hrcak mascot   Srce   HID

Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Medicinske znanosti,Vol. . No. 544 =52-53
Datum izdavanja: prosinca 2020.

Objavljen na Hrčku: 28. 12. 2020.
Sadržaj Puni tekst
2020 – ANNUS HORRIBILIS (str.8-10) hrvatskipdf 209 KB
2020 – ANNUS HORRIBILIS (str.8-10) engleskipdf 209 KB
Marko Pećina, Vida Demarin
Uvodnik
 
Povezanost posttraumatskog stresnog poremećaja i težine posljedica ishemičkog moždanog udara (str.12-16) hrvatskipdf 222 KB
Post-traumatic stress disorder and ischaemic stroke severity (str.12-16) engleskipdf 222 KB
Stela Rutović, Dragutin Kadojić, Silvio Bašić, Branko Malojčić
Izvorni znanstveni članak
 
Hiperferitinemija i COVID-19 ? (str.18-25) hrvatskipdf 276 KB
Hyperferritinemia and COVID-19? (str.18-25) engleskipdf 276 KB
Ivana Čepelak, Slavica Dodig, Ivana Vučenik
Izvorni znanstveni članak
 
Koštani morfogenetski proteini (BMP): Od otkrića do razvoja nove autologne koštane naprave koja se sastoji od rekombinantnog humanog BMP6 u autolognom krvnom ugrušku kao nosaču (str.26-41) hrvatskipdf 468 KB
Bone morphogenetic proteins: From discovery to development of a novel autologous bone graft substitute consisting of recombinant human BMP6 delivered in autologous blood coagulum carrier (str.26-41) engleskipdf 468 KB
Slobodan Vukičević, Mihaela Perić, Hermann Oppermann, Nikola Štoković, Natalia Ivanjko, Igor Erjavec, Vera Kufner, Dražen Vnuk, Jadranka Bubić-Špoljar, Marko Pećin, Ruđer Novak, Ivona Matić Jelić, Kristina Bakić, Marina Milešević, Viktorija Blažević, Lucija Rogina, Smiljka Vikić-Topić, Tamara Božić, Donatella Verbanac, Tatjana Bordukalo Nikšić, T Kuber Sampath, Marko Pećina, Dražen Matičić, Lovorka Grgurević
Pregledni rad
 
PatofiziološkI uzroci poremećaja moždane perivaskularne drenaže i progresije Alzheimerove bolesti (str.42-54) hrvatskipdf 522 KB
Pathophysiological reasons for the failure of the cerebral perivascular drainage and progression of Alzheimer’s disease (str.42-54) engleskipdf 522 KB
Nikola Barić
Pregledni rad
 
Artropatija ohronotika (str.56-62) hrvatskipdf 244 KB
Arthropathia ochronotica (str.56-62) engleskipdf 244 KB
Damir Matoković, Mihovil Plečko, Krešimir Crnogaća, Nika Šlaus, Boris Žulj, Marko Pećina
Pregledni rad
 
Eliminacija klasične bjesnoće U Hrvatskoj - povijesni pregled (str.64-76) hrvatskipdf 258 KB
Terrestrial rabies eliminated in Croatia – a historical overview (str.64-76) engleskipdf 258 KB
Josip Madić, Ljubo Barbić, Ivana Lojkić
Pregledni rad
 
Ponovljena intravenska tromboliza kod bolesnika s recidivom ishemijskog moždanog udara – prikaz slučaja i prikaz iz literature (str.78-83) hrvatskipdf 304 KB
Repeated intravenous thrombolysis in recurrent ischemic stroke: a case report and review from the literature (str.78-83) engleskipdf 304 KB
Anita Arsovska, Marija Babunovska, Katina Aleksovska
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Izolirana vestibularna disfunkcija kao inicijalna manifestacija leptomeningealne karcinomatoze kod raka dojke – prikaz slučaja (str.84-87) hrvatskipdf 224 KB
Isolated vestibular dysfunction as an initial manifestation of leptomeningeal carcinomatosis due to breast cancer – A case report (str.84-87) engleskipdf 224 KB
Gordana Sičaja, Marija Ernoić, Hrvoje Budinčević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Neurofiziološki i klinički aspekti komunukacije između živaca na gornjim i donjim ekstremitetima (str.88-97) hrvatskipdf 391 KB
Neurophysiological and clinical aspects of nerve communications of the upper and lower extremities (str.88-97) engleskipdf 391 KB
Osman Sinanović, Sanela Zukić
Pregledni rad
 
Donacija iz ostavštine Sergija Dogana u zbirkama Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (str.98-104) hrvatskipdf 324 KB
A donation from the legacy of Sergije Dogan in the collections of the Croatian Academy of Sciences and Arts (str.98-104) engleskipdf 324 KB
Silvija Brkić Midžić, Stella Fatović-Ferenčić
Esej
 
Book review: Functional anatomy of the locomotor system (str.106-106) engleskipdf 195 KB
Franić Miljenko
Vijest
 
Book review: Clinical Psychoneuroendocrinoimmunology (str.107-108) engleskipdf 195 KB
Marko Pećina, Vida Demarin
Vijest
 
The 4th Rijeka Forum on Neurodegenerative Diseases: „Neurodegenerative Diseases and COVID-19 Pandemic“ (str.110-111) engleskipdf 312 KB
Vladimira Vuletić, Daniel Rukavina
Vijest
 
Covid-19 messages: on the pandemic from five perspectives (str.112-116) engleskipdf 312 KB
Snježana Prijić Samaržija, Daniel Rukavina
Vijest
 
THYROID CANCER – Digital Conference (str.117-117) engleskipdf 125 KB
Zvonko Kusić, Drago Prgomet
Vijest
 
Symposium „Osteoporosis of the spine“ (str.118-119) engleskipdf 189 KB
Frane Grubišić
Vijest
 
Symposium “Sars-CoV-2 within the One Health concept” (str.120-120) engleskipdf 138 KB
Ljubo Barbić
Vijest
 
COVID-19 - Today and Tomorrow: Medical Aspects (str.121-121) engleskipdf 113 KB
Davor Miličić, Slobodan Vukičević
Vijest
 
17th dermatovenerological scientific symposium entitled Dermoscopy in General and Special Dermatology (str.122-123) engleskipdf 214 KB
Mirna Šitum
Vijest
 
Hedvig Hricak and Stevo Julius Interviews (str.125-135) engleskipdf 469 KB
Marko Pećina
Esej
 
Author and Keyword Indexes (str.137-137) engleskipdf 102 KB
Filip Đerke, Luka Filipović-Grčić
Kazalo
 
Posjeta: 6.604 *