  
Ivana Macuka, Ivana Tucak Junaković, Danijela Božić
Izvorni znanstveni članak
 
Zanimanja roditelja i STEM profesionalni interesi srednjoškolaca (str.309-328) hrvatskipdf 349 KB
Parents' Occupations and STEM Vocational Interests of High School Students (str.309-328)  
Mara Šimunović, Toni Babarović, Iva Šverko
Izvorni znanstveni članak
 
Bob Jickling i Stephen Sterling (Ur.): Post-Sustainability and Environmental Education. Remaking Education for the Future (str.331-334) hrvatskipdf 154 KB
Nena Vukelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sanja Tatalović Vorkapić: Measuring the Psychological and Electrophysiological Attributes of Human Personality: Emerging Research and Opportunities (str.334-336) hrvatskipdf 107 KB
Tanja Đoić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milan Radanović: Slavonijo, triput si gorila… Kotar Podravska Slatina u Drugom svetskom ratu 1941–1945. (str.336-340) hrvatskipdf 148 KB
Danijel Vojak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sadržaj hrvatskipdf 31 KB
Contents engleskipdf 31 KB
Kazalo  
Impressum hrvatskipdf 1 MB
Impressum engleskipdf 1 MB
Ostalo  
Posjeta: 10.004 *