hrcak mascot   Srce   HID

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku,No. 31
Publication date: June 1993

Published on HRČAK: 27 June 2020
Table of contents Full text
Kmetske kuće Dubrovačkog primorja u 16. i 17. stoljeću. Čepikuće (str.7-29) croatianpdf 7 MB
Bondmen'd houses in the Dubrovnik Littoral in the 16th and 17th Centuries - Čepikuće (str.7-29)  
Nenad Vekarić
Original scientific paper
 
Stav Stjepana Gradića o primjeni nedjeljivig djelova (indivizibla) u fizici (str.31-44) croatianpdf 4 MB
The Opinion of Stjepan Gradić on the Application of Indivisible Parts (Indivisibila) in Physics (str.31-44)  
Zdravko Faj
Original scientific paper
 
Odnosi Dubrovnika i Tripolitanskog namjesništva u XVIII. stoljeću (str.45-69) croatianpdf 9 MB
Relations Between Dubrovnik and Governorship of Tripoli in the 18th Centura. Part one. (str.45-69)  
Vesna Miović-Perić
Original scientific paper
 
Dubrovačka Republika i Rat za španjolsku baštinu 1701.-1714. (str.71-117) croatianpdf 17 MB
he Ragusan (Dubrovnik) Republic and the Spanish War of Succession (1701-1714) (str.71-117)  
Miljenko Foretić
Original scientific paper
 
Pet pjesama 18. i s početka 19. stoljeća iz Orebića (str.119-132) croatianpdf 3 MB
Five Songs from Orebić from the 18th and early 19th Century (str.119-132)  
Cvito Fisković
Original scientific paper
 
Berneskna poezija u Dubrovniku na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće (str.133-148) croatianpdf 4 MB
The Bernian Poetry in Dubrovnik on the Turn of the 18th/19th Century (str.133-148)  
Slavica Stojan
Original scientific paper
 
Političko nezadovoljstvo u Dubrovniku 1820-1859 (Prema spisima austrijskog političkog redarstva) (str.149-156) croatianpdf 2 MB
Political Discontent in Dubrovnik 1820-1859 (According to the Austrian Police Archives) (str.149-156)  
Ivan Pederin
Original scientific paper
 
Niko Veliki Pucić kao političar i kulturni djelatnik (str.157-188) croatianpdf 11 MB
Niko the Great Pucić as Political and Cultural Public Figure (str.157-188)  
Ivo Perić
Original scientific paper
 
Visits: 0 *