hrcak mascot   Srce   HID

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku,No. 26
Publication date: June 1988

Published on HRČAK: 21 July 2020
Table of contents Full text
Slike iz gradske svakodnevnice: prilozi proučavanju života u Dubrovniku u doba humanizma i renesanse (str.7-27) croatianpdf 8 MB
Images from Urban Daily Life: Contribution to the Study of Life in Dubrovnik at the Time of Humanism and the Renaissance (str.7-27)  
Bariša Krekić
Original scientific paper
 
Skulptura u urbanističkom usavršavanju renesansnog Dubrovnika (str.29-65) croatianpdf 13 MB
Sculpture in the Town Planning Improvements of Dubrovnik During the Renaissance (str.29-65)  
Igor Fisković
Original scientific paper
 
Dubrovačko-bosansko-humska suradnja na polju zdravstvene kulture tijekom XIV. i XV. stoljeća (str.67-76) croatianpdf 3 MB
Cooperation between Dubrovnik, Bosnia and Hum in Health Culture during the 14th and 15th century (str.67-76)  
Pavo Živković
Original scientific paper
 
Restauriranje slika Petra Matteia na koru dubrovačke crkve sv. Vlaha (str.77-86) croatianpdf 2 MB
Il restauro dei dipinti di Pietro Mattei sul coro della chiesa S. Biagio a Dubrovnik (str.77-86)  
Kruno Prijatelj
Original scientific paper
 
Dubrovačka porodica Hranković (str.87-101) croatianpdf 5 MB
Family Hranković from Dubrovnik (str.87-101)  
Đuro Tošić
Original scientific paper
 
Rekanati i Dubrovnik do sredine XVII stoleća (str.103-123) croatianpdf 7 MB
Recanati and Dubrovnik till the mid 17th century (str.103-123)  
Bogumil Hrabak
Original scientific paper
 
O kartografiji u Dubrovačkoj Republici (str.125-133) croatianpdf 3 MB
About Cartography in Dubrovnik Republic (str.125-133)  
Josip Lučić
Original scientific paper
 
Vrata i monumentalni portali dubrovačkih kuća i palata (str.135-173) croatianpdf 13 MB
Les portes et les portails monumentaux à Dubrovnik (str.135-173)  
Duško Živanović
Original scientific paper
 
Stranačko-politički odnosi u Dubrovniku krajem 19. i početkom 20. stoljeća (str.155-221) croatianpdf 17 MB
Factionally-political Relations in Dubrovnik at the End of the 19th and the Beginning of the 20th century (str.155-221)  
Ivo Perić
Original scientific paper
 
Primjena tablica ascendenata u historijskoj demografiji (str.223-236) croatianpdf 3 MB
Usage of Ascendents’ Tables in Historic Demography (str.223-236)  
Nenad Vekarić
Original scientific paper
 
U povodu osamdeset godina života Cvita Fiskovića (str.237-240) croatianpdf 1 MB
Ivo Perić
Review article
 
Rad Cvita Fiskovića na izučavanju i zaštiti naše kulturno-povijesne baštine (str.241-245) croatianpdf 2 MB
Josip Belamarić
Review article
 
Bibliografija radova Cvita Fiskovića 1979-1988 (str.247-254) croatianpdf 2 MB
Nenad Vekarić
Professional paper
 
Temeljno djelo o polihistoru Stjepanu Gradiću (Stjepan Krasić, Stjepan Gradić (1613-1683). Život i djelo, Djela JAZU 67, str. LXXI + 521, Zagreb 1987.) (str.255-256) croatianpdf 830 KB
Ivica Martinović
Book Review
 
Novi međaš u istraživanju Boškovićeva znanstvenog djela (Žarko Dadić, Ruđer Bošković, dvojezično izdanje: hrvatski izvornik i engleski prijevod Janka Paravića, str. 208, Školska knjiga, Zagreb 1987) (str.256-259) croatianpdf 2 MB
Ivica Martinović
Book Review
 
Dušanka Dinić-Knežević: Dubrovnik i Ugarska u srednjem veku (str.259-260) croatianpdf 785 KB
Nenad Vekarić
Book Review
 
Veze Bosne i Dubrovnika u 14. i 15. stoljeću (Bilješke uz knjigu dr Pava Živkovića (str.260-260) croatianpdf 381 KB
Nenad Vekarić
Book Review
 
Seminar "Dubrovnik — povijest koja živi" na Kalifornijskom sveu­čilištu u Los Angelesu (str.261-261) croatianpdf 421 KB
Bariša Krekić
Book Review
 
Dr. Mijo Brlek: Leksikograf Joakim Stulli (1730-1817) (str.261-263) croatianpdf 1 MB
Petar Šimunović
Book Review
 
Obnova spomenika kulture na dubrovačkom području nakon potre­ sa iz 1979. godine (str.263-265) croatianpdf 994 KB
Tomislav Šuljak
Book Review
 
Visits: 309 *