hrcak mascot   Srce   HID

Glasilo biljne zaštite, Vol. 20 No. 4, 2020.


Datum izdavanja: srpnja 2020.

Objavljen na Hrčku: 9. 7. 2020.
Sadržaj Puni tekst
EVALUACIJA IZOBRAZBE O ODRŽIVOJ UPOTREBI PESTICIDA OVLAŠTENE INSTITUCIJE (str.423-440) hrvatskipdf 531 KB
EVALUATION OF EDUCATION ON SUSTAINABLE USE OF PESTICIDES BY AN AUTHORIZED INSTITUTION (str.439-439)  
Tomislav Kos, Zoran Vrhovec, Dražen Blažeković, Ivana Radaković, Zora Hižman, Vlado Kušec
Izvorni znanstveni članak
 
TRNOVITI ŠTITASTI MOLJAC AGRUMA Aleurocanthus spiniferus (QUAINTANCE, 1903) U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI (str.441-448) hrvatskipdf 537 KB
ORANGE SPINY WHITEFLY Aleurocanthus spiniferus (Quaintance, 1903) IN DUBROVNIK-NERETVA COUNTY (str.447)  
Ivana Paladin Soče, Mladen Šimala, Tanja Gotlin Čuljak
Izvorni znanstveni članak
 
DINAMIKA POPULACIJA I SEKSUALNI INDEKS PROLJETNIH REPIČINIH PIPA: KLJUČNI ČIMBENICI UČINKOVITE ZAŠTITE ULJANE REPICE (str.449-461) hrvatskipdf 771 KB
POPULATION DYNAMICS AND SEXUAL INDEX OF STEM WEEVILS: KEY FACTORS FOR EFFECTIVE PROTECTION OF OILSEED RAPE (str.459)  
Tanja Gotlin Čuljak, Tea Klaić, Vedrana Okrugić, Ivan Juran
Izvorni znanstveni članak
 
POJAVA NOVIH I NEUČESTALIH BILJNIH BOLESTI U 2019. GODINI (str.462-471) hrvatskipdf 564 KB
SOME NEW AND LESS COMMON PLANT DISEASES IN 2019 (str.469)  
Dario Ivić, Adrijana Novak, Luka Mustapić, Jelena Plavec, Željko Tomić
Stručni rad
 
MIKOTOKSINI U HRANI – ZAKONODAVNI OKVIR (str.472-483) hrvatskipdf 383 KB
MYCOTOXINS IN FOOD – LEGISLATION (str.480-481)  
Marina Palfi, Nada Knežević, Karolina Vrandečić, Jasenka Ćosić
Stručni rad
 
RUŽIN BUHAČ [Luperomorpha xanthodera (Fairmaire, 1888)] – NOVI INVAZIVNI ŠTETNIK UKRASNOG BILJA U HRVATSKOJ (str.484-491) hrvatskipdf 524 KB
ROSE FLEA BEETLE [Luperomorpha xanthodera (Fairmaire, 1888)] – A NEW INVASIVE PEST OF ORNAMENTALS IN CROATIA (str.490-491)  
Mladen Šimala, Maja Pintar, Tatjana Masten Milek, Adrijana Novak, Dario Ivić, Dražen Džoić
Stručni rad
 
Nagrađeni članovi HDBZ: dr. sc. Natalija Galzina; prof. dr. sc. Jadranka Pejičić; Stockton d.o.o. (str.492-495) hrvatskipdf 249 KB
Tatjana Masten Milek, Jasminka Igrc Barčić, Renata Bažok
Zahvala
 
Dragutin Oremović, dipl. ing. (str.496-497) hrvatskipdf 239 KB
Jasminka Igrc Barčić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
OBRAZLOŽENJE I ISPRAVAK IZ PROŠLOG BROJA (str.499-499) hrvatskipdf 225 KB
Ispravak  
UPUTE ZA PRIPREMU RUKOPISA (str.499-501) hrvatskipdf 293 KB
Renata Bažok
Ostalo
 
Posjeta: 2.180 *