hrcak mascot   Srce   HID

Psihologijske teme, Vol. 29 No. 3, 2020.


Datum izdavanja: prosinca 2020.

Objavljen na Hrčku: 22. 12. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Riječ urednice hrvatskipdf 95 KB
Editor's Note  
Tamara Mohorić
Uvodnik
 
Osobine ličnosti učenika, strategije samoregulacije učenja i suočavanja sa školskim neuspjehom, dob i rod kao prediktori objektivnoga i subjektivnoga školskog uspjeha (str.483-506) hrvatskipdf 459 KB
Student's Personality Traits, Self-Regulation Strategies for Learning and Coping with School Failure, Age and Gender as Predictors of Objective and Subjective School Success (str.483-506)  
Anela Nikčević-Milković, Sanja Tatalović Vorkapić
Izvorni znanstveni članak
 
Prediktori straha od negativne evaluacije izgleda među rekreativnim bodybuilderima (str.507-524)  
Predictors of Social Physique Anxiety among Recreational Bodybuilders (str.507-524) engleskipdf 408 KB
Mirta Blažev, Divna Blažev, Anita Lauri Korajlija, Veronika Blažev
Izvorni znanstveni članak
 
Psihometrijska obilježja Youngova upitnika shema (YSQ-S3) (str.525-543) hrvatskipdf 580 KB
Psychometric Properties of the Young Schema Questionnaire (YSQ - S3) (str.525-543)  
Irena Mišetić, Andreja Bubić, Vesna Antičević
Izvorni znanstveni članak
 
Prijevod i validacija Upitnika lutanja uma (MWQ) (str.545-559)  
Croatian Translation and Validation of the Mind-Wandering Questionnaire (MWQ) (str.545-559) engleskipdf 265 KB
Marina Perković Kovačević, Mario Ćurković, Dražen Gorjanski, Ivon Matić
Izvorni znanstveni članak
 
Primjena mrežne analize u psihologijskim istraživanjima (str.561-588) hrvatskipdf 2 MB
Application of the Network Analysis in Psychological Research (str.561-588)  
Anamarija Lonza
Izvorni znanstveni članak
 
Omjer širine i visine lica političara i uspjeh na političkim izborima (str.589-606) hrvatskipdf 338 KB
Politicians’ Facial Width-to-Height Ratio and their Electoral Success (str.589-606)  
Irena Pavela Banai, Benjamin Banai, Mladen Mavar
Izvorni znanstveni članak
 
Kritički osvrt na konceptualne i metodološke probleme u istraživanjima evolucije socijalne kognicije na primjeru kooperativnoga rješavanja problema (str.607-629) hrvatskipdf 359 KB
Methodological and Conceptual Issues in Studying the Evolution of Social Behaviour: The Case of Cooperative Problem-Solving (str.607-629)  
Ljerka Ostojić
Pregledni rad
 
Validacija srpskoga prijevoda Skale sklonosti gađenju i osjetljivosti na gađenje (str.631-648)  
Validation of the Serbian Translation of the Disgust Propensity and Sensitivity Scale (DPSS) (str.631-648) engleskipdf 375 KB
Nikola Rokvić
Izvorni znanstveni članak
 
Norme za semantičke kategorije na hrvatskome jeziku (str.649-685) hrvatskipdf 706 KB
Norms for Semantic Categories in the Croatian Language (str.649-685)  
Maja Kućar, Valnea Žauhar, Igor Bajšanski, Dražen Domijan, Tanja Gulan
Izvorni znanstveni članak
 
Učinkovitost tehnika usredotočene svjesnosti i virtualne realnosti u smanjenju stresa te uloga osobine usredotočene svjesnosti i anksioznosti (str.687-706) hrvatskipdf 457 KB
Effectiveness of Mindfulness Techniques and Virtual Reality in Reducing Stress (str.687-706)  
Barbara Žuro
Izvorni znanstveni članak
 
Odnos ličnosti i predrasuda: Teorijska osnova i pregled empirijskih nalaza (str.707-728) hrvatskipdf 444 KB
Personality - Prejudice Relation: Theoretical Basis and Overview of Empirical Findings (str.707-728)  
Jelena Matić Bojić
Pregledni rad
 
Ličnost i reakcija na iznenadni događaj: Efekti načina modeliranja fizioloških reakcija (str.729-751) hrvatskipdf 603 KB
Personality and Reactions to Sudden Events: Effects of Different Approaches to Modelling Physiological Reactions (str.729-751)  
Marko Tončić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 6.722 *