hrcak mascot   Srce   HID

Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru,Vol. 0 No. 14
Datum izdavanja: studenoga 2020.

Objavljen na Hrčku: 26. 1. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Predgovor (str.IX-XIII) hrvatskipdf 930 KB
Vladimir Strugar, Slobodan Kaštela
Uvodnik
 
Unapređivanje hrvatske poljoprivrede popravljanjem postojećih nepovoljnih prirodnih uvjeta (str.1-13) hrvatskipdf 235 KB
The Enhancement of the Croatian Agriculture by Improving the Present Unfavourable Natural Conditions (str.1-13)  
Franjo Tomić
Izvorni znanstveni članak
 
Transformacija iz nacionalne u tržišnu državu zahtijeva novi pristup reguliranja odnosa centralne vlasti i lokalnih vlasti (str.15-37) hrvatskipdf 313 KB
The Transformation from National to Market State Demands a New Approach to the Regulation of the Relationship between the Central Authority and the Local Authorities (str.15-37)  
Guste Santini
Izvorni znanstveni članak
 
Ocjena konkurentnosti gospodarstva Bjelovarsko-bilogorske županije shift-share metodom (str.39-52) hrvatskipdf 687 KB
Assessment of the competitiveness of the economy of Bjelovar-Bilogora County by shift-share method (str.39-52)  
Vladimir Čavrak
Izvorni znanstveni članak
 
Pametna specijalizacija i lokalni razvoj: posljedice na znanstvenu i inovacijsku politiku u razdoblju 2009.–2019. (str.53-78) hrvatskipdf 761 KB
Smart Specialization and Local Development: Effects on Scientific and Innovation Policy in the Period 2009–2019 (str.53-78)  
Jadranka Švarc, Jasminka Lažnjak
Izvorni znanstveni članak
 
Koncept održivog razvitka prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije (str.79-92) hrvatskipdf 473 KB
The Concept of Sustainable Traffic System Development in the Bjelovar-Bilogora County (str.79-92)  
Marko Ševrović, Marijan Jakovljević, Mateo Uravić, Marko Švajda, Ivan Dadić
Stručni rad
 
Gospodarstvo Bjelovara (1945.–1990./2020.): izazovi i mijene industrijskog razvoja na primjeru triju poduzeća (Koestlin, Tomo Vinković, Sirela) (str.93-114) hrvatskipdf 479 KB
The Economy of Bjelovar (1945–1990/2020): Challenges and Changes in Industrial Development – Example of three Companies (Koestlin; Tomo Vinković; Sirela) (str.93-114)  
Željko Karaula
Pregledni rad
 
Srednje strukovno školstvo Bjelovarsko-bilogorske županije: povijesna retrospektiva, suvremeni problemi i izazovi (str.115-147) hrvatskipdf 390 KB
Secondary Trade Schooling in the Bjelovar-Bilogora County: Historical Background, Modern Problem Issues, Challenges (str.115-147)  
Vladimir Strugar
Prethodno priopćenje
 
Akademska čestitost studenata – preduvjet gospodarskog razvoja (str.148-182) hrvatskipdf 917 KB
Students’ Academic Honesty – a Prerequisite for the Economic Development (str.148-182)  
Rudolf Kiralj
Izvorni znanstveni članak
 
Ključne odrednice u planiranju i kreiranju koncepta suvremenoga trgovačkog centra (str.183-205) hrvatskipdf 2 MB
The Key Determinants in Planning and Creating the Concept of Modern Shopping Centres (str.183-205)  
Martina Briš Alić, Martina Harc, Sanja Romić
Pregledni rad
 
Preporuke sudionika znanstvenog skupa Gospodarstvo Bjelovarsko-bilogorske županije: kojim putem ići? (str.207-210) hrvatskipdf 152 KB
Vladimir Strugar, Slobodan Kaštela
Ostalo
 
Demografska kretanja u gradovima Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje (str.211-251) hrvatskipdf 1 MB
Demographic Movements in Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica and Grubišno Polje (str.211-251)  
Dragutin Feletar, Petar Feletar
Izvorni znanstveni članak
 
Jaje u mitovima o stvaranju svijeta (str.253-282) hrvatskipdf 411 KB
The Egg in Myths about the Creation of the World (str.253-282)  
Goran Jakovljević
Izvorni znanstveni članak
 
Značajan prilog historiografiji i publicističkoj literaturi o prošlosti Grubišnog Polja (str.283-286) hrvatskipdf 231 KB
Vladimir Strugar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kazalo ključnih riječi (str.287) hrvatskipdf 58 KB
Index of Keywords (str.288) engleskipdf 61 KB
Vladimir Strugar
Kazalo
 
Posjeta: 2.904 *