hrcak mascot   Srce   HID

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku,No. 21
Datum izdavanja: lipnja 1983.

Objavljen na Hrčku: 1. 9. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Dnevnik s puta u Ukrajinu i Tursku dubrovačkog poklisara harača Mata Gundulića (godine 1672–1684) (str.1-23) hrvatskipdf 8 MB
Diary of the Journey to the Ukraine and Turkey of the Ambassador for Tribute of the Republic of Dubrovnik, Matthew Gundulić, in the Years 1672–1674 (str.1-23)  
Stjepan Krasić
Izvorni znanstveni članak
 
Kuća s troja vrata u Žudioskoj ulici (str.25-38) hrvatskipdf 4 MB
Maison aux trois portes dans la rue des Juifs a Dubrovnik (str.25-38)  
Duško Živanović
Izvorni znanstveni članak
 
Dubrovnik u vrijeme austrijsko-turskoga rata (1736–1739) (str.39-73) hrvatskipdf 13 MB
Dubrovnik zur Zeit des Österr.-Türkischen Krieges (1736–1739) (str.39-73)  
Miljenko Foretić
Izvorni znanstveni članak
 
Caninijeva pala u dubrovačkoj crkvi Karmen (str.75-80) hrvatskipdf 2 MB
La pala di G. A. Canini a Dubrovnik (str.75-80)  
Kruno Prijatelj
Izvorni znanstveni članak
 
Obrisi ekonomsko-društvenih prilika u Dubrovačkoj Republici 1797–1807. godine (str.81-95) hrvatskipdf 6 MB
Umrisse der wirtschaftlich-gesellschaftlichen Gegebenheiten in der Republik Dubrovnik 1797–1807 (str.81-95)  
Josip Luetić
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog proučavanju veza Dubrovačke Republike i Trsta tokom XVIII. i početkom XIX. stoljeća (str.97-136) hrvatskipdf 16 MB
Beitrag zur Erforschung der Verbindung zwischen der Republik Dubrovnik und Triest im Laufe des 18. Jh. und zu Beginn des 19. Jh (str.97-136)  
Ilija Mitić
Izvorni znanstveni članak
 
Nekonvencionalni jezik Đurđevićeva »Derviša« (str.137-145) hrvatskipdf 2 MB
Unconventional Language of Đurđević’s Derviš (str.137-145)  
Josip Vončina
Izvorni znanstveni članak
 
Starije matične knjige s područja nekadašnje Dubrovačke Republike (str.147-159) hrvatskipdf 3 MB
Les anciens registres publics d’etat civil de la région de la Répu­blique de Raguse (str.147-159)  
Stjepan Krivošić
Izvorni znanstveni članak
 
Zbornik književnih radova Korčulanina Nikole Petrovića (str.161-198) hrvatskipdf 14 MB
Un recueil des ouvrages de l’humaniste Nikola Petrović (str.161-198)  
Šime Jurić
Izvorni znanstveni članak
 
Stjepan Kerša Antunov – dubrovački brodovlasnik rodom s Pelješca na razmeđu 18. i 19. st. (str.199-223) hrvatskipdf 8 MB
Stjepan Kerša Antunov, der auf der Halbinsel Pelješac geborene Dubrovniker Schiffseigentümer an der Wende des 18. und 19. Jh. (str.199-223)  
Vinko Ivančević
Izvorni znanstveni članak
 
Đuro Ferić kao pjesnik hrvatskih fiziokrata i jedan od začetnika hrvatskog narodnog preporoda (str.225-250) hrvatskipdf 8 MB
Đuro Ferić — the Poet of Croatian Physiocrats (str.225-250)  
Ivan Pederin
Izvorni znanstveni članak
 
Prvobitna proizvodnja dubrovačkog okružja od 1815. do 1848. godine (str.251-269) hrvatskipdf 6 MB
Eigene Erzeugung im Dubrovniker Distrikt von Jahre 1815. bis zum Jahre 1848. (str.251-269)  
Šime Peričić
Izvorni znanstveni članak
 
O nastanku, ustrojstvu i djelovanju novčarskih zavoda u Dubrov­niku u zadnjim decenijima pod austrijskom vlašću (str.271-291) hrvatskipdf 7 MB
Über das Entstehen, die Zusammensetzung und Tätigkeit von Geldinstituten in Dubrovnik in den letzten Jahrzehnten unter Österreichi­scher Herrschaft (str.271-291)  
Ivo Perić
Izvorni znanstveni članak
 
Žarko Dadić, Povijest egzaktnih znanosti u Hrvata, Knjiga I. i II., Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1982. (str.293-295) hrvatskipdf 1 MB
Ilija Mitić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Verena Han, Tri veka dubrovačkog staklarstva (XIV—XVI vek), Srpska akademija nauka i umetnosti, Balkanološki institut, Pose­bno izdanje, knjiga 11. Beograd 1981. (str.295-297) hrvatskipdf 1 MB
Ilija Mitić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU br. 12, Zagreb 1982. (str.297-298) hrvatskipdf 741 KB
Josip Lučić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 1.647 *