hrcak mascot   Srce   HID

MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu, Vol. IX No. 6, 2007.


MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu,Vol. IX No. 6
Datum izdavanja: prosinca 2007.

Objavljen na Hrčku: 8. 4. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.289-289) hrvatskipdf 258 KB
Kazalo  
PONOVNO KLASIČNA SVINJSKA KUGA (str.290-290) hrvatskipdf 421 KB
Mirza Hadžiosmanović
Kratko priopćenje
 
Tehnologija: cimet (str.291-294) hrvatskipdf 677 KB
Miroslav Kolovrat
Ostalo
 
IZ HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU (str.294-297) hrvatskipdf 228 KB
Kratko priopćenje  
Konfekcioniranje pršuta i pancete u obrtničkim i srednje velikim poduzećima (str.298-299) hrvatskipdf 300 KB
Ostalo  
Stručni skup tvrtke Amak održan u Varaždinu 16. listopada (str.300-303) hrvatskipdf 403 KB
Sažetak sa skupa  
ODABRANE STRANICE: 15.11.2007 EFSA započinje procjenu nanotehnologije (str.306-308) hrvatskipdf 385 KB
Ivana Filipović
Ostalo
 
Tečaj “Strengthening food safety systems in new and candidate member states of the European Union and in neighbour countries” (str.309-309) hrvatskipdf 176 KB
Nevijo Zdolec
Vijest
 
IZ LITERATURE I PRAKSE: KOKOŠ HRVATICA (str.312-315) hrvatskipdf 1 MB
Zlatko Janječić
Ostalo
 
ZNANSTVENO STRUČNI PRILOZI (str.317-317) hrvatskipdf 252 KB
Kazalo  
Fermentirane kobasice proizvedene u domaćinstvu - mikrobiološka kakvoća (str.318-324) hrvatskipdf 426 KB
HOME-MADE FERMENTED SAUSAGES - MICROBIOLOGICAL QUALITY (str.318-324)  
Nevijo Zdolec, Mirza Hadžiosmanović, Lidija Kozačinski, Željka Cvrtila, Ivana Filipović, Kristina Leskovar, N. Vragović, Dank Budimir
Izvorni znanstveni članak
 
Fenotipske karakteristike kemijskog sastava m. longissimus dorsi u simentalskih bikova u Hrvatskoj (str.324-328)  
Phenotypic characteristics of chemical composition of m. longissimus dorsi in Croatian Simmental bulls (str.324-328) engleskipdf 374 KB
Igor Štoković, Ivo Karadjole, Dubravka Križanović, Anamaria Ekert Kabalin, Pero Božić
Izlaganje sa skupa
 
Pojava elemenata u tragovima u goveđem mesu (str.328-331)  
Occurrence of selected trace elements in cattle meat (str.328-331) engleskipdf 343 KB
Beáta Koréneková, Magdaléna Skalická, Pavel Naď, Marián Korének
Prethodno priopćenje
 
Kemijski sastav mesa mošusnih pataka (Cairina Moschata) iz ekstenzivnog uzgoja – preliminarni rezultati (str.331-335) hrvatskipdf 429 KB
The chemical composition of the meat of muscovy ducks (Cairina Moschata) from extensine type of rearing - preliminary results (str.331-335)  
Dean Konjević, Željka Cvrtila, Nevijo Zdolec, Lidija Kozačinski, Mirza Hadžiosmanović
Prethodno priopćenje
 
Masti u mesu svinja (str.335-340) hrvatskipdf 444 KB
Pork fats (str.335-340)  
Danijel Karolyi
Pregledni rad
 
Prikaz iz literature (str.340-342) hrvatskipdf 258 KB
Nevijo Zdolec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 25.913 *