hrcak mascot   Srce   HID

Crkva u svijetu : Crkva u svijetu, Vol. 55 No. 3, 2020.


Datum izdavanja: prosinca 2020.

Objavljen na Hrčku: 11. 12. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Bol i smisao (str.391-394) hrvatskipdf 118 KB
Ante Vučković
Uvodnik
 
Židovski narod između iseljavanja i useljavanja (str.395-428) hrvatskipdf 248 KB
The Jewish People between Emigration and Immigration (str.427-428)  
Kotel Da-Don
Izvorni znanstveni članak
 
Kršćansko teološko-filozofsko propitivanje temelja gostoljubivosti (str.429-452) hrvatskipdf 197 KB
Christian Theological-Philosophical Examination of the Foundations of Hospitality (str.451-452)  
Ivica Karlo Lapić
Pregledni rad
 
Medijska analiza sadržaja online medija o fenomenu suvremenog iseljavanja iz Hrvatske (str.453-494) hrvatskipdf 3 MB
Media Analysis of Online Media Contents on the Phenomenon of Current Emigration from Croatia (str.484-485)  
Tado Jurić, Lucija Kardaš, Anja Bakota
Pregledni rad
 
Pastoralna skrb za hrvatske iseljenike (str.495-508) hrvatskipdf 153 KB
Pastoral Care for Croatian Migrants (str.508-508)  
Tomislav Markić
Pregledni rad
 
Moralno-pastoralno djelovanje Crkve pred izazovom iseljavanja i pada nataliteta u Istočnoj Hrvatskoj (str.509-534) hrvatskipdf 206 KB
Moral and Pastoral Church Activities Facing the Challenges of Emigration and Falling Birth Rates in Eastern Croatia (str.534-534)  
Vladimir Dugalić, Dražen Živić
Izvorni znanstveni članak
 
Smanjivanje broja katolika u Bosni i Hercegovini i potreba da se ono zaustavi (str.535-552) hrvatskipdf 279 KB
The Dwindling Number of Catholics in Bosnia and Herzegovina and the Need to Stop It (str.550-552)  
Tomo Vukšić
Pregledni rad
 
Religijski pluralizam kao trajni teološki izazov za Crkvu i njezinu teologiju religija (str.553-580) hrvatskipdf 209 KB
Religious Pluralism as a Permanent Theological Challenge for the Church and Its Theology of Religions (str.579-580)  
Anđelko Domazet
Pregledni rad
 
Poljska između iseljavanja i useljavanja, u kontekstu Crkve (str.581-595) hrvatskipdf 167 KB
Poland between Emigration and Immigration in an Ecclesial Context (str.595-595)  
Paweł Mąkosa
Pregledni rad
 
Evanđeoski pristup Ivana Pavla II. migracijama kao izvoru blagostanja (str.596-620) hrvatskipdf 204 KB
Evangelical Approach of John Paul II to Migrations as to a Source of Well-Being (str.620-620)  
Emanuel Petrov
Pregledni rad
 
Izazov solidarnosti i mogućnosti vjerskog odgoja srednjoškolaca u Republici Hrvatskoj pred fenomenom migracijske krize u Europskoj uniji (str.621-652) hrvatskipdf 270 KB
Challenge of Solidarity and Opportunities of Religious Education for Secondary School in Front of the Phenomenon of Migration Crisis in the European Union (str.652-652)  
Mihael Prović
Pregledni rad
 
MIGRATION UND RELIGIÖSE BILDUNG: EINBLICKE AUS ÖSTERREICHISCHER PERSPEKTIVE njemačkipdf 410 KB
Migracija i religijsko obrazovanje: uvidi iz austrijske perspetkive (str.653-669) hrvatskipdf 160 KB
Martina Kraml
Pregledni rad
 
Posjeta: 4.116 *