hrcak mascot   Srce   HID

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku,No. 33
Publication date: June 1995

Published on HRČAK: 27 June 2020
Table of contents Full text
Gozze/Gučetići i Trsteno u XV. i XVI. stoljeću (str.7-20) croatianpdf 4 MB
The Gozze/Gučetići Family and Trsteno in the 15th and 16th Century (str.7-20)  
Josip Lučić
Original scientific paper
 
Granice konavoskih crkvenih župa (str.21-34) croatianpdf 2 MB
The Borders of Konavle Parishes (str.21-34)  
Nenad Vekarić, Niko Kapetanić
Original scientific paper
 
O bratovštini Svetih Vida i Modesta na Orebićima (str.35-51) croatianpdf 6 MB
The Brotherhood od Saint Vid and Modest in Orebići (str.35-51)  
Cvito Fisković
Original scientific paper
 
Pax - predočnica (str.53-65) croatianpdf 4 MB
Pax - the Sacral Tablet (str.53-65)  
Vinicije Lupis
Original scientific paper
 
O dvjema Tassovim oktavama u prepjevu Franatice Sorkočevića i o dodirnim stihovnopovijesnim temama (str.67-92) croatianpdf 8 MB
Two Tasso's Octaves Translated by Franatica Sorkočević and the relating Poetic Subjects (str.67-92)  
Zoran Kravar
Original scientific paper
 
Dnevnik dubrovačkog dragomana Miha Zarinija (str.93-135) croatianpdf 13 MB
The Diary of Miho Zarini, the Dubrovnik Dragoman (str.93-135)  
Vesna Miović-Perić
Original scientific paper
 
Isabella Teotochi Marin i Miho Sorkočević: jedno književno prijateljstvo (str.137-147) croatianpdf 4 MB
Isabella Teotochi Marin e Miho Sorkočević: un'amicizia letteraria (str.137-147)  
Žarko Muljačić
Original scientific paper
 
Iz popisa imovine orebićke pomorske obitelji Jerković početkom 19. stoljeća (str.149-175) croatianpdf 7 MB
From the inventory of the Seafaring Family Jerković in the Orebići at the beginning of the 19th century (str.149-175)  
Cvito Fisković
Original scientific paper
 
O slomu Republike i ustroju francuske uprave u Dubrovniku 1808. i 1809. (str.177-203) croatianpdf 9 MB
The Fall of the Dubrovnik Republic and the Organization of the French Administration in Dubrovnik in 1808 and 1809 (str.177-203)  
Stjepan Ćosić
Original scientific paper
 
Antun Pasko Kazali među dubrovačkim prevoditeljima (str.205-215) croatianpdf 3 MB
Antun Pasko Kazali among the Illyrian Revivalists in Dubrovnik (str.205-215)  
Slavica Stojan
Original scientific paper
 
O najvećem dubrovačkom jedrenjaku, izgrađenom u Gružu (str.217-222) croatianpdf 2 MB
The Largest Dubrovnik Sailing Ship Constructed in Gruž (str.217-222)  
Ivo Perić
Original scientific paper
 
Vinko Ivančević (1901-1995) (str.223-223) croatianpdf 377 KB
Vesna Miović-Perić
In memoriam, Obituary
 
Josip Lučić (1924-1994) (str.224-224) croatianpdf 392 KB
Nenad Vekarić
In memoriam, Obituary
 
Povijest kovana novcem. Bože Mimica: Numizmatička povijest Dubrovnika (Historia Ragusina in nummis), nakladnici: Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti, Arhiv HAZU, Mladinska knjiga, Zagreb, VitagrafRijeka, 1994. (str.224-226) croatianpdf 534 KB
Ivan Mustać
Book Review
 
Visits: 0 *