hrcak mascot   Srce   HID

Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja,Vol. XVIII No. 3
Datum izdavanja: studenoga 2020.

Objavljen na Hrčku: 21. 11. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.441-441) hrvatskipdf 55 KB
Abstract (str.441-441)  
Ostalo  
Dvojno njihalo povijesti - Filozofija povijesti Pavla Vuk-Pavlovića (str.445-454) hrvatskipdf 118 KB
The Double Pendulum of History. Vuk-Pavlović’s Philosophy of History (str.455-455)  
Tvrtko Jolić
Izvorni znanstveni članak
 
Marković’s Critique of Hegel’s Logic (str.457-468) engleskipdf 150 KB
Markovićeva kritika Hegelove logike (str.469-469)  
Bojan Marotti
Izvorni znanstveni članak
 
Zastupljenost vještina kritičkoga mišljenja u ishodima učenja međupredmetnih tema (str.471-482) hrvatskipdf 139 KB
Development of Critical Thinking – Analysis of Learning Outcomes of the Cross-Curricular Subjects Curriculum (str.483-483)  
Rona Bušljeta Kardum
Prethodno priopćenje
 
Existential, Instrumental and Cyber Spaces as Ontological Modi of Human Being (str.485-498) engleskipdf 150 KB
Egzistencijalni, instrumentalni kibernetički prostori kao ontološki modusi ljudskog bića (str.499-499)  
Lubov E. Motorina, Veronica M. Sytnik
Prethodno priopćenje
 
Odnos nekih demografskih i razrednih karakteristika te školske klime i socijalne podrške prema stresu učitelja (str.501-514) hrvatskipdf 139 KB
Relationship of Some Demographic and Class Characteristics and School Climate and Social Support to Teacher Stress (str.515-515)  
Maja Brust Nemet, Tena Velki
Izvorni znanstveni članak
 
The Development of the Spirituality of a Technical University’s Lecturer in an Advanced Training System (str.517-529) engleskipdf 138 KB
Razvitak duhovnosti predavača sustava naprednog treninga na tehničkom sveučilištu (str.530-530)  
Svetlana A. Bezklubaya
Izvorni znanstveni članak
 
Likovno-umjetnička djela u nastavi vjeronauka (str.531-545) hrvatskipdf 199 KB
Works of Art in the Teaching of Religious Education (str.546-546)  
Dubravka Kuščević, Marija Brajčić
Izvorni znanstveni članak
 
Osmišljavanje inkluzivnoga odgojno-obrazovnog procesa - Samoprocjena odgojitelja i učitelja (str.547-559) hrvatskipdf 145 KB
Designing an Inclusive Educational Process: Preschool and Primary School Teachers’ Self-assessment (str.560-560)  
Jasna Kudek Mirošević, Daria Tot, Anka Jurčević Lozančić
Izvorni znanstveni članak
 
The Correlation of Discrimination and Violence with Life Satisfaction, Happiness and Personal Well-being among Persons with Physical and Sensory Disabilites (str.561-574) engleskipdf 145 KB
Povezanost diskriminacije i nasilja sa zadovoljstvom životom, srećom i osobnim blagostanjem u osoba s tjelesnom i osjetilnom invalidnosti (str.575-575)  
Marko Marinić
Izvorni znanstveni članak
 
Razumijevanje ranjivosti kao sustavnog i preciznog diskursa (str.577-591) hrvatskipdf 147 KB
Understanding Vulnerability – Towards a Systematic and Concise Discourse (str.592-592)  
Martina Vuk
Izvorni znanstveni članak
 
Primjena i potencijal koncepta socijalnih inovacija u djelovanju Caritasa u Hrvatskoj (str.593-607) hrvatskipdf 150 KB
Application and Potential of the Concept of Social Innovations in the Work of Caritas in Croatia (str.608-608)  
Zdenko Babić, Tereza Buconić
Izvorni znanstveni članak
 
Does the Sermon on the Mount include an ecological message? (str.609-622) engleskipdf 139 KB
Ima li Govor na gori ekološku poruku? Doprinos ekološkoj duhovnosti (str.623-623)  
Marian Machinek
Izvorni znanstveni članak
 
"Za slobodu nas Krist oslobodi" (Gal 5,1) – Poimanje slobode u Poslanici Galaćanima (III.: Sloboda kao status ne-robovanja i afirmativno opredjeljenje za) (str.625-639) hrvatskipdf 165 KB
'It is for Freedom that Christ has Set us Free' (Gal. 5:1) – Conception of Freedom in the Epistle to the Galatians (Third part: Freedom as a Status-state of Non-slavery and the Positive Commitment to) (str.640-640)  
Marinko Vidović
Pregledni rad
 
The Vision, Context and Profile of the Journal Obnovljeni Život - In Celebration of the 75th Publication Year (str.641-651) engleskipdf 130 KB
Vizija, kontekst i profil časopisa Obnovljeni Život. Uz proslavu 75. godišta (str.652-652)  
Tadija Milikić
Izvorni znanstveni članak
 
Importance of Storytelling: How to Create More Resilient Cultural Heritage? (str.653-667) engleskipdf 163 KB
Važnost pripovijedanja. Kako stvoriti kulturnu baštinu koja traje? (str.668-668)  
Mirna Karzen, Damir Demonja
Izvorni znanstveni članak
 
»Doticaji s ranjivošću u vjeroučiteljskom pozivu« – Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje (str.670-673) hrvatskipdf 81 KB
Gordana Barudžija
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Rezenzenti, br. 1 - 3, god. 2020. (str.674-674) hrvatskipdf 54 KB
Ostalo  
Poezija - Ciklus duhovnih pjesama iz neobjavljene zbirke 'Samo tebi predam sve' (str.675-675) hrvatskipdf 72 KB
Josip Sanko Rabar
Ostalo
 
Posjeta: 6.688 *