hrcak mascot   Srce   HID

Diacovensia : teološki prilozi, Vol. 28 No. 4, 2020.


Diacovensia : teološki prilozi,Vol. 28 No. 4
Datum izdavanja: prosinca 2020.

Objavljen na Hrčku: 30. 12. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Contents  
Sadržaj (str.455-456) hrvatskipdf 69 KB
Diacovensia – Teološki prilozi
Kazalo
 
Pathos prolaznosti i kairos vremena (str.457-461) hrvatskipdf 90 KB
Silvana Fužinato
Uvodnik
 
Molitva šutnje, govora i kulta kao načini izvršenja religije u filozofiji Bernharda Weltea. Prikaz temeljnih aspekata (str.465-479) hrvatskipdf 184 KB
Prayer of Silence, Speech and Cult as Ways of Practicing Religion in the Philosophy of Bernhard Welte. An Overview of Fundamental Aspects (str.465-479)  
Suzana Maslać
Izvorni znanstveni članak
 
Odnos NOVJ-a prema hrvatskom stanovništvu i poraženim vojnicima oružanih snaga NDH-a u Mostaru krajem Drugoga svjetskoga rata i u neposrednom poraću (str.481-497) hrvatskipdf 186 KB
The Relationship of NOVJ towards the Croatian Civilians and the Defeated Soldiers of the NDH Armed Forces in Mostar at the End of World War II and the Immediate Aftermath (str.481-497)  
Hrvoje Mandić
Izvorni znanstveni članak
 
Politički subjekti u odnosu prema reformnom pokretu i starokatolicizmu – političko djelovanje radi slabljenja Katoličke Crkve u Kraljevini SHS-u do 1929. godine (I.) (str.499-518) hrvatskipdf 196 KB
Political Subjects in Relation to the Reform Movement and Old Catholicism – Political Action to Weaken the Catholic Church in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes until 1929 (I.) (str.499-518)  
Daniel Patafta
Izvorni znanstveni članak
 
Odjeci hrvatskoga proljeća u Osijeku (str.519-547) hrvatskipdf 256 KB
Echoes of the Croatian Spring in Osijek (str.519-547)  
Domagoj Tomas, Marijana Bošnjak
Izvorni znanstveni članak
 
Nogomet kao sredstvo nacionalne identifikacije Hrvata u Kraljevini SHS-u/Jugoslaviji i socijalističkoj Jugoslaviji (str.549-565) hrvatskipdf 175 KB
Football as a Means of National Identification of Croats in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes / Yugoslavia and Socialist Yugoslavia (str.549-565)  
Davor Kovačić
Prethodno priopćenje
 
Uloga JNA-a u velikosrpskom projektu. Poseban osvrt na područje Đakovačko-osječke nadbiskupije (str.567-590) hrvatskipdf 225 KB
The Role of the YPA in the Greater Serbia Project. A Special Review of the Territory of the Đakovo-Osijek Archdiocese (str.567-590)  
Miljenko Brekalo, Anamarija Lukić, Ivana Jurčević
Pregledni rad
 
Samardžijini pogledi na hrvatski jezik u prvoj Jugoslaviji (str.591-601) hrvatskipdf 137 KB
Samardžija’s Views on the Croatian Language in the First Yugoslavia (str.591-601)  
Stjepan Damjanović
Pregledni rad
 
Kršćanske poruke u pismima sv. Jeronima (str.603-623) hrvatskipdf 193 KB
Christian Messages in the Letters of St. Jerome (str.603-623)  
Drago Tukara
Stručni rad
 
Niko IKIĆ, Križni put dijaloga i ekumenizma, Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo – Glas Koncila, Zagreb, 2019., 720 str. (str.627-629) hrvatskipdf 83 KB
Antun Japundžić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Adrese autora (str.631-631) hrvatskipdf 55 KB
Addresses of the Authors (str.631-631) engleskipdf 55 KB
Diacovensia – Teološki prilozi
Ostalo
 
Popis recenzenata u XXVIII. godištu (str.633-633) hrvatskipdf 35 KB
Diacovensia – Teološki prilozi
Ostalo
 
Sadržaj XXVIII. godišta (str.635-639) hrvatskipdf 80 KB
Contents of 28th Volume (str.635-639) engleskipdf 80 KB
Diacovensia – Teološki prilozi
Kazalo
 
Posjeta: 5.157 *