hrcak mascot   Srce   HID

Paediatria Croatica, Vol. 64 No. 2, 2020.


Paediatria Croatica,Vol. 64 No. 2
Datum izdavanja: lipnja 2020.

Objavljen na Hrčku: 17. 9. 2020.
Sadržaj Puni tekst
(str.47-47) hrvatskipdf 525 KB
Jasna Lipozenčić, Josip Grgurić
Uvodnik
 
Prilog raspravi o zdravstvenim aspektima demografske politike (str.51-54) hrvatskipdf 584 KB
Toward discussion on the health aspects of demographic policy (str.55-55)  
Josip Grgurić
Pregledni rad
 
Ulaganja u djecu kao visoko isplativa socijalna investicija (str.56-64) hrvatskipdf 929 KB
Investing in children as a highly profi table social investment (str.65-65)  
Zdenko Babić
Pregledni rad
 
Namjere sklapanja braka, rađanja djece i odlaska na rad u inozemstvo studenata Veleučilišta u Bjelovaru (str.66-72) hrvatskipdf 793 KB
Students of the Bjelovar University of Applied Sciences students’ plans to get married, have biological children and emigrate for work (str.73-73)  
Marija Čatipović, Martina Marković, Josip Grgurić
Izvorni znanstveni članak
 
(str.74-77) hrvatskipdf 543 KB
Sažetak sa skupa  
(str.81-82) hrvatskipdf 542 KB
Regina Castillo
Uvodnik
 
Dojenje u izvanrednim situacijama s osvrtom na nedavne humanitarne krize i pandemiju virusa Covid-19 (str.83-92) hrvatskipdf 387 KB
Breastfeeding in emergencies with assessment of recent humanitarian crises and the Covid-19 pandemic (str.93-93)  
Milan Stanojević, Anita Pavičić Bošnjak, Josip Grgurić
Pregledni rad
 
Infekcija SARS-CoV-2 (COVID-19) u djece (str.94-99) hrvatskipdf 364 KB
SARS-CoV-2 infection (COVID-19) in children (str.100-100)  
Lorna Stemberger Marić, Srđan Roglić
Pregledni rad
 
Covid-19: preporuke o dojenju (str.101-102) hrvatskipdf 550 KB
Anita Pavičić Bošnjak, Josip Grgurić
Ostalo
 
Banka humanog mlijeka u Hrvatskoj: prva iskustva (str.103-109) hrvatskipdf 771 KB
Human Milk Bank in Croatia: initial experiences (str.110-110)  
Branka Golubić Ćepulić, Jurjana Novoselac, Anita Pavičić Bošnjak, Ivana Leskovar, Koraljka Gojčeta, Vladimira Rimac
Izvorni znanstveni članak
 
Mogućnosti lokalnih zajednica u ostvarivanju dječjih prava iz perspektive djece (str.111-121) hrvatskipdf 622 KB
Possibilities of local communities in the realization of children’s rights from children’s perspective (str.122-122)  
Ivana Borić
Izvorni znanstveni članak
 
Roditeljstvo/skrbništvo, djeca i obitelj – klinički pristup (str.123-126) hrvatskipdf 576 KB
Parenting/caregiving, children and family – clinical approach (str.127-127)  
Ivan Begovac, Gordan Majić, Mara Tripković, Silvana Pleština
Pregledni rad
 
Gorski kotar – prijatelj djece (Stanje i mogućnosti) (str.128-132) hrvatskipdf 625 KB
Gorski Kotar – a child-friendly area: current state and opportunities (str.133-133)  
Josip Grgurić, Ivica Knežević, Đulija Malatestinić, Goran Ivanišević, Dubravka Ortynski, Dragica Marač, Snježana Krpes, Jadranka Mustajbegović, Andro Bauer, Daniel Trošić, Dragica Glad
Pregledni rad
 
Partnerstvo i sinergija za dobrobit djece u Hrvatskoj (str.134-136) hrvatskipdf 556 KB
Aida Salihagić Kadić, Snježana Krpes
Pregledni rad
 
UNICEF u Hrvatskoj Odgovor na epidemiju koronavirusa i potres u Zagrebu (str.139-140) hrvatskipdf 549 KB
Đurđica Ivković, Lili Retek Živković
Kratko priopćenje
 
Klub roditelja nedonoščadi „Palčići“ (str.141-141) hrvatskipdf 552 KB
Željka Vučko
Kratko priopćenje
 
Međunarodna humanitarna suradnja za pomoć od posljedica potresa u Zagrebu (str.142-143) hrvatskipdf 530 KB
Andreas Voce, Josip Grgurić
Kratko priopćenje
 
(str.144-146) hrvatskipdf 554 KB
Zdenka Škorić Kovačić
Pismo uredniku
 
Prikaz udžbenika: Preventivna i socijalna pedijatrija (str.147-148) hrvatskipdf 561 KB
Maša Malenica
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 872 *