hrcak mascot   Srce   HID

Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti,Vol. 62 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 2020.

Objavljen na Hrčku: 1. 7. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Impressum Peristil Zbornik radova za povijest umjetnosti 62/2019 (str.3-4) hrvatskipdf 40 KB
Impressum Peristil Zbornik radova za povijest umjetnosti 62/2019 (str.3-4)  
Ostalo  
sadržaj Peristil 62/2019 (str.5-7) hrvatskipdf 32 KB
contents Peristil 62/2019 (str.5-7) engleskipdf 32 KB
Kazalo  
Nekoliko podataka o salonitanskim spomenicima u privatnim zbirkama početkom 19. stoljeća (str.9-19) hrvatskipdf 864 KB
New Findings on Salonitan Monuments in Private Collections in Early 19th Century (str.9-19) engleskipdf 864 KB
Ana Torlak
Prethodno priopćenje
 
Urbanističke osnove Zagreba u razdoblju modernizacije (str.21-39) hrvatskipdf 1 MB
Urban Planning of Zagreb in the Age of Modernization (str.21-39) engleskipdf 1 MB
Snješka Knežević
Izvorni znanstveni članak
 
Kako je Ivo Marčelja, „prvi moderni arhitekt iz Istre”, gradio međuratni Zagreb (str.41-56) hrvatskipdf 2 MB
Ivo Marčelja, “the First Istrian Modern Architect” and His Contribution to the Architecture of Zagreb in the Interwar Period (str.41-56) engleskipdf 2 MB
Darja Radović Mahečić
Izvorni znanstveni članak
 
Korespondencija Emanuela Vidovića: prilog poznavanju slikareva doprinosa umjetničkom i kulturnom životu Splita početkom 20. stoljeća (str.57-70) hrvatskipdf 838 KB
The Correspondence of Emanuel Vidović: New Insights into the Painter’s Contribution to the Artistic and Cultural Life of Early-20th Century Split (str.57-70) engleskipdf 838 KB
Sandi Bulimbašić
Izvorni znanstveni članak
 
Historijsko slikarstvo u opusu Bele Čikoša Sesije: od Dolaska Hrvata do Posljednjih bogumila (str.71-83) hrvatskipdf 548 KB
Historical Painting in the Oeuvre of Bela Čikoš Sesija: from Arrival of the Croats to The Last Bogomils (str.71-83) engleskipdf 548 KB
Ivan Kokeza
Prethodno priopćenje
 
Bijenalne umjetničke izložbe u Rijeci 1925. i 1927. godine (str.85-101) hrvatskipdf 2 MB
Biennial Art Exhibitions in Rijeka in 1925 and 1927 (str.85-101) engleskipdf 2 MB
Branko Metzger-Šober
Izvorni znanstveni članak
 
Davorin Hotko – prilog poznavanju kiparskog opusa (str.103-121) hrvatskipdf 3 MB
Davorin Hotko – a Contribution to the Sculptural Oeuvre (str.103-121) engleskipdf 3 MB
Enes Quien
Pregledni rad
 
Osnutak, organizacijski ustroj i djelovanje Komisije za sakupljanje i očuvanje kulturnih spomenika i starina (str.123-138) hrvatskipdf 2 MB
The Establishment, Organization and Operation of the Commission for Gathering and Protection of Cultural Monuments and Antiquities (str.123-138) engleskipdf 2 MB
Iva Pasini Tržec
Prethodno priopćenje
 
Izložba Sto listova jugoslovenske moderne grafike Komisije za kulturne veze sa inostranstvom i njezina uloga u razvijanju kulturnih veza Jugoslavije s inozemstvom u prvoj polovini 1950-ih (str.139-157) hrvatskipdf 2 MB
Commission for Cultural Relations with Foreign Countries’ Exhibition Sto listova jugoslovenske moderne grafike and its Role in the Development of Cultural Relations of Yugoslavia with Foreign Countries in the First Half of the 1950s (str.139-157) engleskipdf 2 MB
Lovorka Magaš Bilandžić
Izvorni znanstveni članak
 
Politički disput i napad na enformelnu apstrakciju u Jugoslaviji 1962./1963. (str.159-177) hrvatskipdf 997 KB
Political Disputes and the Attack on the Art Informel Abstraction in Jugoslavia in 1962-63 (str.159-177) engleskipdf 997 KB
Vesna Kruljac
Izvorni znanstveni članak
 
Narudžbe i otkupi umjetničkih djela za interijere javnih institucija u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih (str.179-201) hrvatskipdf 2 MB
Commissions and Buyouts of Artwork for Interiors of Public Institutions in Croatia during the 1950s and 1960s (str.179-201) engleskipdf 2 MB
Patrica Počanić
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga i mjesto srednjoškolskog predmeta Likovna umjetnost u okviru umjetničkog područja hrvatskog odgojnoobrazovnog sustava (str.203-219) hrvatskipdf 147 KB
The Role and Place of the High School Subject Visual Arts within the Arts Education Field of Croatian Educational System (str.203-219) engleskipdf 147 KB
Josipa Aviž
Izvorni znanstveni članak
 
Laris Borić i Jasenka Gudelj Uveliko i u malo: lik i likovnost renesansnog Cresa (str.221-223) hrvatskipdf 106 KB
Ana Marinković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lovorka Magaš Bilandžić Sergije Glumac: grafika, grafički dizajn, scenografija (str.225-228) hrvatskipdf 94 KB
Sandi Bulimbašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vladimir Ukrainčik (1934. – 2019.) (str.229-231) hrvatskipdf 140 KB
Lana Križaj
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Jagoda Marković (1947. – 2019.) (str.233-235) hrvatskipdf 151 KB
Snješka Knežević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 8.169 *