hrcak mascot   Srce   HID

Acta stomatologica Croatica, Vol. 42 No. 1, 2008.


Datum izdavanja: ožujka 2008.

Objavljen na Hrčku: 30. 4. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Čimbenici rizika za nastanak traumatskih ozljeda kruna gornjih sjekutića (str.3-10) hrvatskipdf 300 KB
Risk Factors of Traumatic Injuries to the Upper Incisors (str.3-10) engleskipdf 300 KB
Senka Meštrović, Dragana GABRIĆ PANDURIĆ, Sandra ANIĆ MILOŠEVIĆ, Dunja Ribarić
Izvorni znanstveni članak
 
Određivanje dentalne dobi očitavanjem sa ortopantomograma (str.11-18) hrvatskipdf 290 KB
Dental Age Estimation in Children Using Orthopantomograms (str.11-18) engleskipdf 290 KB
Ivana ČUKOVIĆ BAGIĆ, Nina Sever, Hrvoje Brkić, Josipa Kern
Izvorni znanstveni članak
 
Stupanj konverzije i temperaturni porast kod kompozita polimeriziranih LED-uređajima različitog intenziteta (str.19-29) hrvatskipdf 310 KB
Degree of Conversion and Temperature Increase During Composite Polymerisation with LED Units of Different Intensity (str.19-29) engleskipdf 310 KB
Alena Knežević, Mira Ristić, Zrinka Tarle, Goran Pichler, Svetozar Musić
Izvorni znanstveni članak
 
Otpornost na frakturu gornjih pretkutnjaka s kanalom punjenim dentinskim adhezivnim sustavima (str.30-40) hrvatskipdf 431 KB
Fracture Resistance of Root-Filled Maxillary Premolar Teeth Restored with Current Dentin Bonding Adhesives (str.30-40) engleskipdf 431 KB
Seyda Hergüner Siso, Kürsat Er, Feridun Hürmüzlü, Alper Kustarci, Kerem Engin Akpinar
Izvorni znanstveni članak
 
Antimikrobni učinak klorheksidina kod ortodontskih pacijenata (str.41-48) hrvatskipdf 393 KB
Antimicrobial Effects of Chlorhexidine in Orthodontic Patients (str.41-48) engleskipdf 393 KB
Ivana Mašek, Danijela Matošević, Hrvoje Jurić, Senka Meštrović
Kratko priopćenje
 
Vlaknima ojačani polimeri II. dio: Utjecaj na mehanička svojstva (str.49-63) hrvatskipdf 341 KB
Fibre Reinforced Polymers Part II: Effect on Mechanical Properties (str.49-63) engleskipdf 341 KB
Ante Lončar, Denis Vojvodić, Vjekoslav Jerolimov, Dragutin Komar, Domagoj Žabarović
Pregledni rad
 
Akutni angioedem i urtikarija vezana za infekciju virusom herpes simplex (str.64-71) hrvatskipdf 301 KB
Acute Angioedema and Urticaria Associated with Herpes Simplex Infection (str.64-71) engleskipdf 301 KB
Pornpan Youngnak-Piboonratanakit, Yuzo Takahashi, Yusuke Nakajima, Ken Omura
Stručni rad
 
Kirurški postupak kod prekomjerno napunjenog korijenskog kanala: prikaz slučaja (str.72-78) hrvatskipdf 430 KB
Surgical Management of Overfilling of a Root Canal Filling Material: a Case Report (str.72-78) engleskipdf 430 KB
Esma Kurklu, Sertan Ergun, Mine G. Güllüoglu, Melike O. Subay, Kemal R. Subay, Hakki Tanyeri
Stručni rad
 
Minimalno invazivna jednofazna tehnika bez odizanja režnja s imedijatnim nefunkcijskim opterećenjem (str.79-85) hrvatskipdf 296 KB
Minimally Invasive One-Stage Flapless Technique with Immediate Non-Functional Implant Loading (str.79-85) engleskipdf 296 KB
Dragana GABRIĆ PANDURIĆ, Mato Sušić, Amir Ćatić, Davor Katanec
Stručni rad
 
Prof. dr. Gisbert Krekeler: 1941. – 2007. (str.92-92) hrvatskipdf 171 KB
Professor Gisbert Krekeler: 1941 – 2007 (str.92-92) engleskipdf 171 KB
Pavel Kobler, Ana Cekić-Arambašin
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Sažeci 2. kongresa hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju: Zagreb, Hrvatska 18. – 20. 10. 2008. (str.93-111) hrvatskipdf 575 KB
Abstracts of 2nd Congress of the Croatian Society of Dental Implantology (CSDI): Zagreb, Croatia, October, 18–20 2008 (str.93-111) engleskipdf 575 KB
Međunarodni kongres Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju
Sažetak sa skupa
 
Posjeta: 24.440 *