hrcak mascot   Srce   HID

Croatica Chemica Acta, Vol. 24 No. 1-4, 1952.


Croatica Chemica Acta,Vol. 24 No. 1-4
Datum izdavanja: lipnja 1953.

Objavljen na Hrčku: 27. 4. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Obituaries hrvatskipdf 3 MB
Egon Matijević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Errata hrvatskipdf 287 KB
Ispravak  
Index Vol. 24 hrvatskipdf 2 MB
Kazalo  
Table of Contents hrvatskipdf 972 KB
Kazalo  
Impressum hrvatskipdf 392 KB
Ostalo  
Instructions to authors hrvatskipdf 2 MB
Ostalo  
Conclusion hrvatskipdf 287 KB
Ostalo  
Cover Page hrvatskipdf 260 KB
Ostalo  
Metorika koagulacionih procesa. IV. Koagulacione vrijednosti neutralnlih elektrolita u smjesama voda-etanol za negativni sol srebrnog klorida in statu nascendi (str.1-10) hrvatskipdf 11 MB
B. Težak, J. Kratohvil
Izvorni znanstveni članak
 
Priprema izovalerijanske kiseline (str.11-13) hrvatskipdf 3 MB
E. Guštak, B. Sajko
Izvorni znanstveni članak
 
Glavna godišnja skupštlna Hrvatskog kemijskog društva za godlnu 1952. (str.11-19) hrvatskipdf 16 MB
Vijest  
Priprema nekih 4-hidroksimetil oksazola (str.15-19) hrvatskipdf 6 MB
E. Guštak
Izvorni znanstveni članak
 
Glavna godišnja skupština Sekcije kemičara Društva inženjera i tehničara Hrvatske (str.20-21) hrvatskipdf 4 MB
Vijest  
Kolokviji Hrvatskog kemijskog društva (str.21-22) hrvatskipdf 2 MB
Vijest  
O jednostavnoj sintezi 1-aza-biciklo-[5,3,0]-dekana (str.21-23) hrvatskipdf 3 MB
R. Seiwerth
Izvorni znanstveni članak
 
Bilješka o općoj šemi koagulacionog i peptizacionog mehanizma (str.25-28) hrvatskipdf 4 MB
B. Težak
Izvorni znanstveni članak
 
Određivanje zrnatosti fotografskih slojeva (str.29-43) hrvatskipdf 13 MB
I. Broz, K. Weber
Izvorni znanstveni članak
 
Sastanak kemičara FNRJ i 1. kongres za čistu i primijenjenu kemiju NRH - program (str.31-41) hrvatskipdf 9 MB
Vijest  
Spoj nastao oksidacijom aluminijeva amalgama (str.45-51) hrvatskipdf 8 MB
S. Težak
Izvorni znanstveni članak
 
O sintezi 1-metil-pirolicidina (str.53-57) hrvatskipdf 5 MB
R. Seiwerth, B. Oreščanin-Majhofer
Izvorni znanstveni članak
 
Note on the Preparation of Ethyl Cyclohexylidene-Cyanoacetate (str.59-60) engleskipdf 2 MB
D. Dvornik, N. Štimac
Ostalo
 
On the Mercury Phosphoiodide Hg3P2I2 (str.61-65) engleskipdf 6 MB
D. Grdenić, S. Šćavničar, M. Kesler
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj želatine na kristalizacione i koagulacione procese kod taloženja (str.67-71) hrvatskipdf 5 MB
B. Težak, S. Kratohvil-Babić
Izvorni znanstveni članak
 
Elektroforeza na papiru I. Utjecaj vodljivosti pufera na stupanj rastavljanja komponenata smjese proteina (str.73-82) hrvatskipdf 13 MB
I. Berekeš, V. Karas
Izvorni znanstveni članak
 
Particiona papirna kromatograiija nekih β-aminokiselina (str.83-84) hrvatskipdf 2 MB
S. Iskrić
Izvorni znanstveni članak
 
Papirna elektroforeza bjelančevina seruma I. Prilog metodici papirne elektroforeze (str.85-102) hrvatskipdf 26 MB
N. Škarica
Izvorni znanstveni članak
 
Priprava dietilnog estera dikloracetamidomalonske kiseline (str.103-103) hrvatskipdf 1 MB
V. Tomašić
Izvorni znanstveni članak
 
Kritičan osvrt na članak »Further Contribution to Conductometric Determination of Carbon Dioxide« od H. Ivekovića i S. Ašpergera (str.105-110) hrvatskipdf 7 MB
Ž. Štalcer
Pismo uredniku
 
Studija o katalitickoi oksidaciji aldehida u anhidride masnih kiselina (str.111-121) hrvatskipdf 13 MB
T. Vrbaski, I. Brihta
Stručni rad
 
Dobivanje formaldehida oksidacijom metana II (str.123-126) hrvatskipdf 4 MB
P. Luetić, I. Brihta
Stručni rad
 
Dobivanje formaldehida oksidacijom metana III (str.127-131) hrvatskipdf 5 MB
P. Luetić, I. Brihta
Stručni rad
 
Recenzije (str.A3-A6) hrvatskipdf 6 MB
S. Miholić, M. Mirnik
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kongres i sastanak kemičara (str.A23-A29) hrvatskipdf 10 MB
Božo Težak
Izlaganje sa skupa
 
Posjeta: 1.215 *