hrcak mascot   Srce   HID

Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji,Vol. 44 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 2020.

Objavljen na Hrčku: 3. 7. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Zbornik posvećen akademiku Nenadu Cambiju u povodu 80. obljetnice života (str.7-11) hrvatskipdf 258 KB
Academician Nenad Cambi: Miscellanea to celebrate his eightieth birthday (str.13-18) engleskipdf 291 KB
Radoslav Bužančić
Uvodnik
 
Bibliografija radova Nenada Cambija (1967. - 2019.) (str.19-63) hrvatskipdf 390 KB
Tatijana Petrić
Bibliografija
 
Korijeni i odjeci Plinijeva navoda ...et capris laudata Brattia... u antičkoj ostavštini Brača (str.65-92) hrvatskipdf 694 KB
Roots and Echoes of Pliny’s Observation ...et capris laudata Brattia... in the Classical Heritage of the Island of Brač (str.65-92) engleskipdf 694 KB
Ante Rendić-Miočević
Izvorni znanstveni članak
 
Otpor Dardanaca rimskom osvajanju i romanizaciji (str.93-111) hrvatskipdf 653 KB
The Resistance of the Dardanians to Roman Conquests and Romanisation (str.93-111) engleskipdf 653 KB
Naser Ferri
Izvorni znanstveni članak
 
Prikaz Geriona na brončanom prstenu iz Ošanića kod Stoca (str.113-120) hrvatskipdf 490 KB
The Image of Geryon on a Bronze Ring from Ošanići by Stolac (str.113-120) engleskipdf 490 KB
Snježana Vasilj
Izvorni znanstveni članak
 
Proizvodnja i raširenost amfora Faros 2 na Istočnoj obali Jadrana (str.121-131) hrvatskipdf 431 KB
The Production and Distribution of the Pharos 2 Amphorae on the Eastern Coast of the Adriatic Sea (str.121-131) engleskipdf 431 KB
Miroslav Katić
Izvorni znanstveni članak
 
Tam multa in tectis crepitans salit horrida grando (Vergilije, Georgike, 1.449) (str.133-152) hrvatskipdf 367 KB
Tam multa in tectis crepitans salit horrida grando (Virgil, Georgics, 1.449) (str.133-152) engleskipdf 367 KB
Marina Milićević Bradač
Izvorni znanstveni članak
 
Salonitanski natpisi vojnika i veterana na upravnim i vjerskim službama u nekim gradovima rimske Dalmacije (str.153-174) hrvatskipdf 520 KB
Salonitan Inscriptions of Soldiers and Veterans in Administrative and Religious Posts in Some Cities of Roman Dalmatia (str.153-174) engleskipdf 520 KB
Ivan Matijević
Izvorni znanstveni članak
 
Dva epigrafska spolija iz Dioklecijanove palače sa spomenom rimskih vitezova (str.175-190) hrvatskipdf 543 KB
Two Epigraphic Spolia from Split Mentioning Members of the Equestrian Rank (str.175-190) engleskipdf 543 KB
Dino Demicheli
Izvorni znanstveni članak
 
Naknadna razmišljanja o ugradbenom reljefu sa sjeverne salonitanske nekropole (str.191-201) hrvatskipdf 383 KB
Second Thoughts about the Built-in Relief from the Northern Necropolis of Salona (str.191-201) engleskipdf 383 KB
Dražen Maršić
Izvorni znanstveni članak
 
Natpisi antičkog Argirunta (str.203-214) hrvatskipdf 512 KB
Epigraphy of Ancient Argyruntum (str.203-214) engleskipdf 512 KB
Miroslav Glavičić
Izvorni znanstveni članak
 
Jedan »atički« sarkophag s erotima iz Salone (str.215-229) hrvatskipdf 902 KB
Ein »attischer« Eroten-Sarkophag in Salona (str.215-229) njemačkipdf 902 KB
Guntram Koch
Izvorni znanstveni članak
 
Jadranski utjecaj na proizvodnju južnopanonskih stela: Dalmacija ili sjeverni Jadran? (str.231-246) hrvatskipdf 777 KB
Adriatic Influence on the Production of South-Pannonian stelai: Dalmatia or the North Adriatic? (str.231-246) engleskipdf 777 KB
Branka Migotti
Izvorni znanstveni članak
 
Zapažanja o sarkofazima iz Murse i Cibalae (str.247-260) hrvatskipdf 801 KB
Beobachtungen zu den Sarkofagen aus Mursa und Cibalae (str.247-260) njemačkipdf 801 KB
Erwin Pochmarski
Izvorni znanstveni članak
 
Ulomak sarkofaga od prokoneškog mramora iz Potirne na otoku Korčuli (str.261-271) hrvatskipdf 9 MB
A Fragment of a Sarcophagus of Proconnesian Marble from Potirna on the Island of Korčula (str.261-271) engleskipdf 9 MB
Igor Borzić
Izvorni znanstveni članak
 
Rimski kralj Artur: Lucije Artorije Kast i Sarmačani u Britaniji (str.273-296) hrvatskipdf 512 KB
King Arthur of the Romans: Lucius Artorius Castus and the Sarmatians in Britain (str.273-296) engleskipdf 512 KB
John Mattews
Izvorni znanstveni članak
 
Nalazi rimske vojne opreme iz Augusteuma u Naroni (str.297-312) hrvatskipdf 440 KB
Finds of Roman Military Equipment from the Augusteum in Narona (str.297-312) engleskipdf 440 KB
Sanja Ivčević
Izvorni znanstveni članak
 
Namjesnikova palača u Saloni (str.313-329) hrvatskipdf 938 KB
The Governor’s Palace in Salona (str.313-329) engleskipdf 938 KB
Jasna Jeličić Radonić
Izvorni znanstveni članak
 
Hekata Trivia iz Salone (str.331-344) hrvatskipdf 485 KB
Hekata Trivia from Salona (str.331-344) engleskipdf 485 KB
Ana Torlak
Izvorni znanstveni članak
 
Izidini kultovi u Dalmaciji (str.345-358) hrvatskipdf 543 KB
Cults of Isis in Dalmatia (str.345-358) engleskipdf 543 KB
Inga Vilogorac Brčić
Izvorni znanstveni članak
 
Nedovoljno poznate brončane figure Merkura iz zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (str.359-379) hrvatskipdf 377 KB
Insufficiently Well-Known Bronze Figurines of Mercury from the Collection of the National Museum of Bosnia and Herzegovina (str.359-379) engleskipdf 377 KB
Adnan Busuladžić
Izvorni znanstveni članak
 
Palača cara Dioklecijana u Splitu - tetrarhijski spomenik (str.371-385) hrvatskipdf 604 KB
Diocletian’s Palace in Split - A Monument of the Tetrarchy (str.371-385) engleskipdf 604 KB
Ivana Jadrić-Kučan
Pregledni rad
 
Hramovi u Dioklecijanovoj palači i štovanje egipatskih božanstava (str.387-407) hrvatskipdf 938 KB
Temples in Diocletian’s Palace and the Veneration of Egyptian Deities (str.387-407) engleskipdf 938 KB
Ivo Babić
Izvorni znanstveni članak
 
Profanacija Dioklecijanova groba po Amijanu Marcelinu (XVI, VIII, 3-7) (str.409-427) hrvatskipdf 423 KB
The Profanation of Diocletian’s Grave According to Ammianus Marcellinus (XVI, VIII, 3-7) (str.409-427) engleskipdf 423 KB
Joško Belamarić
Izvorni znanstveni članak
 
Dioklecijanov porfirni sarkofag (?) (str.429-441) hrvatskipdf 604 KB
Diocletian’s Porphyry Sarcophagus (?) (str.429-441) engleskipdf 604 KB
Zrinka Buljević
Izvorni znanstveni članak
 
Prikazi carskih bista na kugli i njihova uloga u tetrarhijskoj ideologiji (str.443-459) hrvatskipdf 999 KB
Imperial Busts on a Globe and their Role in the Tetrarhic Ideology (str.443-459) engleskipdf 999 KB
Ivana Popović
Izvorni znanstveni članak
 
(str.461-473) hrvatskipdf 345 KB
(str.461-473) engleskipdf 345 KB
Mirjana Sanader
Izvorni znanstveni članak
 
Pastir u starokršćanskoj umjetnosti (str.475-487) hrvatskipdf 482 KB
The Shepherd in Early Christian Art (str.475-487) engleskipdf 482 KB
Branko Jozić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 10.719 *