hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2020.

Objavljen na Hrčku: 31. 12. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-8) hrvatskipdf 195 KB
Kristijan Kuhar
Kazalo
 
Proces nastanka liturgije časova i kršćansko poimanje vremena u kontekstu benediktinske duhovnosti i pravila (str.1-26) hrvatskipdf 362 KB
Ivan Bodrožić
Izvorni znanstveni članak
 
Притчи Соломонови във Втория берамски бревиар (str.27-56) bugarskipdf 626 KB
Iskra Hristova Shomova
Izvorni znanstveni članak
 
O sadržaju Drugoga beramskog brevijara (str.57-76) hrvatskipdf 388 KB
Kristijan Kuhar
Izvorni znanstveni članak
 
Služba u čast sv. Barbari u hrvatskoglagoljskim brevijarima (str.77-104) hrvatskipdf 483 KB
Milan Mihaljević, Jozo Vela
Izvorni znanstveni članak
 
Vlastní jména v parimejním textu knihy Exodus v chorvatskohlaholských breviářích a misálech (str.105-120) češkipdf 401 KB
Petra Stankovska
Izvorni znanstveni članak
 
From Little Chapters to the Big Questions: How Were the Croatian Glagolitic Breviaries and Missals Compiled? (str.121-168) engleskipdf 929 KB
Ana Šimić, Jozo Vela
Izvorni znanstveni članak
 
Jednostavni glagolski oblici u temporalu Drugoga beramskoga brevijara (str.169-188) hrvatskipdf 386 KB
Sanja Zubčić
Izvorni znanstveni članak
 
Londonski odlomak glagoljskoga brevijara o svetoj Apoloniji – prilog tekstološkom, paleografskom i jezičnom opisu (str.191-240) hrvatskipdf 4 MB
Mateo Žagar, Vesna Badurina Stipčević, Kristian Paskojević
Izvorni znanstveni članak
 
Radoslav KATIČIĆ (str.241-244) hrvatskipdf 329 KB
Stjepan Damjanović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Drugi beramski brevijar. Hrvatskoglagoljski rukopis iz 15. stoljeća. I. i II. dio. Sv. 1. Faksimil, sv. 2. Transliteracija (str.245-251) hrvatskipdf 234 KB
Josip Bratulić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Antonija ZARADIJA KIŠ, Marinka ŠIMIĆ, Cvijet kreposti ili o naravi ljudskoj kroz narav životinjsku, Studija – Transliteracija – Faksimil (str.251-255) hrvatskipdf 198 KB
Stjepan Damjanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Muka kao nepresušno nadahnuće kulture XII. Pasionska baština Like. Zbornik radova XII. međunarodnog znanstvenog simpozija (str.255-260) hrvatskipdf 206 KB
Marija Ana Dürrigl
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Martina KRAMARIĆ, Zrcalo člověčaskago spasenja (1445.): Transkripcija, kontekst nastanka i jezičnopovijesna analiza (str.260-263) hrvatskipdf 193 KB
Ivana Eterović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kritičko izdanje Čajničkoga četveroevanđelja (str.263-277) hrvatskipdf 293 KB
Jagoda Jurić-Kappel
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stjepan DAMJANOVIĆ, Crtice o hrvatskom glagoljaštvu. (str.278-283) hrvatskipdf 206 KB
Tanja Kuštović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Glagoljaštvo u samostanu Emaus i staročeška sredina iz vremena Karla IV. (str.283-287) hrvatskipdf 200 KB
Petra Stankovska
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jack FEUILLET, Linguistique comparée des langues slaves. Institut dʼétudes slaves, Paris 2018. (str.288-298) hrvatskipdf 248 KB
Sandra Požar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sedmi hrvatski slavistički kongres (str.299-302) hrvatskipdf 206 KB
Vesna Badurina Stipčević
Vijest
 
Milan Mihaljević izabran za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (str.303-304) hrvatskipdf 171 KB
Vesna Badurina Stipčević
Vijest
 
Znanost u 2020. godini o 1600. obljetnici smrti svetoga Jeronima (str.305-306) hrvatskipdf 171 KB
Kristijan Kuhar
Vijest
 
Šest stoljeća Ročkoga misala (str.306-309) hrvatskipdf 187 KB
Ana Šimić
Vijest
 
550 godina Bribirskoga brevijara (str.309-311) hrvatskipdf 177 KB
Ana Šimić
Vijest
 
Palača sjedišta Staroslavenskoga instituta oštećena u zemljotresu (str.312-317) hrvatskipdf 570 KB
Vida Vukoja
Vijest
 
Upute za oblikovanje priloga (str.319-322) hrvatskipdf 293 KB
Kristijan Kuhar
Ostalo
 
Izdanja Staroslavenskoga instituta (str.323-326) hrvatskipdf 219 KB
Kristijan Kuhar
Ostalo
 
Posjeta: 5.110 *