hrcak mascot   Srce   HID

Ars Adriatica, Vol. 10 No. 1, 2020.


Ars Adriatica,Vol. 10 No. 1
Datum izdavanja: prosinca 2020.

Objavljen na Hrčku: 31. 12. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Značaj i simbolika psa na sepulkralnim spomenicima Salone (str.7-22) hrvatskiPDF 1 MB
The Significance and Symbolism of Dogs on the Sepulchral Monuments of Salona (str.7-22) engleskipdf 1 MB
Silvia Bekavac, Ivan Klarić
Pregledni rad
 
Kasnoantički kameni relikvijari s područja istočnojadranskog priobalja – forma, smještaj i liturgijska uloga (str.23-46) hrvatskiPDF 2 MB
Late Antique Stone Reliquaries from the Eastern Adriatic Coast: Their Form, Location, and Liturgical Role (str.23-46) engleskipdf 2 MB
Nikolina Maraković, Kristina Kos
Izvorni znanstveni članak
 
Pjesma jača od kamena? Natpis s jednog ili više kotorskih ciborija (str.47-56) hrvatskiPDF 617 KB
A Poem Harder than Stone? An Inscription from One or More Ciboria in Kotor (str.47-56) engleskipdf 617 KB
Milenko Lončar
Izvorni znanstveni članak
 
Crtica za crkvicu: Sv. Nikola u vali Dražanica ispred Zadra (str.57-62) hrvatskiPDF 984 KB
A Note on a Church: St Nicholas in the Bay of Dražanica, Zadar (str.57-62) engleskipdf 984 KB
Pavuša Vežić
Kratko priopćenje
 
Uz nekoliko arhivskih podataka o gradnji šibenske lože (str.63-74) hrvatskiPDF 971 KB
On Archival Data Concerning the Construction of the Loggia in Šibenik (str.63-74) engleskipdf 971 KB
Emil Hilje
Prethodno priopćenje
 
Inventarni popisi liturgijske opreme zadarske prvostolnice iz posljednje četvrtine 16. stoljeća (str.75-104) hrvatskiPDF 237 KB
Inventories of the Liturgical Equipment of Zadar Cathedral from the Last Quarter of the 16th Century (str.75-104) engleskipdf 237 KB
Danko Zelić
Prethodno priopćenje
 
Nepoznati Ecce Homo Nikole Lazanića u Italiji (str.105-112) hrvatskipdf 1 MB
A Previously Unknown Ecce Homo by Nikola Lazanić in Italy (str.105-112) engleskipdf 1 MB
Damir Tulić
Izvorni znanstveni članak
 
Misnica kardinala Pietra Basadonne (1617. – 1684.) iz župne crkve u Lanišću (str.113-130) hrvatskiPDF 3 MB
A Chasuble of Cardinal Pietro Basadonna (1617-1684) from the Parish Church in Lanišće (str.113-130) engleskipdf 3 MB
Iva Jazbec Tomaić
Izvorni znanstveni članak
 
Dvije slike iz Zbirke starih majstora Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka nastale prema djelima Bernarda Strozzija (str.131-140) hrvatskiPDF 865 KB
Two Paintings from the Old Masters Collection at the Maritime and History Museum of the Croatian Littoral in Rijeka, after the Works by Bernardo Strozzi (str.131-140) engleskipdf 865 KB
Marin Bolić
Prethodno priopćenje
 
Antonio Michelazzi i Francesco Cabianca: nova djela u Italiji i Hrvatskoj (str.141-164) hrvatskiPDF 2 MB
Antonio Michelazzi and Francesco Cabianca: Newly Attributed Artworks in Italy and Croatia (str.141-164) engleskipdf 2 MB
Damir Tulić, Mario Pintarić
Izvorni znanstveni članak
 
Morske i planinske kolonije: prilog istraživanju javnozdravstvenih ustanova u razdoblju međuraća u Rijeci i regiji (str.165-188) hrvatskiPDF 2 MB
Sea and Mountain Resorts: A Contribution to the Research of Public Health Institutions in the Interwar Period (Rijeka and the Region) (str.165-188) engleskipdf 2 MB
Julija Lozzi Barković
Izvorni znanstveni članak
 
Arhitektonski objekti i urbana geneza Kotora između dva svjetska rata (str.189-208) hrvatskiPDF 1 MB
Architecture and Urban Development of Kotor between the Two World Wars (str.189-208) engleskipdf 1 MB
Slađana Žunjić
Izvorni znanstveni članak
 
MESO I PIJESAK: Rasvjetovljenje slike i afektivna logika tijela u slikarstvu Francisa Bacona – Deleuzeov uvid (str.209-224) hrvatskiPDF 178 KB
MEAT AND SAND: De-worldization of the Image and the Affective Logic of the Body in the Painting of Francis Bacon – Deleuze’s Insight (str.209-224) engleskipdf 178 KB
Žarko Paić
Izvorni znanstveni članak
 
Materijalistička teorija avangarde i neoavangarde (str.225-240) hrvatskiPDF 166 KB
The Materialist Theory of Avant-garde and Neo-avant-garde (str.225-240) engleskipdf 166 KB
Miško Šuvaković
Izvorni znanstveni članak
 
Destrukcija i zaborav kao kritički (motivirajući) faktor u baštini: spomenici kao mjesta odsutnosti (str.241-258) hrvatskiPDF 1 MB
Destruction and Oblivion as Critical (Motivating) Factors in Heritage: Monuments as Places of Absence (str.241-258) engleskipdf 1 MB
Sandra Uskoković
Izvorni znanstveni članak
 
Josip Vaništa kao „lažni Rimbaud” (str.261-276) hrvatskiPDF 417 KB
Josip Vaništa as a “False Rimbaud” (str.261-276) engleskipdf 417 KB
Ivica Župan
Esej
 
„U njegovim rukama i velika se umjetnost pretvara u kič” L. Giesz (str.277-282) hrvatskipdf 86 KB
“In his hands, even great art turns into kitsch” L. Giesz (str.277-282) engleskipdf 86 KB
Vinko Srhoj
Esej
 
Grad i obred – novi pristup proučavanju ranokršćanske i ranosrednjovjekovne sakralne baštine Zadra (str.283-286) hrvatskiPDF 141 KB
The City and Its Rites – A New Approach to the Research on Early Christian and Early Medieval Sacral Heritage of Zadar (str.283-286) engleskipdf 141 KB
Kristina Babić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Osvrt: Aspice hunc opus mirum (str.287-294) hrvatskiPDF 188 KB
Review: Aspice hunc opus mirum (str.287-294) engleskipdf 188 KB
Ivor Kranjec, Palmira Krleža
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 7.155 *