hrcak mascot   Srce   HID

ERS : EDUKACIJA REKREACIJA SPORT,No. 42
Datum izdavanja: studenoga 2020.

Objavljen na Hrčku: 27. 10. 2020.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ (str.3) hrvatskipdf 277 KB
Bibliografija  
UVODNA RIJEČ UREDNIŠTVA (str.4) hrvatskipdf 178 KB
Uvodnik  
STOGODIŠNJA SPORTSKA ODISEJA SUŠAČKOGA SIMBOLA: OD JUGOSLAVENSKOGA ŠPORTSKOGA KLUBA ORIENT DO HRVATSKOGA NOGOMETNOG KLUBA ORIJENT 1919 (str.5-8) hrvatskipdf 347 KB
Marinko Lazzarich
Pregledni rad
 
OBUČAVANJE I UVJEŽBAVANJE TEHNIČKIH ELEMENATA IZ ATLETIKE ZA STUDENTE STRUČNIH STUDIJA (str.9-12) hrvatskipdf 331 KB
Slaven Dragaš
Stručni rad
 
MOŽE LI SE NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA SVEUČILIŠTIMA POVEZIVATI S TRADICIONALNIM STUDIJIMA? (str.13-17) hrvatskipdf 360 KB
Veno Đonlić, Jasna Lulić Drenjak, Viktor Moretti
Stručni rad
 
RAZLIKE U EKSPLOZIVNOJ SNAZI TIPA SKOKA KOD NESELEKCIONIRANIH UČENIKA I SELEKCIONIRANIH RUKOMETAŠA I NOGOMETAŠA 2008./09. GODIŠTA (str.18-24) hrvatskipdf 519 KB
Mario Matić, Mirna Mikić, Vedran Đakula
Stručni rad
 
STAVOVI UČENIKA MEDICINSKE ŠKOLE U RIJECI PREMA NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE (str.25-31) hrvatskipdf 362 KB
Jasminka Hržić-Grubelić, Saša Uljančić, Sandra Bošković
Stručni rad
 
RAZLIKE U EKSPLOZIVNOJ JAKOSTI DONJIH EKSTREMITETA KOD DJECE RANE ŠKOLSKE DOBI (str.32-36) hrvatskipdf 367 KB
Josipa Kelek, Biljana Trajkovski, Sanja Ljubičić
Stručni rad
 
EGOSCUE METODA U REKREATIVNOM VJEŽBANJU I UKLANJANJU BOLI (str.37-39) hrvatskipdf 325 KB
Bojana Muačević Gal
Stručni rad
 
NEGATIVNI UČINCI DUGOTRAJNOG SJEDENJA NA POSTURU (str.40-42) hrvatskipdf 325 KB
Bojana Muačević Gal
Stručni rad
 
DIJABETES I TJELOVJEŽBA (str.43-46) hrvatskipdf 384 KB
Mladen Hraste, Gabriel Papić, Anna Alajbeg
Stručni rad
 
ODNOS REZULTATA TESTA MSD ZA PROCJENU EKSPLOZIVNE SNAGE I RASTA DVIJU GENERACIJA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE KRALJEVICA KROZ VREMENSKI PERIOD OD 4 GODINE (str.47-50) hrvatskipdf 436 KB
Davor Juriša, Sunčica Vučković
Stručni rad
 
ŠKOLA ZA ŽIVOT (str.51-52) hrvatskipdf 552 KB
Damir Rabar, Tina Milunović, Edo Antić
Vijest
 
SVEČANA DODJELA PRIZNANJA KINEZIOLOZIMA ZA 2019. GODINU (str.53) hrvatskipdf 290 KB
Katja Luketić
Vijest
 
(str.54-55) hrvatskipdf 232 KB
In memoriam, Nekrolog, Obituarij  
(str.58) hrvatskipdf 152 KB
Zahvala  
Posjeta: 2.676 *